Japan

Gifu vs Tegevajaro Miyazaki

  • (penalty kick) 56.Taguchi Yuya
  • 17.Hashimoto Keigo
    43.Rikiyasu Shogo