Russia

SKA Khabarovsk 2 vs Peresvet

  • 9.Rashchupkin Dmitry
    21.Ilik Vasiliy
    (own goal) 48.Novruzov Rauf
    (penalty kick) 89.Khashkulov Astemir
  • 64.Ibragimov Musa
  • 1X2