World

Sigma Olomouc B vs Veres Rivne

  • 59.Dohnalek Adam
    86.Urica Adam
  • 48.Yanakov Denys
    75.Shestakov Mykhailo
  • 1X2