Japan

Tegevajaro Miyazaki vs Okayama

  • 50.Ueno Yosuke
  • 4.Lucao
    66.Semba Taishi
    70.Yoshio Koju
    90.Kawano Ryosuke