Exhibition - Men

Others matches 2020Others matches - Men

  • Next matches
   B's12  
El M. A. - Arconada J.   7 Yesterday 14:30
Mikhailov M. - Zhivkov I.         Yesterday 20:30
Skindzer Z. - Basalyha T.         Yesterday 20:30
Boyer D. H. - Brymer G.   14 Yesterday 23:20
Laska A. - Gumenyuk R.   2  CAN.
Laska A. - Filipovich V.         Today 00:05
Klintcharov A. - Zhang C.   16 Today 00:40
Klintcharov A. - Heap C.   2  CAN.
Sisam M. - Becroft I.   18 Today 01:00
Leonchik P. - Budov D.   2 Today 02:00
Gumenyuk R. - Pashukevich M.   2 Today 03:00
Firsin G. - Kolyshkov G.   2 Today 04:00
Afanasenko A. - Gest Y.   1 Today 05:00
Benn S. - Statham O.   10 Today 05:00
Stoupe G. - Hunt A.   16 Today 06:00
Lavrentiev R. - Tsvetkov K.         Today 06:30
Rai A. - Venus M.   17 Today 07:30
Raitsov V. - Afanasenko A.   1 Today 08:00
Tearney F. - Statham J. R.   16 Today 08:00
Apostolov V. - Tanev B.         Today 09:00
Tsvetkov K. - Gest Y.   2 Today 09:30
Dimov D. - Georgiev I.         Today 10:30
Raitsov V. - Lavrentiev R.   2 Today 11:00
Zapryanov I. - Yordanov Y.   3 Today 12:00
Mokrousov M. - Ilyukhin D.   1 Today 13:00
Sevov R. - Mikhailov M.   3 Today 13:30
Evloev T. - Ovchinnikov V.   1 Today 14:30
Simov T. - Shketrov L.   2 Today 15:00
Mokrousov M. - Lutkovskii R.   1 Today 16:00
Avzhiev D. - Zhelev P.   2 Today 16:30
Evloev T. - Lutkovskii R.   1 Today 19:00
Tables/draw will be added later.
  • Results
  • Show:
  • Sort by:
Abazov A. - Evloev T.2:0  Yesterday
Abazov A. - Khurtov D.2:0  Yesterday
Afanasenko A. - Raitsov V.2:0Yesterday
Afanasenko A. - Tsvetkov K.2:0  Yesterday
Afanasenko A. - Lavrentiev R.2:1  Yesterday
Avzhiev D. - Slavov G.2:0Yesterday
Basalyha T. - Kuksov T.1:2Yesterday
Biaskosty E. - Narkevich Y.0:2  Yesterday
Budov D. - Nazarchuk E.2:0Yesterday
Budov D. - Riman E.0:2Yesterday
Burchak A. - Vlasiuk O.2:1  Yesterday
Burchak A. - Yanovski A.2:0  Yesterday
Burchak A. - Yanovski A.2:1  Yesterday
Chappell N. - Ortlip J.1:2Yesterday
Chepik A. - Nosov M.3:1  Yesterday
Chubkov N. - Gest Y.2:0Yesterday
Chubkov N. - Raitsov V.0:2Yesterday
Denisov I. - Nikitin V.2:0  Yesterday
Doroshenko A. - Yumashev Y.2:0  Yesterday
Dudchenko K. - Suba M.2:1  Yesterday
Falck R. - Zhang C.CAN.Yesterday
Falck R. - Garbett J.2:0  Yesterday
Filin P. - Volodkevich I.CAN.  Yesterday
Filipovich V. - Volodkevich I.0:2Yesterday
Fomichev F. - Medenko N.1:2  Yesterday
Ganchev I. - Yordanov Y.1:2Yesterday
Gumenyuk R. - Riman E.0:2Yesterday
Gumenyuk R. - Kuksov T.0:2Yesterday
Ilyukhin D. - Lutkovskii R.0:2  Yesterday
Kamenev A. - Morozov M.2:0  Yesterday
Kamenev A. - Likhtetskiy S.2:0  Yesterday
Kanev G. - Sevov R.2:1Yesterday
Khoroshilov L. - Sokolov I.0:2  Yesterday
Kim D. - Davidov V.1:3Yesterday
Kolyshkov G. - Firsin G.2:0Yesterday
Kolyshkov G. - Laska A.0:2Yesterday
Kremnev A. - Dmitriev M.2:0  Yesterday
Kshenin A. - Bogdanov M.3:1Yesterday
Lavrentiev R. - Tsvetkov K.2:1Yesterday
Lavrentiev R. - Gest Y.1:2Yesterday
Leonchik P. - Kolyshkov G.0:2Yesterday
Likhtetskiy S. - Morozov M.0:2  Yesterday
Lutkovskii S. - Mokrousov M.2:1  Yesterday
Lutkovskii S. - Yakovlev A.2:1  Yesterday
Lypko M. - Yanovski A.0:2  Yesterday
Lypko M. - Vlasiuk O.0:2  Yesterday
McLachlan R. - Medieta F.2:0Yesterday
Migachev O. - Sokolov A.0:3  Yesterday
Mirchev R. - Zapryanov I.1:2Yesterday
Mishenev N. - Stryukov M.0:2  Yesterday
Mitev K. - Shketrov L.0:2Yesterday
Orlov D. - Smirnov G.2:0  Yesterday
Pashukevich M. - Budov D.2:0Yesterday
Pinchuk V. - Yumashev Y.0:2  Yesterday
Pinchuk V. - Doroshenko A.0:2  Yesterday
Povalishnikov P. - Stepin A.1:3Yesterday
Raitsov V. - Tsvetkov K.2:0Yesterday
Reynolds F. - Kelly-Houston J.2:0Yesterday
Riman E. - Kebets V.2:0Yesterday
Riman E. - Leonchik P.2:0  Yesterday
Rowe D. - Hamilton A.2:0Yesterday
Rowe D. - Stoupe G.CAN.Yesterday
Sarkissian A. - Stalder R.0:2Yesterday
Sarmiento R. - Corwin F.0:2Yesterday
Sharlay S. - Riman E.2:0  Yesterday
Simov T. - Kolev M.2:0Yesterday
Siversky A. - Sivoraksha M.2:0  Yesterday
Siversky A. - Tretyak O.2:0  Yesterday
Sivoraksha M. - Scherbak A.0:2  Yesterday
Sivoraksha M. - Tretyak O.2:0  Yesterday
Skindzer Z. - Sharlay S.2:0Yesterday
Statham J. R. - Rai A.CAN.Yesterday
Statham J. R. - Stoupe G.2:0Yesterday
Tretyak O. - Scherbak A.2:1  Yesterday
Tsirkin V. - Shirokov N.1:3Yesterday
Valevskyi D. - Morozov M.2:0  Yesterday
Valevskyi D. - Kamenev A.2:1  Yesterday
Valevskyi D. - Likhtetskiy S.2:0  Yesterday
Verich K. - Pinchuk V.2:1  Yesterday
Verich K. - Yumashev Y.1:2  Yesterday
Verich K. - Doroshenko A.0:2  Yesterday
Vlasiuk O. - Yanovski A.2:1  Yesterday
Zhang C. - Reynolds R.0:2Yesterday
Afanasenko A. - Lavrentiev R.CAN.05.06.
Arconada J. - King E.2:005.06.
Basov I. - Likhtetskiy S.2:0  05.06.
Basov I. - Zamoroko A.2:0  05.06.
Bezkorovayniy A. - Palko A.CAN.  05.06.
Bezkorovayniy A. - Lymar D.2:0  05.06.
Bezrukov I. - Lutkovskiy R.0:1 RET.  05.06.
Brymer G. - Stalder R.0:205.06.
Budov D. - Bandaryk A.CAN.05.06.
Budov D. - Riman E.2:105.06.
Chappell N. - Corwin F.1:205.06.
Dobrinskiy R. - Yanovski A.2:1  05.06.
Dobrinskiy R. - Doroshenko A.2:0  05.06.
Doroshenko A. - Fedotov I.0:2  05.06.
Dorozhkin S. - Mokrousov M.2:1  05.06.
Dorozhkin S. - Mokrousov M.1:2  05.06.
Filipovich V. - Sholomitski I.0:205.06.
Firsin G. - Nazarchuk E.CAN.05.06.
Ganchev I. - Georgiev A.2:105.06.
Garuts M. - Lukstins G.1:2  05.06.
Gumenyuk R. - Riman E.2:005.06.
Hunt A. - Reynolds R.0:205.06.
Kazarinov D. - Stryukov M.0:2  05.06.
Kebets V. - Merkulov A.2:005.06.
Kirilyuk A. - Puzanov D.0:2  05.06.
Kolasinski F. - Zielinski J.1:205.06.
Komarov K. - Denisov I.2:005.06.
Komarov K. - Evloev T.2:0  05.06.
Kshenin A. - Bogdanov M.1:3  05.06.
Kulibaba A. - Berzins Ar.0:2  05.06.
Leonchik P. - Bandaryk A.1:205.06.
Leonchik P. - Riman E.0:205.06.
Leonchik P. - Nazarchuk E.0:205.06.
Likhtetskiy S. - Stasyuk V.0:2  05.06.
Malakhovich M. - Gumenyuk R.2:3  05.06.
McLachlan B. - Sisam M.2:105.06.
Mejia N. - Hohmann R.1:0 RET.05.06.
Mitev K. - Mikhailov M.2:005.06.
Narkevich Y. - Avsievich A.2:005.06.
Pashukevich M. - Leonchik P.2:005.06.
Raitsov V. - Tsvetkov K.CAN.05.06.
Raitsov V. - Gest Y.2:005.06.
Rajski M. - Michalski D.1:205.06.
Sakhabutdinov R. - Abramov I.2:1  05.06.
Saplin K. - Khurtov D.1:205.06.
Sarkissian A. - Boyer D. H.2:105.06.
Sarmiento R. - Ortlip J.2:105.06.
Sharlay S. - Urbanovich H.0:2  05.06.
Sharlay S. - Novik S.2:005.06.
Shutov E. - Vasilyuk A.0:2 RET.  05.06.
Simov T. - Zhelev P.2:005.06.
Sitak A. - Rai A.CAN.05.06.
Sitak A. - Stoupe G.2:105.06.
Skindzer Z. - Basalyha T.0:205.06.
Skindzer Z. - Urbanovich H.2:005.06.
Slavov G. - Kolev M.0:205.06.
Statham J. R. - Klintcharov A.2:005.06.
Statham O. - Heap D.2:005.06.
Stepanov P. - Zakharov D.2:0  05.06.
Stepin A. - Nosov M.3:2  05.06.
Studenny M. - Hursan J.CAN.05.06.
Terczynski M. - Dembek M.0:205.06.
Troost S. - Libietis M.2:0  05.06.
Urbanovich H. - Volodkevich I.2:0  05.06.
Valevskyi D. - Veselov M.0:2  05.06.
Valevskyi D. - Kirilyuk A.0:2  05.06.
Venus M. - Tearney F.0:205.06.
Veselov M. - Puzanov D.2:0  05.06.
Vinogradovs P. - Kazijevs A.0:1 RET.  05.06.
Yordanov Y. - Mladenov A.2:105.06.
Zapryanov I. - Sevov R.0:205.06.
Zhivkov I. - Avzhiev D.0:205.06.
Zverev M. - El M. A.1:2  05.06.
Zverev M. - Kirkov V.0:2  05.06.
Afanasenko A. - Gest Y.2:004.06.
Baichev B. - Georgiev I.0:204.06.
Becroft I. - Stoupe G.CAN.04.06.
Becroft I. - Hamilton A.2:0  04.06.
Bezrukov I. - Lutkovskiy R.2:0  04.06.
Bezrukov I. - Lutkovskiy R.1:2  04.06.
Bodurov B. - Kanev G.0:204.06.
Budov D. - Kolyshkov G.CAN.04.06.
Budov D. - Riman E.2:004.06.
Chappell N. - Brymer G.2:104.06.
Davidov V. - Stepin A.0:304.06.
Dermentli F. - Doroshenko A.2:0  04.06.
Dermentli F. - Tretyak O.2:0  04.06.
Dermentli F. - Krulikovsky Y.2:0  04.06.
Dimov D. - Gavrilov P.2:004.06.
Doroshenko A. - Krulikovsky Y.1:2  04.06.
Doroshenko A. - Tretyak O.2:0  04.06.
Dorozhkin S. - Lutkovskii R.2:004.06.
El M. A. - Kirchheimer S.0:204.06.
Filin P. - Volodkevich I.2:104.06.
Filipovich V. - Urbanovich H.0:204.06.
Galanzovskiy A. - Zhukovich V.0:2  04.06.
Galanzovskiy A. - Scherbak A.2:1  04.06.
Garuts M. - Kulibaba A.2:104.06.
Gest Y. - Tsvetkov K.2:104.06.
Gumenyuk R. - Leonchik P.2:004.06.
Heap C. - Reynolds F.0:0 RET.04.06.
Hohmann R. - Kirkov V.CAN.  04.06.
Hohmann R. - King E.2:104.06.
Hursan J. - Chumak V.0:2  04.06.
Kolasinski F. - Michalski D.0:204.06.
Kolasinski F. - Zielinski J.0:204.06.
Komarov K. - Evloev T.2:0  04.06.
Komarov K. - Denisov I.2:0  04.06.
Krulikovsky Y. - Tretyak O.2:0  04.06.
Kshenin A. - Sokolov A.3:004.06.
Kurmaev M. - Ronjine V.0:3  04.06.
Lavrentiev R. - Tsvetkov K.1:2  04.06.
Libietis M. - Kazijevs A.CAN.  04.06.
Lukstins G. - Berzins Ar.2:104.06.
Lutkovskii S. - Khurtov D.1:2  04.06.
Lutkovskii S. - Khurtov D.2:0  04.06.
Lymar D. - Yanovski A.0:2  04.06.
Lymar D. - Pustovoyt I.2:1  04.06.
Malakhovich M. - Pashukevich M.2:004.06.
Martynyuk D. - Scherbak A.2:0  04.06.
Martynyuk D. - Zhokovich V.2:1  04.06.
Medenko N. - Gorban D.0:2  04.06.
Medieta F. - Stoupe G.0:204.06.
Mejia N. - Arconada J.2:104.06.
Merkulov A. - Firsin G.2:004.06.
Michalski D. - Rajski M.2:004.06.
Narkevich Y. - Golinko A.0:204.06.
Nosov M. - Kim D.2:3  04.06.
Orlov D. - Stepanov P.2:1  04.06.
Pashukevich M. - Gumenyuk R.2:104.06.
Pustovoit A. - Sanchenko D.2:0  04.06.
Pustovoyt I. - Yanovski A.1:2  04.06.
Raitsov V. - Lavrentiev R.2:104.06.
Rajski M. - Zielinski J.2:004.06.
Reynolds F. - Rowe D.2:004.06.
Riman E. - Budov D.2:1  04.06.
Riman E. - Firsin G.CAN.04.06.
Sakhabutdinov R. - Orlov D.2:0  04.06.
Sarkissian A. - Ortlip J.0:204.06.
Sarmiento R. - Boyer D. H.2:004.06.
Sharlay S. - Torunov I.2:0  04.06.
Sharlay S. - Budov D.2:004.06.
Shketrov L. - Mikhailov M.2:004.06.
Shutov E. - Chepik A.0:3  04.06.
Sisam M. - Statham J. R.1:204.06.
Skindzer Z. - Laska A.1:0 RET.04.06.
Skindzer Z. - Golinko A.2:104.06.
Skindzer Z. - Firsin G.CAN.  04.06.
Stalder R. - Corwin F.0:204.06.
Tanev B. - Todorov D.0:204.06.
Tanev I. - Zhelev P.2:104.06.
Tearney F. - Rai A.0:1 RET.04.06.
Terczynski M. - Dembek M.0:204.06.
Torsunov I. - Sholomitski I.CAN.  04.06.
Troost S. - Vinogradovs P.2:0  04.06.
Tsirkin V. - Migachev O.3:004.06.
Urbanovich H. - Leonchik P.CAN.  04.06.
Vasilyuk A. - Bogdanov M.0:3  04.06.
Verchenko V. - Sanchenko D.2:0  04.06.
Verchenko V. - Vlasyuk O.2:1  04.06.
Verchenko V. - Pustovoit A.1:2  04.06.
Vlasiuk O. - Sanchenko D.2:1  04.06.
Vlasyuk O. - Pustovoit A.1:2  04.06.
Zamoroko A. - Yanovski A.1:2  04.06.
Zamoroko A. - Lymar D.2:0  04.06.
Zamoroko A. - Pustovoyt I.0:2  04.06.
Abazov A. - Mokrousov M.0:203.06.
Arconada J. - Hohmann R.2:103.06.
Basalyha T. - Kolyshkov G.CAN.  03.06.
Beresnev S. - Kshenin A.1:3  03.06.
Bezrukov I. - Golovin A.0:203.06.
Bezrukov I. - Lutkovskiy R.1:203.06.
Biaskosty E. - Novik S.2:003.06.
Bogdanov M. - Stepin A.0:3  03.06.
Bondarev A. - Suba M.0:2  03.06.
Chepik A. - Zhiltsov A.3:1  03.06.
Dmitriev I. - Fedotov I.0:2  03.06.
Dmitriev I. - Stasyuk V.0:2  03.06.
Doroshenko A. - Pinchuk V.1:2  03.06.
Doroshenko A. - Shvetsov A.0:2  03.06.
Doroshenko A. - Scherbak A.1:2  03.06.
Dudchenko K. - Slelin E.2:0  03.06.
Evloev T. - Komarov K.2:003.06.
Evloev T. - Lutkovskii S.0:203.06.
Falck R. - Lavie S.2:003.06.
Fedotov I. - Edberg D.2:0  03.06.
Filin P. - Golinko A.1:203.06.
Filipovich V. - Sharlay S.0:203.06.
Garuts M. - Troost S.0:203.06.
Georgiev A. - Dimov D.2:003.06.
Georgiev I. - Todorov T.2:003.06.
Gest Y. - Raitsov V.1:203.06.
Gest Y. - Lavrentiev R.0:203.06.
Golovin A. - Lutkovskiy R.2:003.06.
Gumenyuk R. - Laska A.0:203.06.
Heap C. - Becroft I.1:203.06.
Kanev G. - Apostolov V.2:003.06.
Kashigin A. - Puzanov D.0:2  03.06.
Kazijevs A. - Berzins Ar.2:103.06.
King E. - Mejia N.2:103.06.
Kivgilo R. - Tretyak O.2:0  03.06.
Kivgilo R. - Skoblikov V.2:0  03.06.
Kivgilo R. - Konkov N.2:0  03.06.
Klintcharov A. - Hunt A.2:003.06.
Kokorin D. - Vlasov A.1:2  03.06.
Kolyshkov G. - Firsin G.2:103.06.
Komarov K. - Denisov I.2:003.06.
Konkov N. - Tretyak O.0:2  03.06.
Konkov N. - Skoblikov V.0:2  03.06.
Kremnev A. - Stryukov M.1:2  03.06.
Krupsky D. - Puzanov D.0:2  03.06.
Krupsky D. - Malega V.0:2  03.06.
Lavrentiev R. - Tsvetkov K.2:003.06.
Leonchik P. - Riman E.0:203.06.
Lorenzi P. - Zverev M.0:203.06.
Lukstins G. - Libietis M.0:203.06.
Lutkovskii R. - Mokrousov M.2:003.06.
Malakhovich M. - Gumenyuk R.0:203.06.
Malega V. - Puzanov D.2:0  03.06.
Merkulov A. - Firsin G.0:203.06.
Merkulov D. - Davidov V.0:3  03.06.
Michalski D. - Terczynski M.2:103.06.
Michalski D. - Dembek M.2:003.06.
Mladenov A. - Sevov R.0:203.06.
Mozalev A. - Kuritsyn A.2:0  03.06.
Narkevich Y. - Biaskosty E.2:103.06.
Novik S. - Nazarchuk E.0:203.06.
Ortlip J. - Boyer D. H.0:203.06.
Pinchuk V. - Scherbak A.0:2  03.06.
Pinchuk V. - Shvetsov A.0:2  03.06.
Rajski M. - Kolasinski F.1:203.06.
Rajski M. - Zielinski J.0:203.06.
Redlicki Ma. - Brymer G.0:203.06.
Redlicki Mi. - Popko D.2:103.06.
Ronjin P. - Sazankov A.0:2 RET.  03.06.
Sakhabutdinov R. - Stepanov P.2:0  03.06.
Sarkissian A. - Corwin F.0:203.06.
Sarmiento R. - Chappell N.2:103.06.
Sharlay S. - Urbanovich H.0:203.06.
Shichko Y. - Nazarchuk E.0:2  03.06.
Shutov E. - Nosov M.0:3  03.06.
Shvetsov A. - Scherbak A.2:0  03.06.
Simov T. - Zgurov P.2:003.06.
Skindzer Z. - Avsievich A.1:203.06.
Skindzer Z. - Kolyshkov G.2:0  03.06.
Skoblikov V. - Tretyak O.1:2  03.06.
Stasyuk V. - Fedotov I.2:0  03.06.
Stasyuk V. - Edberg D.2:0  03.06.
Terczynski M. - Kolasinski F.0:203.06.
Torsunov I. - Budov D.0:203.06.
Tsirkin V. - Tatarnikov P.0:3  03.06.
Tsvetkov K. - Raitsov V.0:203.06.
Urbanovich H. - Riman E.2:1  03.06.
Vinogradovs P. - Kulibaba A.2:103.06.
Zakharov D. - Abramov I.0:2  03.06.
Zhang C. - Kelly-Houston J.2:003.06.
Zhelev P. - Hristov M.CAN.03.06.
Zielinski J. - Dembek M.2:103.06.
Avsievich A. - Filin P.0:2  02.06.
Baidikov A. - Vovk O.2:0  02.06.
Baidikov A. - Malega V.2:0  02.06.
Baidikov A. - Puzanov D.2:0  02.06.
Bandaryk A. - Novik S.2:002.06.
Bezrukov I. - Lutkovskiy R.1:202.06.
Bezrukov I. - Shurygin R.0:2  02.06.
Bonev M. - Zhelev P.1:202.06.
Boyer D. H. - Sarmiento R.CAN.02.06.
Boyer D. H. - Corwin F.0:202.06.
Brymer G. - Sarmiento R.0:202.06.
Brymer G. - Corwin F.CAN.02.06.
Budov D. - Gumenyuk R.2:1  02.06.
Burchak A. - Dobrinskiy R.1:0 RET.  02.06.
Dembek M. - Kolasinski F.2:102.06.
Dembek M. - Nazaruk D.CAN.02.06.
Denisov I. - Nikitin V.2:0  02.06.
Doroshenko A. - Yumashev Y.2:1  02.06.
Doroshenko A. - Kordyanin I.2:0  02.06.
Filipovich V. - Malakhovich M.2:002.06.
Filipovich V. - Basalyha T.2:0  02.06.
Fomichev F. - Gorban D.2:0  02.06.
Ganchev I. - Sevov R.0:202.06.
Garuts M. - Vinogradovs P.2:002.06.
Gorpinko S. - Erofeev D.1:2  02.06.
Hohmann R. - Mejia N.2:102.06.
Kamenev A. - Stasyuk V.2:0  02.06.
Kamenev A. - Litovchenko A.2:0  02.06.
Kebets V. - Pashukevich M.2:002.06.
King E. - Arconada J.0:202.06.
Komarov K. - Lutkovskii S.2:0  02.06.
Kordyanin I. - Yumashev Y.2:1  02.06.
Laska A. - Firsin G.2:002.06.
Lavrentiev R. - Tsvetkov K.1:2  02.06.
Lelyakov D. - Davidov V.0:3  02.06.
Libietis M. - Berzins Ar.2:002.06.
Litovchenko A. - Stasyuk V.0:2  02.06.
Lorenzi P. - Redlicki Mi.2:002.06.
Lukstins G. - Kazijevs A.2:002.06.
Lutkovskii R. - Mokrousov M.2:002.06.
Lutkovskii R. - Mokrousov M.2:0  02.06.
Lutkovskii S. - Khurtov D.1:202.06.
Manolov S. - Simov T.0:202.06.
Medenko N. - Voronov I.0:2  02.06.
Michalski D. - Kolasinski F.0:202.06.
Michalski D. - Zielinski J.1:202.06.
Michalski D. - Nazaruk D.CAN.02.06.
Migachev O. - Dubinin A.0:3  02.06.
Mishenev N. - Dmitriev M.0:2  02.06.
Mladenov A. - Todorov D.2:0  02.06.
Narkevich Y. - Avsievich A.2:002.06.
Nikitin V. - Evloev T.2:1  02.06.
Novikov A. - Khoroshilov L.1:2  02.06.
Orlov D. - Sakhabutdinov R.1:2  02.06.
Ortlip J. - Chappell N.CAN.02.06.
Raitsov V. - Lavrentiev R.CAN.02.06.
Raitsov V. - Gest Y.2:0  02.06.
Rajski M. - Dembek M.2:102.06.
Rajski M. - Terczynski M.2:102.06.
Redlicki Ma. - Sarkissian A.CAN.02.06.
Redlicki Ma. - Chappell N.0:202.06.
Riman E. - Budov D.1:2  02.06.
Sarkissian A. - Ortlip J.2:102.06.
Sharlay S. - Leonchik P.2:002.06.
Shichko Y. - Nazarchuk E.0:2  02.06.
Shketrov L. - Kolev M.2:002.06.
Skindzer Z. - Basalyha T.2:002.06.
Sokolov A. - Tripolskiy S.0:3  02.06.
Stepin A. - Shutov E.3:102.06.
Sudrab V. - Shvetsov A.2:0  02.06.
Troost S. - Kulibaba A.2:002.06.
Tsirkin V. - Shirokov N.2:3  02.06.
Tsvetkov K. - Gest Y.1:2  02.06.
Urbanovich H. - Sholomitski I.2:002.06.
Vasilyuk A. - Nosov M.3:2  02.06.
Verich K. - Yumashev Y.1:2  02.06.
Verich K. - Doroshenko A.2:1  02.06.
Verich K. - Kordyanin I.1:2  02.06.
Vlasiuk O. - Sudrab V.0:2  02.06.
Vlasiuk O. - Shvetsov A.2:0  02.06.
Vovk O. - Puzanov D.2:1  02.06.
Yordanov Y. - Mirchev R.0:202.06.
Zamoroko A. - Sudrab V.2:0  02.06.
Zamoroko A. - Shvetsov A.2:0  02.06.
Zielinski J. - Terczynski M.2:102.06.
Zverev M. - Popko D.2:102.06.
Akimov V. - Stasyuk V.2:1  01.06.
Apostolov V. - Dimov D.2:001.06.
Baichev B. - Gavrilov P.2:1  01.06.
Basalyha T. - Skindzer Z.0:2  01.06.
Basalyha T. - Kolyshkov G.2:001.06.
Bezkorovayniy A. - Dobrinskiy R.0:2  01.06.
Bezkorovayniy A. - Valevskyi D.2:0  01.06.
Biaskosty E. - Narkevich Y.0:201.06.
Bogdanov M. - Stepin A.2:3  01.06.
Bondarev E. - Druzhchenko I.0:2  01.06.
Bondarev E. - Pustovoyt I.0:2  01.06.
Bondarev E. - Nikitenko I.2:0  01.06.
Boyanov D. - Shketrov L.CAN.01.06.
Boyer D. H. - Sarmiento R.2:101.06.
Brymer G. - Corwin F.1:201.06.
Chepik A. - Merkulov D.0:3  01.06.
Dobrinskiy R. - Palko A.2:1  01.06.
Doroshenko A. - Shvetsov A.0:2  01.06.
Doroshenko A. - Martynyuk D.0:2  01.06.
Doroshenko A. - Mislovskiy I.2:0  01.06.
Druzhchenko I. - Nikitenko I.2:0  01.06.
Druzhchenko I. - Pustovoyt I.2:0  01.06.
Filipovich V. - Skindzer Z.0:2  01.06.
Filipovich V. - Sholomitski I.0:2  01.06.
Firsin G. - Budov D.2:001.06.
Golovin A. - Shurygin R.0:2  01.06.
Gumenyuk R. - Biaskosty E.2:0  01.06.
Hristov M. - Yordanov Y.2:001.06.
Kamenev A. - Stasyuk V.2:0  01.06.
Kamenev A. - Yanovski A.CAN.  01.06.
Kamenev A. - Morozov M.2:0  01.06.
King E. - Lorenzi P.0:201.06.
Kokorin D. - Suba M.0:2  01.06.
Kolyshkov G. - Riman E.1:2  01.06.
Komarov K. - Nikitin V.2:0  01.06.
Kremnev A. - Grebenyuk L.2:0  01.06.
Laska A. - Kuksov T.2:101.06.
Leonchik P. - Shichko Y.2:0  01.06.
Lutkovskii R. - Khurtov D.2:001.06.
Lutkovskii S. - Komarov K.0:2  01.06.
Malakhovich M. - Sharlay S.2:001.06.
Martynyuk D. - Shvetsov A.0:2  01.06.
Martynyuk D. - Mislovskiy I.1:2  01.06.
Migachev O. - Sazankov A.2:3  01.06.
Mirchev R. - Sevov R.0:201.06.
Mishenev N. - Fomichev F.0:2  01.06.
Mislovskiy I. - Shvetsov A.0:2  01.06.
Mokrousov M. - Lutkovskii S.0:201.06.
Mokrousov M. - Abazov A.2:101.06.
Nazarchuk E. - Kolyshkov G.1:201.06.
Nikitenko I. - Pustovoyt I.0:2  01.06.
Nikitin V. - Lutkovskii R.2:001.06.
Nosov M. - Davidov V.3:0  01.06.
Ortlip J. - Chappell N.2:001.06.
Popko D. - Mejia N.2:101.06.
Povalishnikov P. - Shutov E.3:101.06.
Redlicki Ma. - Sarkissian A.0:201.06.
Redlicki Mi. - Arconada J.2:001.06.
Riman E. - Gumenyuk R.1:2  01.06.
Riman E. - Budov D.0:201.06.
Ronjine V. - Kshenin A.3:001.06.
Sharlay S. - Novik S.0:2  01.06.
Sharlay S. - Riman E.2:001.06.
Shurygin R. - Golovin A.0:2  01.06.
Skindzer Z. - Basalyha T.0:201.06.
Slavov G. - Andonov I.CAN.01.06.
Slavov G. - Zhelev P.2:0  01.06.
Stasyuk V. - Morozov M.2:0  01.06.
Stepanov P. - Sakhabutdinov R.1:2  01.06.
Tanev B. - Kanev G.0:201.06.
Tatarnikov P. - Tsirkin V.3:1  01.06.
Urbanovich H. - Torsunov I.2:0  01.06.
Valevskyi D. - Palko A.1:2  01.06.
Zverev M. - Hohmann R.2:001.06.
Afanasenko A. - Chubkov N.2:0  31.05.
Afanasenko A. - Tsvetkov K.2:131.05.
Ananyev A. - Fedotov I.2:1  31.05.
Andonov I. - Boyanov D.1:231.05.
Avsievich A. - Urbanovich H.0:231.05.
Bezrukov I. - Lutkovskii S.0:2  31.05.
Bezrukov I. - Lutkovskiy R.0:231.05.
Bobrov B. - Danilov S.2:031.05.
Bonev M. - Tanev I.2:031.05.
Bublik A. - Tiurnev E.0:231.05.
Budov D. - Basalyha T.2:031.05.
Budov D. - Kolyshkov G.2:131.05.
Budov D. - Basalyha T.0:2  31.05.
Dimov D. - Tanev B.0:231.05.
Dmitriev M. - Stryukov M.2:0  31.05.
Dzhanashiya S. - Shakhnubaryan A.2:131.05.
Evloev T. - Nikitin V.0:231.05.
Filipovich V. - Urbanovich H.2:031.05.
Fomichev F. - Gorban D.0:2  31.05.
Gakhov I. - Nedelko I.0:231.05.
Golinko A. - Basalyha T.CAN.31.05.
Golinko A. - Biaskosty E.0:231.05.
Golinko A. - Kolyshkov G.2:0  31.05.
Igoshin A. - Dzhanashiya S.2:031.05.
Ingildsen J. - Nielsen F.1:231.05.
Kalinin I. - Stepanov P.2:0  31.05.
Kim D. - Nosov M.3:1  31.05.
Kolev M. - Manolov S.2:031.05.
Kolyshkov G. - Studenny M.2:131.05.
Kolyshkov G. - Pashukevich M.2:031.05.
Kremnev A. - Vlasov A.2:0  31.05.
Kremnev A. - Dmitriev M.2:1  31.05.
Kshenin A. - Bogdanov M.3:2  31.05.
Lavrentiev R. - Chubkov N.2:031.05.
Lavrentiev R. - Gest Y.0:231.05.
Leonchik P. - Firsin G.2:031.05.
Leonchik P. - Kuksov T.0:231.05.
Likhtetskiy S. - Puzanov D.0:2  31.05.
Likhtetskiy S. - Malega V.0:2  31.05.
Lutkovskii S. - Mokrousov M.0:231.05.
Lutkovskii S. - Mokrousov M.0:231.05.
Lypko M. - Sanchenko D.0:2  31.05.
Malega V. - Puzanov D.2:0  31.05.
Merkulov A. - Leonchik P.0:2  31.05.
Migachev O. - Tsirkin V.3:2  31.05.
Narkevich Y. - Biaskosty E.2:0  31.05.
Noskin E. - Shakhnubaryan A.CAN.  31.05.
Ovchinnikov V. - Lutkovskii R.2:0  31.05.
Ovchinnikov V. - Nikitin V.0:0 RET.  31.05.
Pashukevich M. - Firsin G.2:131.05.
Potanin S. - Voronov I.2:0  31.05.
Raitsov V. - Gest Y.2:0  31.05.
Raitsov V. - Tsvetkov K.2:0  31.05.
Ronjin P. - Shirokov N.3:1  31.05.
Rudnovsky E. - Nazarchuk E.1:231.05.
Rune H. - Sigsgaard C.2:031.05.
Sharlay S. - Riman E.2:031.05.
Sharlay S. - Budov D.1:0 RET.  31.05.
Sholomitski I. - Sharlay S.2:031.05.
Sholomitski I. - Laska A.2:131.05.
Slavov G. - Simov T.0:231.05.
Sokolov A. - Dubinin A.1:1 RET.  31.05.
Torsunov I. - Leonchik P.2:031.05.
Valevskyi D. - Dobrinskiy R.1:2  31.05.
Vasilenko A. - Nedelko I.2:031.05.
Vasilyuk A. - Stepin A.1:3  31.05.
Vlasiuk O. - Zamoroko A.2:0  31.05.
Vlasiuk O. - Lypko M.2:1  31.05.
Vlasiuk O. - Sanchenko D.2:1  31.05.
Zagorodnyuk V. - Likhtetskiy S.0:2  31.05.
Zagorodnyuk V. - Malega V.0:2  31.05.
Zagorodnyuk V. - Puzanov D.1:2  31.05.
Zaharkin D. - Proshin S.2:1  31.05.
Zamoroko A. - Lypko M.2:0  31.05.
Zamoroko A. - Sanchenko D.2:0  31.05.
Zgurov P. - Mitev K.0:231.05.
Afanasenko A. - Lavrentiev R.2:030.05.
Afanasenko A. - Raitsov V.2:030.05.
Andonov I. - Kolev M.2:130.05.
Andrejic M. - Oberleitner N.0:230.05.
Basalyha T. - Skindzer Z.CAN.30.05.
Basalyha T. - Narkevich Y.2:0  30.05.
Bezrukov I. - Lutkovskiy R.2:030.05.
Biaskosty E. - Riman E.2:0  30.05.
Bobrov B. - Gakhov I.0:230.05.
Boyanov D. - Mitev K.0:230.05.
Bublik A. - Noskin E.2:030.05.
Budov D. - Riman E.2:030.05.
Chepik A. - Shutov E.3:0  30.05.
Chubkov N. - Tsvetkov K.2:030.05.
Chubkov N. - Gest Y.2:130.05.
Danilov S. - Nedelko I.CAN.  30.05.
Dmitriev M. - Mishenev N.2:0  30.05.
Dmitriev M. - Kremnev A.2:0  30.05.
Dobrinskiy R. - Sudrab V.1:2  30.05.
Dobrinskiy R. - Druzhchenko I.2:1  30.05.
Dobrinskiy R. - Palko A.0:2  30.05.
Doroshenko A. - Nagornyak A.0:2  30.05.
Doroshenko A. - Pinchuk V.1:2  30.05.
Doroshenko A. - Krulikovsky Y.0:2  30.05.
Druzhchenko I. - Palko A.2:0  30.05.
Druzhchenko I. - Sudrab V.2:1  30.05.
Dudun I. - Puzanov D.2:0  30.05.
Evloev T. - Nikitin V.0:230.05.
Filipovich V. - Kolyshkov G.0:2  30.05.
Firsin G. - Budov D.0:230.05.
Gest Y. - Tsvetkov K.2:130.05.
Ichshenko D. - Laska A.0:2  30.05.
Kamenev A. - Yanovski A.2:0  30.05.
Kamenev A. - Likhtetskiy S.2:1  30.05.
Kazarinov D. - Sokolov I.2:0  30.05.
Kebets V. - Pashukevich M.2:1  30.05.
Kirilyuk A. - Laletin D.0:2  30.05.
Kirilyuk A. - Puzanov D.0:2  30.05.
Kirilyuk A. - Malega V.2:1  30.05.
Kremnev A. - Kremnev A.2:1  30.05.
Krulikovsky Y. - Nagornyak A.2:0  30.05.
Krulikovsky Y. - Pinchuk V.2:0  30.05.
Kuksov T. - Budov D.2:030.05.
Kuksov T. - Kolyshkov G.CAN.30.05.
Laletin D. - Puzanov D.2:0  30.05.
Laska A. - Firsin G.2:0  30.05.
Laska A. - Filipovich V.2:030.05.
Lelyakov D. - Povalishnikov P.1:330.05.
Leonchik P. - Firsin G.2:030.05.
Leonchik P. - Nazarchuk E.2:0  30.05.
Likhtetskiy S. - Yanovski A.2:1  30.05.
Lutkovskii R. - Mokrousov M.2:030.05.
Lutkovskii R. - Mokrousov M.2:0  30.05.
Lutkovskiy R. - Khurtov D.0:0 RET.30.05.
Malega V. - Puzanov D.2:0  30.05.
Merkulov D. - Firsin G.0:2  30.05.
Migachev O. - Shirokov N.0:330.05.
Mladenov A. - Mirchev R.0:230.05.
Mlazga A. - Skonieczny M.0:230.05.
Moczek T. - Wojcik Y.0:230.05.
Nagornyak A. - Pinchuk V.2:0  30.05.
Narkevich Y. - Biaskosty E.2:030.05.
Nikitin V. - Ovchinnikov V.1:2  30.05.
Noskin E. - Dzhanashiya S.1:230.05.
Novik S. - Nazarchuk E.1:2  30.05.
Ovchinnikov V. - Lutkovskii S.2:0  30.05.
Palko A. - Sudrab V.2:1  30.05.
Raitsov V. - Lavrentiev R.2:130.05.
Rudnovsky E. - Budov D.0:2  30.05.
Rune H. - Ingildsen J.2:030.05.
Sakhabutdinov R. - Stepanov P.2:0  30.05.
Sandrkin V. - Samarkin A.2:0  30.05.
Shakhnubaryan A. - Igoshin A.1:230.05.
Sharlay S. - Riman E.2:0  30.05.
Shichko Y. - Nazarchuk E.CAN.30.05.
Sigsgaard C. - Nielsen F.2:030.05.
Simov T. - Shketrov L.0:230.05.
Skindzer Z. - Sharlay S.0:230.05.
Slavov G. - Zgurov P.1:230.05.
Tiurnev E. - Vasilenko A.2:0  30.05.
Torsunov I. - Kolyshkov G.0:230.05.
Tsirkin V. - Dubinin A.1:3  30.05.
Valevsky D. - Kamenev A.0:2  30.05.
Valevskyi D. - Likhtetskiy S.0:2  30.05.
Vlasov A. - Suba M.2:0  30.05.
Wozniak M. - Galka J.0:230.05.
Yordanov Y. - Sevov R.1:230.05.
Zaharkin D. - Proshin S.2:1  30.05.
Zhiltsov A. - Bogdanov M.3:1  30.05.
Abramov E. - Proshin S.0:2  29.05.
Arkhipov S. - Dudun I.0:2  29.05.
Arkhipov S. - Dets Y.1:2  29.05.
Arkhipov S. - Puzanov D.0:2  29.05.
Balmashev M. - Nikitin V.CAN.29.05.
Balmashev M. - Dorozhkin S.1:229.05.
Bandaryk A. - Riman E.0:2  29.05.
Bogdanov M. - Shutov E.3:129.05.
Bosenok D. - Shirko S.0:2  29.05.
Bublik A. - Vasilenko A.2:129.05.
Chepik A. - Povalishnikov P.0:3  29.05.
Danilov S. - Gakhov I.1:229.05.
Dets Y. - Dudun I.0:2  29.05.
Dimov D. - Todorov T.2:0  29.05.
Dmitriev M. - Gorban D.0:2  29.05.
Doroshenko A. - Edberg D.1:2  29.05.
Doroshenko A. - Shvetsov A.1:2  29.05.
Doroshenko A. - Fedotov I.1:2  29.05.
Dzhanashiya S. - Komarov K.CAN.29.05.
Evloev T. - Nikitin V.2:129.05.
Fedotov I. - Edberg D.1:2  29.05.
Fedotov I. - Shvetsov A.1:2  29.05.
Filin P. - Basalyha T.0:229.05.
Firsin G. - Nazarchuk E.0:229.05.
Galka J. - Skonieczny M.2:029.05.
Georgiev A. - Mirchev R.0:229.05.
Golinko A. - Avsievich A.2:0  29.05.
Golovin A. - Bezrukov I.2:0  29.05.
Gumenyuk R. - Budov D.2:029.05.
Gumenyuk R. - Avsievich A.0:229.05.
Igoshin A. - Noskin E.0:1 RET.29.05.
Kolyshkov G. - Malakhovich M.0:2  29.05.
Kostanetsky V. - Sanchenko D.2:0  29.05.
Laska A. - Malakhovich M.CAN.29.05.
Laska A. - Kolyshkov G.2:029.05.
Lutkovskii R. - Mokrousov M.0:229.05.
Lutkovskii S. - Saplin K.2:1  29.05.
Lutkovskii S. - Saplin K.0:2  29.05.
Lypko M. - Stasyuk V.0:2  29.05.
Lypko M. - Yanovski A.0:2  29.05.
Manolov S. - Mitev K.0:229.05.
Martinkevich A. - Bandaryk A.0:229.05.
Mishenev N. - Kremnev A.2:0  29.05.
Mlazga A. - Wojcik Y.0:229.05.
Moczek T. - Wozniak M.0:229.05.
Moczek T. - Galka J.2:129.05.
Narkevich Y. - Golinko A.0:229.05.
Nedelko I. - Karlovskiy E.2:1  29.05.
Novik S. - Predushchenko E.0:229.05.
Ronjin P. - Migachev O.1:3  29.05.
Sharlay S. - Riman E.0:229.05.
Sharlay S. - Filipovich V.0:2  29.05.
Shketrov L. - Zgurov P.2:1  29.05.
Shvetsov A. - Edberg D.0:2  29.05.
Simov T. - Bonev M.2:029.05.
Skindzer Z. - Basalyha T.2:029.05.
Sokolov A. - Kshenin A.2:3  29.05.
Sokolov I. - Stryukov M.1:2  29.05.
Stepin A. - Davidov V.3:2  29.05.
Tiurnev E. - Igoshin A.2:0  29.05.
Tiurnev E. - Safiullin R.CAN.  29.05.
Torsunov I. - Kebets V.2:129.05.
Tsirkin V. - Shirokov N.0:329.05.
Valevsky D. - Yanovski A.0:2  29.05.
Valevsky D. - Lypko M.2:0  29.05.
Valevskyi D. - Stasyuk V.0:2  29.05.
Vlasiuk O. - Sanchenko D.0:2  29.05.
Vlasiuk O. - Zamoroko A.0:2  29.05.
Vlasiuk O. - Kostanetsky V.0:2  29.05.
Voronov I. - Kremnev A.0:2  29.05.
Wozniak M. - Wojcik Y.0:229.05.
Yakovlev A. - Bezrukov I.CAN.29.05.
Yakovlev A. - Golovin A.2:129.05.
Yordanov Y. - Georgiev I.2:029.05.
Zaharkin D. - Sandrkin V.0:2  29.05.
Zamoroko A. - Kostanetsky V.0:2  29.05.
Zamoroko A. - Sanchenko D.2:1  29.05.
Afanasenko A. - Gest Y.2:0  28.05.
Andonov I. - Mladenov A.2:028.05.
Arkhipov S. - Laletin D.CAN.  28.05.
Babitsky E. - Nazarchuk E.0:2  28.05.
Bogdanov M. - Stepin A.0:3  28.05.
Boyanov D. - Bonev M.2:128.05.
Bublik A. - Tiurnev E.0:2  28.05.
Danilov S. - Igoshin A.2:028.05.
Doroshenko A. - Nikitenko I.0:2  28.05.
Doroshenko A. - Yumashev Y.0:2  28.05.
Doroshenko A. - Shvetsov A.0:2  28.05.
Druzhchenko I. - Kamenev A.0:2  28.05.
Druzhchenko I. - Pustovoyt I.1:2  28.05.
Druzhchenko I. - Pustovoit A.2:0  28.05.
Filin P. - Basalyha T.2:028.05.
Gakhov I. - Dzhanashiya S.2:028.05.
Galka J. - Wozniak M.2:028.05.
Galka J. - Wojcik Y.1:228.05.
Ganchev I. - Yordanov Y.2:0  28.05.
Gest Y. - Tsvetkov K.1:228.05.
Kamenev A. - Pustovoit A.2:0  28.05.
Kamenev A. - Pustovoyt I.0:2  28.05.
Karlovskiy E. - Komarov K.2:1  28.05.
Kebets V. - Budov D.2:028.05.
Kolev M. - Slavov G.2:128.05.
Kolyshkov G. - Leonchik P.2:0  28.05.
Krupsky D. - Puzanov D.0:2  28.05.
Kuksov T. - Leonchik P.2:028.05.
Laska A. - Basalyha T.1:0 RET.28.05.
Laska A. - Urbanovich H.CAN.28.05.
Lavrentiev R. - Tsvetkov K.2:028.05.
Leonchik P. - Martinkevich A.2:028.05.
Malega V. - Puzanov D.1:2  28.05.
Medenko N. - Fomichev F.2:0  28.05.
Migachev O. - Tsirkin V.2:3  28.05.
Mlazga A. - Wozniak M.0:228.05.
Moczek T. - Skonieczny M.2:028.05.
Moczek T. - Mlazga A.2:028.05.
Narkevich Y. - Biaskosty E.2:028.05.
Nedelko I. - Noskin E.2:0  28.05.
Nikitenko I. - Shvetsov A.2:1  28.05.
Nikitin V. - Balmashev M.1:228.05.
Orlov D. - Stepanov P.0:2  28.05.
Ovchinnikov V. - Evloev T.0:2  28.05.
Palko A. - Sudrab V.2:1  28.05.
Pashukevich M. - Budov D.0:228.05.
Pustovoit A. - Pustovoyt I.0:2  28.05.
Riman E. - Gumenyuk R.2:028.05.
Riman E. - Kolyshkov G.2:128.05.
Ronjin P. - Shirokov N.0:3  28.05.
Rudnovsky E. - Bandaryk A.0:228.05.
Safiullin R. - Vasilenko A.2:028.05.
Sevov R. - Kanev G.2:028.05.
Sharlay S. - Predushchenko E.2:1  28.05.
Shutov E. - Davidov V.0:3  28.05.
Skindzer Z. - Ichshenko D.2:028.05.
Sudrab V. - Yanovski A.0:2  28.05.
Tanev B. - Apostolov V.2:1  28.05.
Tripolskiy S. - Kshenin A.3:2  28.05.
Wojcik Y. - Skonieczny M.2:028.05.
Yakovlev A. - Golovin A.1:228.05.
Andonov I. - Bonev M.1:227.05.
Asatryan A. - Fomichev F.2:0  27.05.
Avdeev A. - Baidikov A.1:0 RET.  27.05.
Bezkorovayniy A. - Doroshenko A.2:0  27.05.
Bezkorovayniy A. - Pinchuk V.2:0  27.05.
Bezkorovayniy A. - Sudrab V.2:0  27.05.
Bezrukov I. - Shurygin R.2:127.05.
Biaskosty E. - Skindzer Z.1:227.05.
Bondarev E. - Sanchenko D.1:2  27.05.
Bondarev E. - Vlasiuk O.0:2  27.05.
Bondarev E. - Yanovski A.0:2  27.05.
Bublik A. - Safiullin R.0:227.05.
Budov D. - Filin P.CAN.  27.05.
Budov D. - Sholomitski I.0:227.05.
Budov D. - Riman E.2:027.05.
Chepik A. - Shutov E.3:2  27.05.
Danilov S. - Komarov K.2:027.05.
Doroshenko A. - Sudrab V.0:2  27.05.
Doroshenko A. - Pinchuk V.1:2  27.05.
Filipovich V. - Urbanovich H.1:2  27.05.
Filipovich V. - Filin P.0:227.05.
Gakhov I. - Noskin E.2:027.05.
Galka J. - Mlazga A.2:027.05.
Galka J. - Moczek T.2:027.05.
Kanev G. - Mirchev R.1:227.05.
Karlovskiy E. - Igoshin A.2:027.05.
Kshenin A. - Sokolov A.2:0  27.05.
Kuksov T. - Laska A.0:227.05.
Laletin D. - Malega V.0:2  27.05.
Laska A. - Kolyshkov G.2:0  27.05.
Malakhovich M. - Kolyshkov G.1:0 RET.27.05.
Manolov S. - Shketrov L.0:227.05.
Martinkevich A. - Rudnovsky E.2:1  27.05.
Narkevich Y. - Biaskosty E.2:027.05.
Nedelko I. - Dzhanashiya S.2:0  27.05.
Nikitin V. - Evloev T.2:027.05.
Nikitin V. - Lutkovskii S.1:227.05.
Novik S. - Sharlay S.0:227.05.
Novik S. - Leonchik P.CAN.  27.05.
Pashukevich M. - Gumenyuk R.0:227.05.
Pashukevich M. - Torsunov I.1:227.05.
Sanchenko D. - Yanovski A.1:2  27.05.
Sevov R. - Hristov M.0:227.05.
Simov T. - Boyanov D.2:027.05.
Skonieczny M. - Mlazga A.2:127.05.
Skonieczny M. - Wozniak M.0:227.05.
Slavov G. - Mitev K.0:227.05.
Tsirkin V. - Migachev O.3:027.05.
Urbanovich H. - Avsievich A.1:227.05.
Vasilenko A. - Tiurnev E.0:227.05.
Vasilyuk A. - Davidov V.1:3  27.05.
Wojcik Y. - Wozniak M.2:027.05.
Wojcik Y. - Moczek T.2:027.05.
Yakovlev A. - Golovin A.0:227.05.
Abramov E. - Novikov S.2:0  26.05.
Afanasenko A. - Tsvetkov K.2:0  26.05.
Balmashev M. - Nikitin V.0:2  26.05.
Balmashev M. - Nikitin V.2:026.05.
Bezrukov I. - Shurygin R.0:2  26.05.
Bezrukov I. - Shurygin R.2:126.05.
Bublik A. - Vasilenko A.2:026.05.
Budov D. - Gumenyuk R.2:0  26.05.
Danilov S. - Karlovskiy E.0:226.05.
Doroshenko A. - Krulikovsky Y.1:2  26.05.
Dubinin A. - Kshenin A.2:326.05.
Filin P. - Ichshenko D.2:0  26.05.
Filipovich V. - Urbanovich H.2:026.05.
Firsin G. - Budov D.0:226.05.
Firsin G. - Nazarchuk E.1:226.05.
Gakhov I. - Nedelko I.2:1  26.05.
Golovin A. - Yakovlev A.0:2  26.05.
Igoshin A. - Komarov K.2:1  26.05.
Kolev M. - Simov T.2:0  26.05.
Kolyshkov G. - Gumenyuk R.1:226.05.
Martinkevich A. - Leonchik P.1:226.05.
Mateyuk P. - Smolyarchuk M.2:026.05.
Matsulevich I. - Kozhemyachko M.2:026.05.
Merkulov D. - Stepin A.2:3  26.05.
Mladenov A. - Ganchev G.2:0  26.05.
Molcan K. - Karlashov A.2:126.05.
Narkevich Y. - Biaskosty E.2:0  26.05.
Noskin E. - Dzhanashiya S.2:026.05.
Novik S. - Sharlay S.1:226.05.
Ovchinnikov V. - Abazov A.2:0  26.05.
Pashukevich M. - Rudnovsky E.2:0  26.05.
Petrovskij P. - Cintl A.0:226.05.
Predushchenko E. - Sharlay S.2:1  26.05.
Raitsov V. - Lavrentiev R.2:0  26.05.
Raitsov V. - Gest Y.2:126.05.
Shirokov N. - Jalilov A.0:3  26.05.
Shketrov L. - Mitev K.2:0  26.05.
Skindzer Z. - Biaskosty E.2:026.05.
Strebkov N. - Mikulenok V.2:026.05.
Tanev I. - Boyanov D.2:1  26.05.
Tiurnev E. - Safiullin R.1:2  26.05.
Tripolskiy S. - Nosov M.0:3  26.05.
Urbanovich H. - Kolyshkov G.2:0  26.05.
Valevsky D. - Stasyuk V.1:2  26.05.
Volodkevich I. - Malakhovich M.2:126.05.
Wilczynskiy V. - Doroshenko A.0:2  26.05.
Yordanov Y. - Kanev G.2:1  26.05.
Zaharevich V. - Belov A.2:126.05.
Zamoroko A. - Kamenev A.0:2  26.05.
Zamoroko A. - Fedotov I.2:0  26.05.
Zatolgutsky S. - Dobrovolsky A.2:026.05.
Zavrainov S. - Zhevnyak A.0:226.05.
Andonov I. - Yordanov Y.2:0  25.05.
Antonovich E. - Rozhkov D.0:225.05.
Baidikov A. - Chernenko I.2:0  25.05.
Baidikov A. - Krupsky D.2:0  25.05.
Baidikov A. - Likhtetskiy S.1:0 RET.  25.05.
Balmashev M. - Lutkovskii S.2:025.05.
Basalyha T. - Gumenyuk R.0:2  25.05.
Basalyha T. - Filipovich V.0:1 RET.  25.05.
Basalyha T. - Kolyshkov G.2:025.05.
Biaskosty E. - Golinko A.0:225.05.
Bogdanov M. - Vasilyuk A.3:125.05.
Budov D. - Gumenyuk R.0:225.05.
Dmitriev M. - Medenko N.0:2  25.05.
Dobrinskiy R. - Martynyuk D.2:0  25.05.
Dobrinskiy R. - Doroshenko A.2:0  25.05.
Doroshenko A. - Shvetsov A.2:0  25.05.
Filipovich V. - Basalyha T.2:125.05.
Kebets V. - Kuksov T.0:225.05.
Kislyi P. - Belov A.2:025.05.
Kolyshkov G. - Nazarchuk E.2:025.05.
Krivalcevich A. - Molcan K.2:125.05.
Krupsky D. - Laletin D.0:2  25.05.
Krupsky D. - Chernenko I.2:0  25.05.
Krupsky D. - Likhtetskiy S.2:0  25.05.
Lebedev A. - Karlashov A.2:125.05.
Lutkovskii R. - Nikitin V.0:225.05.
Lutkovskii R. - Nikitin V.0:2  25.05.
Lutkovskiy R. - Saplin K.0:2  25.05.
Malakhovich M. - Pashukevich M.CAN.  25.05.
Manolov S. - Bonev M.2:1  25.05.
Martynyuk D. - Shvetsov A.1:2  25.05.
Mirchev R. - Ganchev G.2:0  25.05.
Narkevich Y. - Riman E.CAN.25.05.
Narkevich Y. - Biaskosty E.2:025.05.
Nikitenko I. - Stasyuk V.0:2  25.05.
Nikitenko I. - Palko A.2:0  25.05.
Palko A. - Stasyuk V.0:2  25.05.
Pashukevich M. - Firsin G.2:025.05.
Riman E. - Kolyshkov G.CAN.25.05.
Riman E. - Gumenyuk R.CAN.25.05.
Sanchenko D. - Yanovski A.0:2  25.05.
Sanchenko D. - Pustovoyt I.0:2  25.05.
Sandrkin V. - Novikov S.2:0  25.05.
Sharlay S. - Kolyshkov G.0:225.05.
Sharlay S. - Novik S.2:125.05.
Sheiko A. - Zhudro D.1:225.05.
Shketrov L. - Slavov G.1:2  25.05.
Sholomitski I. - Bandaryk A.2:025.05.
Shurygin R. - Bezrukov I.2:1  25.05.
Shutov E. - Chepik A.3:2  25.05.
Simov T. - Mitev K.1:2  25.05.
Skindzer Z. - Malakhovich M.2:0  25.05.
Susha S. - Andryushchenko V.0:225.05.
Urbanovich H. - Laska A.1:0 RET.25.05.
Valevsky D. - Nikitenko I.2:0  25.05.
Valevsky D. - Palko A.2:0  25.05.
Valevsky D. - Stasyuk V.0:2  25.05.
Vlasiuk O. - Pustovoyt I.2:1  25.05.
Vlasiuk O. - Sanchenko D.2:0  25.05.
Volodkevich I. - Avsievich A.2:125.05.
Yakovlev A. - Golovin A.1:225.05.
Zaharevich V. - Mikulenok V.0:225.05.
Zaharkin D. - Sandrkin V.0:2  25.05.
Zatolgutsky S. - Gursky D.2:025.05.
Afanasenko A. - Tsvetkov K.2:0  24.05.
Afanasenko A. - Lavrentiev R.2:024.05.
Andryushchenko V. - Gursky D.2:024.05.
Bandaryk A. - Firsin G.2:024.05.
Basov I. - Simonov B.1:2  24.05.
Belov A. - Zhishkevich A.2:024.05.
Bezkorovayniy A. - Shvetsov A.1:2  24.05.
Bezkorovayniy A. - Misechko V.2:0  24.05.
Biaskosty E. - Urbanovich H.0:2  24.05.
Chebotarev V. - Susha S.2:024.05.
Dobrinskiy R. - Doroshenko A.2:0  24.05.
Druzhchenko I. - Yanovski A.2:0  24.05.
Fajta P. - Nagy P.CAN.  24.05.
Filipovich V. - Gumenyuk R.2:0  24.05.
Fucsovics M. - Marozsan F.0:2  24.05.
Gest Y. - Raitsov V.0:224.05.
Gest Y. - Lavrentiev R.2:024.05.
Jalilov A. - Sokolov A.1:3  24.05.
Kanev G. - Bonev M.0:2  24.05.
Kim D. - Nosov M.2:3  24.05.
Kolyshkov G. - Leonchik P.2:024.05.
Korban S. - Lebedev A.2:124.05.
Krupsky D. - Chernenko I.0:2  24.05.
Kshenin A. - Sazankov A.3:124.05.
Laletin D. - Chernenko I.2:0  24.05.
Laletin D. - Puzanov D.2:1  24.05.
Laska A. - Malakhovich M.CAN.24.05.
Laska A. - Basalyha T.1:2  24.05.
Lutkovskii S. - Khurtov D.2:024.05.
Lutkovskii S. - Mokrousov M.2:024.05.
Lypko M. - Fedotov I.2:0  24.05.
Martinkevich A. - Firsin G.2:024.05.
Mikulenok V. - Cintl A.0:224.05.
Mokrousov M. - Lutkovskii R.0:224.05.
Narkevich Y. - Riman E.2:024.05.
Pashukevich M. - Budov D.CAN.24.05.
Pripeten A. - Krivalcevich A.0:224.05.
Riman E. - Kolyshkov G.0:2  24.05.
Sandrkin V. - Samarkin A.2:0  24.05.
Sharlay S. - Leonchik P.2:024.05.
Sharlay S. - Torsunov I.2:0  24.05.
Shutov E. - Davidov V.0:3  24.05.
Skindzer Z. - Kolyshkov G.2:024.05.
Strebkov N. - Zhudro D.2:124.05.
Torsunov I. - Rudnovsky E.2:0  24.05.
Tsvetkov K. - Raitsov V.0:224.05.
Verchenko V. - Dobrinskiy R.2:0  24.05.
Zatolgutsky S. - Molcan K.1:224.05.
Adamek M. - Terczynski M.0:223.05.
Afanasenko A. - Raitsov V.2:0  23.05.
Afanasenko A. - Gest Y.2:0  23.05.
Ananyev A. - Sudrab V.0:2  23.05.
Ananyev A. - Kruglikov A.0:2  23.05.
Avdeev A. - Semenov A.2:0  23.05.
Avdeev A. - Puzanov D.2:1  23.05.
Balazs A. - Marozsan F.CAN.  23.05.
Balazs A. - Piros Z.CAN.  23.05.
Basalyha T. - Urbanovich H.CAN.23.05.
Bezkorovayniy A. - Nagornyak A.2:0  23.05.
Bublik A. - Karlovskiy E.2:023.05.
Budov D. - Riman E.0:223.05.
Dmitriev I. - Palko A.0:2  23.05.
Dzumhur D. - Miladinovic M.2:023.05.
Dzumhur D. - Krajinovic F.2:023.05.
Fajta P. - Marozsan F.1:2  23.05.
Filipovich V. - Avsievich A.2:0  23.05.
Firsin G. - Martinkevich A.2:023.05.
Fucsovics M. - Stakhovsky S.2:0  23.05.
Gest Y. - Tsvetkov K.2:123.05.
Golinko A. - Laska A.2:123.05.
Gorbatenko V. - Nikitin V.0:223.05.
Gumenyuk R. - Kolyshkov G.2:023.05.
Gumenyuk R. - Budov D.2:023.05.
Ichshenko D. - Malakhovich M.0:2  23.05.
Igoshin A. - Safiullin R.1:223.05.
Kamenev A. - Krupsky D.2:1  23.05.
Kamenev A. - Yanovski A.0:2  23.05.
Komarov K. - Dzhanashiya S.2:023.05.
Krajinovic F. - Djere L.2:123.05.
Krivalcevich A. - Gursky D.2:123.05.
Kruglikov A. - Sudrab V.2:0  23.05.
Kshenin A. - Chepik A.0:3  23.05.
Kuritsyn A. - Vlasov A.2:1  23.05.
Kurmaev M. - Stepin A.0:323.05.
Laska A. - Filipovich V.2:123.05.
Lavrentiev R. - Raitsov V.1:223.05.
Leonchik P. - Gumenyuk R.0:223.05.
Lutkovskii R. - Zhornist Y.1:0 RET.23.05.
Lutkovskii R. - Mokrousov M.2:023.05.
Malakhovich M. - Budov D.2:023.05.
Matsulevich I. - Mateyuk P.0:223.05.
Miladinovic M. - Djere L.2:1  23.05.
Nazarchuk E. - Khitrov M.2:023.05.
Nazaruk D. - Wojcik Y.1:223.05.
Nedelko I. - Gakhov I.2:023.05.
Nosov M. - Kim D.2:3  23.05.
Paliukhovich P. - Leonchik P.CAN.23.05.
Pashukevich M. - Torsunov I.0:223.05.
Petkevich A. - Panasik A.0:223.05.
Petrovskij P. - Belov A.1:223.05.
Proshin S. - Samarkin A.2:0  23.05.
Puzanov D. - Chernenko I.0:2  23.05.
Semenov A. - Chernenko I.1:2  23.05.
Sharlay S. - Kolyshkov G.2:123.05.
Sharlay S. - Riman E.2:0  23.05.
Sheiko A. - Antonovich E.2:023.05.
Shichko Y. - Nazaruk D.0:2  23.05.
Skindzer Z. - Urbanovich H.0:2  23.05.
Susha S. - Ermalinsky D.0:223.05.
Tatarnikov P. - Jalilov A.2:1 RET.  23.05.
Tripolskiy S. - Bogdanov M.0:323.05.
Vasilenko A. - Tiurnev E.0:223.05.
Wozniak M. - Galka J.2:123.05.
Yakovlev A. - Saplin K.0:2  23.05.
Zamoroko A. - Kamenev A.2:0  23.05.
Zamoroko A. - Yanovski A.2:0  23.05.
Zatolgutsky S. - Korban S.0:223.05.
Zavrainov S. - Smolyarchuk E.2:023.05.
Antonovich E. - Rozhkov D.2:122.05.
Avsievich A. - Sholomitski I.2:022.05.
Basalyha T. - Matyush A.0:222.05.
Biaskosty E. - Golinko A.0:222.05.
Bogdanov M. - Davidov V.2:322.05.
Bondarev E. - Vlasiuk O.2:0  22.05.
Bondarev E. - Valevsky D.0:2  22.05.
Bublik A. - Tiurnev E.1:2  22.05.
Budov D. - Sharlay S.0:222.05.
Chebotarev V. - Andryushchenko V.1:222.05.
Cintl A. - Strebkov N.2:022.05.
Dobrinskiy R. - Vlasiuk O.1:2  22.05.
Dorozhkin S. - Lutkovskii R.1:222.05.
Dorozhkin S. - Lutkovskii R.1:222.05.
Ermalinsky D. - Sokolovskiy N.1:222.05.
Firsin G. - Martinkevich A.2:022.05.
Fucsovics M. - Nagy P.2:0  22.05.
Gakhov I. - Igoshin A.1:222.05.
Galka J. - Wozniak M.2:022.05.
Gorban D. - Mishenev N.2:0  22.05.
Gorbatenko V. - Komarov K.0:2  22.05.
Gumenyuk R. - Laska A.0:222.05.
Gumenyuk R. - Riman E.0:222.05.
Ichshenko D. - Filipovich V.0:222.05.
Kolyshkov G. - Leonchik P.CAN.  22.05.
Kremnev A. - Kremnev A.2:0  22.05.
Kshenin A. - Dubinin A.1:0 RET.  22.05.
Kurmaev M. - Povalishnikov P.1:3  22.05.
Likhtetskiy S. - Yanovski A.2:0  22.05.
Likhtetskiy S. - Puzanov D.1:2  22.05.
Lopatko V. - Mateyuk P.0:222.05.
Marozsan F. - Piros Z.2:0  22.05.
Narkevich Y. - Urbanovich H.2:022.05.
Nazaruk D. - Galka J.2:122.05.
Nikitin V. - Dzhanashiya S.0:2  22.05.
Ovchinnikov V. - Lutkovskii R.2:0  22.05.
Pustovoyt I. - Yanovski A.1:2  22.05.
Puzanov D. - Yanovski A.2:0  22.05.
Puzanov D. - Pustovoyt I.2:0  22.05.
Riman E. - Torsunov I.1:222.05.
Safiullin R. - Nedelko I.2:0  22.05.
Sharlay S. - Leonchik P.2:122.05.
Sheiko A. - Kislyi P.0:222.05.
Shichko Y. - Khitrov M.2:022.05.
Shutov E. - Merkulov D.0:322.05.
Skindzer Z. - Filipovich V.1:2  22.05.
Skindzer Z. - Laska A.CAN.22.05.
Stakhovsky S. - Nagy P.1:2  22.05.
Susha S. - Molcan K.2:122.05.
Tatarnikov P. - Sazankov A.2:322.05.
Terczynski M. - Adamek M.1:222.05.
Valevsky D. - Dobrinskiy R.0:2  22.05.
Valevsky D. - Vlasiuk O.0:2  22.05.
Vasilenko A. - Karlovskiy E.2:022.05.
Vasilenko A. - Nedelko I.CAN.  22.05.
Volodkevich I. - Paliukhovich P.2:122.05.
Wojcik Y. - Wozniak M.2:022.05.
Wojcik Y. - Nazaruk D.2:122.05.
Yakovlev A. - Golovin A.2:022.05.
Yakovlev A. - Golovin A.2:022.05.
Yakovlev A. - Lutkovskii S.2:022.05.
Zaharkin D. - Proshin S.2:0  22.05.
Zamoroko A. - Simonov B.0:2  22.05.
Zhevnyak A. - Panasik A.2:022.05.
Abramov E. - Klinkov D.2:1  21.05.
Adamek M. - Wozniak M.0:221.05.
Akchurin I. - Chepik A.2:321.05.
Andryushchenko V. - Ermalinsky D.2:021.05.
Bandaryk A. - Martinkevich A.3:0  21.05.
Baranevich D. - Zamoroko A.0:2  21.05.
Baranevich D. - Pustovoyt I.0:2  21.05.
Baranevich D. - Sasnouski P.2:1  21.05.
Biaskosty E. - Basalyha T.2:0  21.05.
Biaskosty E. - Golinko A.0:2  21.05.
Bublik A. - Vasilenko A.2:021.05.
Budov D. - Riman E.1:221.05.
Chebotarev V. - Molcan K.2:021.05.
Cintl A. - Belov A.2:121.05.
Davidov V. - Shutov E.3:021.05.
Dorozhkin S. - Mokrousov M.0:221.05.
Dorozhkin S. - Lutkovskii R.0:221.05.
Druzhchenko I. - Zagorodnyuk V.1:2  21.05.
Druzhchenko I. - Kamenev A.2:1  21.05.
Druzhchenko I. - Pustovoit A.2:0  21.05.
Dubinin A. - Bogdanov M.0:3  21.05.
Dudchenko K. - Suba M.2:1  21.05.
Dzhalilov A. - Sokolov A.2:3  21.05.
Dzhanashiya S. - Gorbatenko V.2:021.05.
Filin P. - Volodkevich I.1:2  21.05.
Firsin G. - Bandaryk A.0:2  21.05.
Gakhov I. - Safiullin R.1:221.05.
Galka J. - Nazaruk D.2:021.05.
Gumenyuk R. - Riman E.2:0  21.05.
Gumenyuk R. - Laska A.0:221.05.
Kamenev A. - Pustovoit A.0:2  21.05.
Karlovskiy E. - Tiurnev E.0:2  21.05.
Kokorin D. - Khoroshilov L.0:2  21.05.
Kolyshkov G. - Budov D.2:0  21.05.
Kolyshkov G. - Leonchik P.2:1  21.05.
Krivalcevich A. - Lebedev A.2:021.05.
Matyush A. - Basalyha T.2:0  21.05.
Mikulenok V. - Petrovskij P.0:221.05.
Mokrousov M. - Lutkovskii S.1:221.05.
Narkevich Y. - Golinko A.2:021.05.
Nazaruk D. - Wozniak M.2:021.05.
Nedelko I. - Igoshin A.2:121.05.
Nikitin V. - Komarov K.0:221.05.
Nosov M. - Kim D.1:3  21.05.
Ovchinnikov V. - Yakovlev A.2:1  21.05.
Paliukhovich P. - Pashukevich M.2:021.05.
Povalishnikov P. - Vasilyuk A.3:1  21.05.
Proshin S. - Kolebyanov D.2:0  21.05.
Proshin S. - Sandrkin V.2:0  21.05.
Pustovoyt I. - Sasnouski P.2:0  21.05.
Saplin K. - Lutkovskii S.0:221.05.
Selitskii A. - Zhishkevich A.0:221.05.
Sharlay S. - Martinkevich Z.0:221.05.
Sharlay S. - Pashukevich M.2:021.05.
Sharlay S. - Torsunov I.1:2  21.05.
Shurygin R. - Golovin A.2:121.05.
Simonov B. - Yanovski A.1:2  21.05.
Skindzer Z. - Filipovich V.0:2  21.05.
Stasyuk V. - Yanovski A.2:0  21.05.
Terczynski M. - Galka J.0:221.05.
Terczynski M. - Wojcik Y.0:221.05.
Urbanovich H. - Golinko A.0:2  21.05.
Valevsky D. - Simonov B.1:2  21.05.
Valevsky D. - Stasyuk V.0:2  21.05.
Valevsky D. - Yanovski A.0:2  21.05.
Vlasov A. - Stryukov M.2:0  21.05.
Wojcik Y. - Adamek M.2:021.05.
Yakovlev A. - Golovin A.1:221.05.
Zagorodnyuk V. - Kamenev A.2:0  21.05.
Zagorodnyuk V. - Pustovoit A.2:0  21.05.
Zaharevich V. - Smolyarchuk M.CAN.  21.05.
Zaharkin D. - Abramov E.2:0  21.05.
Zamoroko A. - Pustovoyt I.0:2  21.05.
Zamoroko A. - Sosnovsky P.2:0  21.05.
Zatolgutsky S. - Krivko V.2:021.05.
Zhornist Y. - Saplin K.2:021.05.
Zhudro D. - Zaharevich V.1:2  21.05.
Adamek M. - Galka J.0:220.05.
Afanasenko A. - Gest Y.2:0  20.05.
Akimov V. - Kamenev A.2:1  20.05.
Akimov V. - Stasyuk V.2:0  20.05.
Avsievich A. - Malakhovich M.2:120.05.
Biaskosty E. - Ichshenko D.0:220.05.
Bublik A. - Nedelko I.2:020.05.
Budov D. - Riman E.1:0 RET.20.05.
Chebotarev V. - Krivalcevich A.2:020.05.
Davidov V. - Bogdanov M.2:0  20.05.
Dmitriev M. - Kremnev A.2:0  20.05.
Dorozhkin S. - Lutkovskii S.1:220.05.
Dzhalilov A. - Kshenin A.1:3  20.05.
Filin P. - Golinko A.0:220.05.
Filin P. - Volodkevich I.2:120.05.
Fil M. - Predushchenko E.0:220.05.
Gakhov I. - Igoshin A.2:120.05.
Glebov L. - Kozhemyachko M.CAN.  20.05.
Golovin A. - Shurygin R.CAN.20.05.
Golovin A. - Shurygin R.1:220.05.
Kamenev A. - Simonov B.2:1  20.05.
Kamenev A. - Stasyuk V.2:0  20.05.
Karlashov A. - Gursky D.2:120.05.
Kolyshkov G. - Riman E.2:020.05.
Korban S. - Pripeten A.2:020.05.
Krupsky D. - Yanovski A.0:2  20.05.
Lavrentiev R. - Afanasenko A.0:220.05.
Malakhovich M. - Kotlyarov P.2:020.05.
Martinkevich A. - Bandaryk A.0:220.05.
Mateyuk P. - Zavrainov S.1:220.05.
Mikulenok V. - Ionov M.0:220.05.
Nazaruk D. - Adamek M.2:020.05.
Nikitin V. - Gorbatenko V.2:020.05.
Novik S. - Zhevnyak A.1:220.05.
Ovchinnikov V. - Lutkovskii S.2:1  20.05.
Paliukhovich P. - Laska A.0:2  20.05.
Pashukevich M. - Paliukhovich P.0:220.05.
Petkevich A. - Smolyarchuk E.2:020.05.
Petrovskij P. - Strebkov N.0:220.05.
Raitsov V. - Tsvetkov K.2:020.05.
Raitsov V. - Lavrentiev R.2:020.05.
Riman E. - Gumenyuk R.0:220.05.
Safiullin R. - Dzhanashiya S.2:020.05.
Sandrkin V. - Zaharkin D.1:220.05.
Saplin K. - Mokrousov M.1:220.05.
Saplin K. - Dorozhkin S.0:220.05.
Saplin K. - Lutkovskii S.2:120.05.
Simonov B. - Stasyuk V.1:2  20.05.
Skindzer Z. - Basalyha T.2:020.05.
Smolyarchuk M. - Cintl A.2:020.05.
Stepin A. - Kurmaev M.1:3  20.05.
Suba M. - Vlasov A.0:2  20.05.
Susha S. - Andryushchenko V.2:120.05.
Terczynski M. - Wozniak M.0:220.05.
Terczynski M. - Nazaruk D.0:220.05.
Tiurnev E. - Komarov K.2:020.05.
Torsunov I. - Budov D.2:020.05.
Tsvetkov K. - Gest Y.0:220.05.
Vasilenko A. - Karlovskiy E.2:020.05.
Vasilyuk A. - Chepik A.3:0  20.05.
Wojcik Y. - Galka J.2:020.05.
Wojcik Y. - Wozniak M.1:220.05.
Zaharkin D. - Proshin S.2:020.05.
Zatolgutsky S. - Molcan K.0:220.05.
Zhornist Y. - Mokrousov M.1:220.05.
Akimov V. - Puzanov D.0:2  19.05.
Akimov V. - Semenov A.0:2  19.05.
Bandaryk A. - Martinkevich A.2:019.05.
Bezkorovayniy A. - Zamoroko A.0:2  19.05.
Biaskosty E. - Laska A.2:019.05.
Bublik A. - Gakhov I.2:019.05.
Budov D. - Gumenyuk R.0:219.05.
Budov D. - Riman E.0:219.05.
Dobrinskiy R. - Sudrab V.2:0  19.05.
Dorozhkin S. - Mokrousov M.0:219.05.
Dorozhkin S. - Mokrousov M.2:119.05.
Dubinin A. - Kshenin A.3:2  19.05.
Dzhanashiya S. - Komarov K.0:219.05.
Golovin A. - Shurygin R.2:019.05.
Golovin A. - Shurygin R.2:019.05.
Gorban D. - Potanin S.2:0  19.05.
Gorbatenko V. - Karlovskiy E.0:219.05.
Gumenyuk R. - Firsin G.2:019.05.
Gursky D. - Karlashov A.1:219.05.
Ichshenko D. - Zmeevsky M.2:019.05.
Izotov A. - Smolyarchuk M.2:119.05.
Kiselev O. - Boytsov I.0:2  19.05.
Kislyi P. - Belov A.0:219.05.
Krivko V. - Dobrovolsky A.2:019.05.
Kukushkin M. - Karlovskiy E.CAN.19.05.
Kurmaev M. - Stepin A.3:1  19.05.
Leonchik P. - Firsin G.2:0  19.05.
Lopatko V. - Kozhemyachko M.2:019.05.
Malakhovich M. - Pashukevich M.1:2  19.05.
Malega V. - Semenov A.2:0  19.05.
Malega V. - Puzanov D.2:0  19.05.
Matsulevich I. - Glebov L.2:019.05.
Mikulenok V. - Zhorov D.2:019.05.
Nazarchuk E. - Shichko Y.1:2  19.05.
Nikitin V. - Nedelko I.0:219.05.
Novik S. - Predushchenko E.0:219.05.
Ovchinnikov V. - Lutkovskii R.0:2  19.05.
Panasik A. - Glushenko K.2:019.05.
Puzanov D. - Semenov A.2:0  19.05.
Riman E. - Martinkevich Z.2:019.05.
Rozhkov D. - Selitskii A.1:219.05.
Saplin K. - Lutkovskii S.0:219.05.
Saplin K. - Lutkovskii S.2:1  19.05.
Sharlay S. - Riman E.0:2  19.05.
Sheiko A. - Mikulenok V.0:219.05.
Sholomitski I. - Laska A.0:2  19.05.
Shutov E. - Bogdanov M.1:319.05.
Skindzer Z. - Urbanovich H.2:1  19.05.
Susha S. - Sokolovskiy N.0:219.05.
Tiurnev E. - Safiullin R.2:019.05.
Tsvetkov K. - Gest Y.CAN.  19.05.
Vasilenko A. - Igoshin A.2:119.05.
Volodkevich I. - Golinko A.2:019.05.
Zaharkin D. - Sandrkin V.2:1  19.05.
Zamoroko A. - Sudrab V.2:0  19.05.
Afanasenko A. - Raitsov V.0:218.05.
Andryushchenko V. - Molcan K.2:018.05.
Biaskosty E. - Golinko A.0:2  18.05.
Bublik A. - Nikitin V.2:018.05.
Chepik A. - Shutov E.0:318.05.
Cintl A. - Petrovskij P.2:118.05.
Davidov V. - Kim D.3:218.05.
Dobrinskiy R. - Valevsky D.2:1  18.05.
Dorozhkin S. - Mokrousov M.1:218.05.
Dorozhkin S. - Lutkovskii R.1:218.05.
Dzhalilov A. - Kshenin A.0:318.05.
Filin P. - Urbanovich H.2:1  18.05.
Gakhov I. - Nedelko I.2:118.05.
Golovin A. - Shurygin R.1:2  18.05.
Golovin A. - Shurygin R.2:018.05.
Gumenyuk R. - Matyush A.0:218.05.
Kamenev A. - Simonov B.2:1  18.05.
Kamenev A. - Stasyuk V.2:1  18.05.
Kamenev A. - Likhtetskiy S.0:2  18.05.
Karlovskiy E. - Igoshin A.2:018.05.
Kolyshkov G. - Budov D.2:0  18.05.
Korban S. - Krivalcevich A.0:218.05.
Kozhemyachko M. - Mateyuk P.0:218.05.
Kukushkin M. - Vasilenko A.0:1 RET.18.05.
Lavrentiev R. - Tsvetkov K.1:218.05.
Likhtetskiy S. - Stasyuk V.2:0  18.05.
Maksimenko I. - Lopatko V.0:218.05.
Martinkevich A. - Firsin G.0:2  18.05.
Matsulevich I. - Zavrainov S.2:118.05.
Medenko N. - Papashvili D.0:218.05.
Nosov M. - Merkulov D.2:1  18.05.
Novik S. - Fil M.0:218.05.
Ovchinnikov V. - Yakovlev A.2:0  18.05.
Ovchinnikov V. - Lutkovskii R.1:2  18.05.
Proshin S. - Sandrkin V.1:218.05.
Raitsov V. - Gest Y.2:018.05.
Riman E. - Gumenyuk R.2:0  18.05.
Safiullin R. - Komarov K.2:0  18.05.
Saplin K. - Lutkovskii S.0:2  18.05.
Saplin K. - Lutkovskii S.1:218.05.
Sazankov A. - Tatarnikov P.3:118.05.
Sharlay S. - Martinkevich Z.0:218.05.
Sheiko A. - Sokolovskiy N.2:118.05.
Simonov B. - Stasyuk V.0:2  18.05.
Skindzer Z. - Avsievich A.0:2  18.05.
Strebkov N. - Belov A.1:218.05.
Tiurnev E. - Dzhanashiya S.2:018.05.
Valevsky D. - Yanovski A.1:2  18.05.
Vlasiuk O. - Yanovski A.0:2  18.05.
Vlasiuk O. - Dobrinskiy R.1:218.05.
Vlasov A. - Kiselev O.2:0  18.05.
Volodkevich I. - Basalyha T.2:0  18.05.
Zaharkin D. - Sandrkin V.0:218.05.
Zatolgutsky S. - Gursky D.2:018.05.
Zhevnyak A. - Maksimenko Y.2:018.05.
Zhorov D. - Kislyi P.2:018.05.
Budov D. - Leonchik P.2:017.05.
Budov D. - Riman E.2:017.05.
Druzhchenko I. - Yanovski A.0:2  17.05.
Druzhchenko I. - Simonov B.2:1  17.05.
Golinko A. - Basalyha T.2:0  17.05.
Javakhishvili G. - Yakovlev A.CAN.  17.05.
Javakhishvili G. - Lutkovskii S.CAN.17.05.
Khitrov M. - Nazarchuk E.2:017.05.
Leonchik P. - Bandaryk A.2:0  17.05.
Leonchik P. - Firsin G.CAN.17.05.
Lutkovskii R. - Zhornist Y.0:0 RET.17.05.
Lutkovskii R. - Mokrousov M.2:017.05.
Lutkovskii S. - Yakovlev A.2:017.05.
Martinkevich A. - Firsin G.2:017.05.
Matyush A. - Ichshenko D.0:217.05.
Mikulenok V. - Ionov M.1:217.05.
Mokrousov M. - Lutkovskii S.0:217.05.
Molcan K. - Lebedev A.1:217.05.
Paliukhovich P. - Leonchik P.2:017.05.
Paliukhovich P. - Gumenyuk R.0:217.05.
Papashvili D. - Kremnev A.0:2  17.05.
Pashukevich M. - Riman E.0:217.05.
Pashukevich M. - Martinkevich Z.2:017.05.
Puzanov D. - Chernenko I.2:0  17.05.
Riman E. - Budov D.0:1 RET.  17.05.
Sanchenko D. - Yanovski A.0:2  17.05.
Sanchenko D. - Simonov B.0:2  17.05.
Sandrkin V. - Getmantsev I.2:117.05.
Sharlay S. - Gumenyuk R.2:0  17.05.
Sholomitski I. - Sharlay S.2:1  17.05.
Simonov B. - Yanovski A.2:1  17.05.
Skindzer Z. - Matyush A.0:217.05.
Slizhevskii I. - Poluyanovich M.2:017.05.
Smolyarchuk E. - Izotov A.1:217.05.
Terentiev A. - Medenko N.2:0  17.05.
Volodkevich I. - Golinko A.2:117.05.
Volodkevich I. - Budov D.2:0  17.05.
Zaharkin D. - Proshin S.2:017.05.
Afanasenko A. - Gest Y.2:016.05.
Afanasenko A. - Raitsov V.2:016.05.
Akimov V. - Stasyuk V.2:0  16.05.
Akimov V. - Kamenev A.2:1  16.05.
Akimov V. - Kovalevskyi D.2:0  16.05.
Andryushchenko V. - Gursky D.CAN.16.05.
Antonovich E. - Rozhkov D.CAN.16.05.
Bandaryk A. - Firsin G.2:016.05.
Basalyha T. - Ichshenko D.2:0  16.05.
Basalyha T. - Skindzer Z.2:016.05.
Bondarev E. - Meleshko M.2:0  16.05.
Bondarev E. - Kamran I.2:1  16.05.
Bondarev E. - Konkov N.2:0  16.05.
Budov D. - Torsunov I.0:2  16.05.
Budov D. - Kolyshkov G.2:016.05.
Chebotarev V. - Karlashov A.CAN.16.05.
Cintl A. - Mikulenok V.CAN.16.05.
Davidov V. - Lelyakov D.0:316.05.
Gumenyuk R. - Kolyshkov G.2:016.05.
Kamenev A. - Stasyuk V.2:0  16.05.
Kamran I. - Shvetsov A.2:1  16.05.
Kazarinov D. - Stryukov M.1:2  16.05.
Kislyi P. - Zhishkevich A.CAN.16.05.
Konkov N. - Meleshko M.0:2  16.05.
Kotlyarov P. - Skindzer Z.2:0  16.05.
Kozhemyachko M. - Mateyuk P.CAN.16.05.
Kshenin A. - Kurmaev M.0:316.05.
Lavrentiev R. - Tsvetkov K.2:116.05.
Lavrentiev R. - Chubkov N.1:216.05.
Leonchik P. - Firsin G.2:0  16.05.
Lutkovskii R. - Yakovlev A.1:216.05.
Matsulevich I. - Glebov L.CAN.  16.05.
Mikulenok V. - Zhorov D.2:116.05.
Mokrousov M. - Lutkovskii S.2:0  16.05.
Molcan K. - Zatolgutsky S.2:016.05.
Nazarchuk E. - Shichko Y.0:216.05.
Paliukhovich P. - Gumenyuk R.2:016.05.
Palko A. - Yanovski A.2:1  16.05.
Proshin S. - Sandrkin V.2:116.05.
Proshin S. - Klinkov D.2:0  16.05.
Raitsov V. - Chubkov N.2:016.05.
Riman E. - Torsunov I.2:0  16.05.
Sharlay S. - Martinkevich Z.1:2  16.05.
Shirokov N. - Sazankov A.1:316.05.
Smolyarchuk E. - Lopatko V.1:216.05.
Strebkov N. - Petrovskij P.CAN.  16.05.
Tretyak E. - Pripeten A.2:016.05.
Tsvetkov K. - Gest Y.2:016.05.
Valevsky D. - Kamenev A.1:2  16.05.
Valevsky D. - Stasyuk V.2:0  16.05.
Vasilyuk A. - Povalishnikov P.3:116.05.
Vlasyuk O. - Dobrinskiy R.0:2  16.05.
Zaharkin D. - Sandrkin V.2:016.05.
Zhornist Y. - Mokrousov M.1:216.05.
Zmeevsky M. - Martinkevich Z.2:016.05.
Afanasenko A. - Tsvetkov K.2:0  15.05.
Chebotarev V. - Andryushchenko V.0:215.05.
Dobrinskiy R. - Sanchenko D.2:1  15.05.
Dubinin A. - Kshenin A.0:315.05.
Filin P. - Urbanovich H.2:115.05.
Firsin G. - Leonchik P.0:215.05.
Gest Y. - Tsvetkov K.0:215.05.
Glebov L. - Maksimenko I.1:215.05.
Golinko A. - Shyla Y.1:2  15.05.
Golinko A. - Laska A.0:0 CAN.15.05.
Ivanov P. - Javakhishvili G.1:215.05.
Kremnev A. - Kremnev A.1:2  15.05.
Kuksov T. - Budov D.1:215.05.
Lavrentiev R. - Gest Y.2:015.05.
Lelyakov D. - Shutov E.3:015.05.
Likhtetskiy S. - Semenov A.0:2  15.05.
Likhtetskiy S. - Chernenko I.0:2  15.05.
Matyush A. - Basalyha T.2:115.05.
Mikulenok V. - Strebkov N.1:215.05.
Mokrousov M. - Lutkovskii R.0:215.05.
Narkevich Y. - Golinko A.2:0  15.05.
Ovchinnikov V. - Lutkovskii S.1:2  15.05.
Papashvili D. - Mishenev N.2:1  15.05.
Petrovskij P. - Belov A.0:215.05.
Predushchenko E. - Glushenko K.2:115.05.
Pustovoit A. - Yanovski A.2:0  15.05.
Raitsov V. - Lavrentiev R.2:015.05.
Riman E. - Paliukhovich P.0:2  15.05.
Riman E. - Budov D.0:215.05.
Saplin K. - Lutkovskii S.1:215.05.
Semenov A. - Chernenko I.2:0  15.05.
Sheiko A. - Rozhkov D.2:015.05.
Shurygin R. - Golovin A.0:215.05.
Slizhevskii I. - Kislyi P.0:215.05.
Sosim A. - Kopan A.CAN.15.05.
Susha S. - Ermalinsky D.2:015.05.
Tatarnikov P. - Sokolov A.3:215.05.
Torsunov I. - Sharlay S.0:215.05.
Vlasiuk O. - Pustovoit A.0:2  15.05.
Vlasiuk O. - Yanovski A.2:1  15.05.
Vlasiuk O. - Zamoroko A.2:0  15.05.
Zaharevich V. - Kopan A.2:015.05.
Zamoroko A. - Pustovoyt I.0:2  15.05.
Zamoroko A. - Yanovski A.0:2  15.05.
Zatolgutsky S. - Krivalcevich A.2:015.05.
Zavrainov S. - Mateyuk P.0:215.05.
Zhornist Y. - Mokrousov M.0:215.05.
Zhorov D. - Lebedev A.1:215.05.
Alexandrov A. - Sorokin S.2:0  14.05.
Bezkorovayniy A. - Zamoroko A.1:2  14.05.
Bezkorovayniy A. - Yanovski A.1:2  14.05.
Biaskosty E. - Narkevich Y.0:214.05.
Budov D. - Martinkevich Z.0:214.05.
Budov D. - Riman E.0:214.05.
Cintl A. - Belov A.0:214.05.
Davidov V. - Shutov E.3:214.05.
Dobrinskiy R. - Zamoroko A.2:1  14.05.
Filin P. - Biaskosty E.2:014.05.
Golovin A. - Shurygin R.2:114.05.
Golovin A. - Shurygin R.2:0  14.05.
Gumenyuk R. - Kolyshkov G.2:014.05.
Ivanov P. - Saplin K.CAN.14.05.
Ivanov P. - Lutkovskii R.0:1 RET.14.05.
Khitrov M. - Nazarchuk E.0:214.05.
Kolyshkov G. - Firsin G.2:014.05.
Komarov K. - Saplin K.2:0  14.05.
Korban S. - Poluyanovich M.2:014.05.
Kurmaev M. - Vasilyuk A.0:314.05.
Lopatko V. - Maksimenko I.0:214.05.
Lutkovskii S. - Mokrousov M.0:214.05.
Lutkovskii S. - Mokrousov M.1:2  14.05.
Malakhovich M. - Sharlay S.0:2  14.05.
Matsulevich I. - Kozhemyachko M.1:214.05.
Medenko N. - Kremnev A.2:114.05.
Mikulenok V. - Pechura A.2:014.05.
Mikulenok V. - Zhishkevich A.2:014.05.
Mishenev N. - Kiselev O.2:0  14.05.
Molcan K. - Krivalcevich A.2:014.05.
Nosov M. - Povalishnikov P.3:014.05.
Ovchinnikov V. - Lutkovskii R.2:1  14.05.
Paliukhovich P. - Urbanovich H.2:114.05.
Papashvili D. - Kremnev A.1:2  14.05.
Predushchenko E. - Maksimenko Y.2:114.05.
Proshin S. - Abramov E.2:014.05.
Sandrkin V. - Zakharov A.CAN.14.05.
Sandrkin V. - Zaharkin D.0:2  14.05.
Saplin K. - Javakhishvili G.2:114.05.
Shyla Y. - Biaskosty E.2:114.05.
Skindzer Z. - Matyush A.0:214.05.
Sokolovskiy N. - Susha S.1:214.05.
Sosim A. - Zaharevich V.0:214.05.
Volodkevich I. - Basalyha T.2:1  14.05.
Zamoroko A. - Yanovski A.2:1  14.05.
Zatolgutsky S. - Krivko V.2:114.05.
Zmeevsky M. - Gumenyuk R.0:2  14.05.
Afanasenko A. - Lavrentiev R.1:213.05.
Basalyha T. - Gumenyuk R.0:2  13.05.
Belov A. - Strebkov N.0:213.05.
Bezkorovayniy A. - Vlasiuk O.0:2  13.05.
Bezkorovayniy A. - Yanovski A.0:2  13.05.
Bezkorovayniy A. - Dobrinskiy R.0:2  13.05.
Biaskosty E. - Golinko A.0:213.05.
Biaskosty E. - Volodkevich I.0:213.05.
Budov D. - Riman E.2:0  13.05.
Chebotarev V. - Zhelinsky E.2:013.05.
Davidov V. - Zhiltsov A.3:113.05.
Degolevich Z. - Smolyarchuk E.0:213.05.
Dobrinskiy R. - Yanovski A.0:2  13.05.
Ermalinsky D. - Sokolovskiy N.1:213.05.
Filin P. - Urbanovich H.1:213.05.
Gest Y. - Tsvetkov K.2:013.05.
Glebov L. - Mateyuk P.0:213.05.
Golinko A. - Urbanovich H.0:2  13.05.
Gumenyuk R. - Kolyshkov G.0:213.05.
Ionov M. - Lopatko V.0:213.05.
Kamenev A. - Chernenko I.0:2  13.05.
Kiselev O. - Kuritsyn A.0:2  13.05.
Komarov K. - Javakhishvili G.2:0  13.05.
Kremnev A. - Mishenev N.2:0  13.05.
Krivalcevich A. - Karlashov A.2:013.05.
Lavrentiev R. - Raitsov V.0:213.05.
Likhtetskiy S. - Chernenko I.2:0  13.05.
Likhtetskiy S. - Semenov A.1:2  13.05.
Lutkovskii R. - Mokrousov M.2:013.05.
Maksimenko I. - Izotov A.1:0 RET.13.05.
Medenko N. - Dmitriev M.2:1  13.05.
Novik S. - Bahatrishvili Z.1:213.05.
Paliukhovich P. - Martinkevich Z.2:013.05.
Papashvili D. - Kremnev A.2:0  13.05.
Proshin S. - Sandrkin V.1:213.05.
Proshin S. - Zaharkin D.0:213.05.
Raitsov V. - Tsvetkov K.2:0  13.05.
Riman E. - Budov D.2:013.05.
Saplin K. - Lutkovskii S.2:013.05.
Saplin K. - Lutkovskii S.2:1  13.05.
Sazankov A. - Tatarnikov P.2:313.05.
Sheiko A. - Zhudro D.0:213.05.
Sholomitski I. - Avsievich A.2:113.05.
Shutov E. - Merkulov D.0:313.05.
Skindzer Z. - Matyush A.2:013.05.
Skindzer Z. - Sosnovskiy A.CAN.  13.05.
Torsunov I. - Sharlay S.0:213.05.
Vlasyuk O. - Yanovski A.1:2  13.05.
Vlasyuk O. - Dobrinskiy R.1:2  13.05.
Yakovlev A. - Ovchinnikov V.1:213.05.
Zaharkin D. - Abramov E.2:113.05.
Zatolgutsky S. - Gursky D.0:213.05.
Akimov V. - Likhtetskiy S.2:1  12.05.
Akimov V. - Kamenev A.2:0  12.05.
Akimov V. - Chernenko I.0:2  12.05.
Bandaryk A. - Kolyshkov G.1:2  12.05.
Bardzin A. - Sosnovskiy A.CAN.12.05.
Basalyha T. - Gumenyuk R.2:0  12.05.
Basalyha T. - Golinko A.1:212.05.
Biaskosty E. - Basalyha T.2:0  12.05.
Chebotarev V. - Molcan K.2:012.05.
Dubinin A. - Kshenin A.0:312.05.
Firsin G. - Kolyshkov G.0:2  12.05.
Glebov L. - Sosim V.0:212.05.
Glushenko K. - Bahatrishvili Z.1:212.05.
Golinko A. - Laska A.CAN.12.05.
Gumenyuk R. - Firsin G.2:012.05.
Gursky D. - Krivko V.1:212.05.
Ichshenko D. - Paliukhovich P.1:212.05.
Javakhishvili G. - Komarov K.0:2  12.05.
Kalinin I. - Sakhabutdinov R.2:0  12.05.
Kamenev A. - Likhtetskiy S.1:2  12.05.
Kamenev A. - Chernenko I.1:2  12.05.
Kiselev O. - Stryukov M.0:2  12.05.
Kiselev O. - Kremnev A.0:2  12.05.
Korban S. - Krivalcevich A.1:212.05.
Kuksov T. - Martinkevich Z.0:2  12.05.
Lutkovskii R. - Saplin K.2:1  12.05.
Maksimenko I. - Izotov A.2:012.05.
Medenko N. - Papashvili D.0:2  12.05.
Mokrousov M. - Lutkovskii S.0:212.05.
Narkevich Y. - Biaskosty E.2:0  12.05.
Nazarchuk E. - Shichko Y.2:0  12.05.
Nikitenko A. - Sanchenko D.2:1  12.05.
Nikitenko I. - Yanovski A.2:0  12.05.
Orlov D. - Isaev K.0:2  12.05.
Ovchinnikov V. - Lutkovskii R.2:0  12.05.
Ovchinnikov V. - Komarov K.1:2  12.05.
Pechura A. - Ionov M.0:212.05.
Petrovskij P. - Zhudro D.2:012.05.
Povalishnikov P. - Davidov V.0:312.05.
Predushchenko E. - Maksimenko Y.2:012.05.
Proshin S. - Abramov E.2:0  12.05.
Riman E. - Martinkevich Z.0:2  12.05.
Sanchenko D. - Yanovski A.0:2  12.05.
Sandrkin V. - Abramov E.2:0  12.05.
Saplin K. - Lutkovskii S.0:212.05.
Sharlay S. - Budov D.2:012.05.
Sheiko A. - Zhishkevich A.1:212.05.
Shutov E. - Kurmaev M.3:012.05.
Skindzer Z. - Malakhovich M.2:012.05.
Vasilyuk A. - Bogdanov M.1:312.05.
Volodkevich I. - Basalyha T.2:1  12.05.
Zaharkin D. - Proshin S.2:012.05.
Zaharkin D. - Sandrkin V.1:212.05.
Zamoroko A. - Sanchenko D.2:0  12.05.
Zamoroko A. - Yanovski A.1:2  12.05.
Zamoroko A. - Nikitenko A.2:1  12.05.
Zatolgutsky S. - Pripeten A.1:212.05.
Zhevnyak A. - Panasik A.2:112.05.
Abramov E. - Zaharkin D.0:2  11.05.
Afanasenko A. - Raitsov V.2:1  11.05.
Akimov V. - Laletin D.0:2  11.05.
Akimov V. - Puzanov D.1:2  11.05.
Akimov V. - Zrazhevskyy V.1:2  11.05.
Andryushchenko V. - Karlashov A.2:0  11.05.
Avsievich A. - Malakhovich M.2:1  11.05.
Belov A. - Mikulenok V.2:011.05.
Biaskosty E. - Skindzer Z.2:0  11.05.
Bogdanov M. - Lelyakov D.3:2  11.05.
Budov D. - Martinkevich Z.0:2  11.05.
Budov D. - Riman E.0:211.05.
Cintl A. - Kopan A.2:111.05.
Davidov V. - Kim D.1:311.05.
Dmitriev M. - Papashvili D.2:1  11.05.
Dobrovolsky A. - Karlashov A.CAN.11.05.
Druzhchenko I. - Yanovski A.2:111.05.
Firsin G. - Martinkevich A.2:1  11.05.
Gest Y. - Tsvetkov K.2:0  11.05.
Golinko A. - Volodkevich I.2:1  11.05.
Grebenyuk V. - Stryukov M.0:1 RET.  11.05.
Gumenyuk R. - Laska A.CAN.11.05.
Gursky D. - Dobrovolsky A.2:1  11.05.
Ichshenko D. - Avsievich A.0:2  11.05.
Isaev K. - Sakhabutdinov R.0:2  11.05.
Izotov A. - Glebov L.0:211.05.
Khitrov M. - Rudnovsky E.1:211.05.
Kiselev O. - Suba M.0:2  11.05.
Kislyi P. - Strebkov N.1:211.05.
Kozhemyachko M. - Mateyuk P.CAN.11.05.
Kremnev A. - Dmitriev M.0:2  11.05.
Laletin D. - Puzanov D.2:1  11.05.
Laletin D. - Puzanov D.2:0  11.05.
Lavrentiev R. - Tsvetkov K.2:0  11.05.
Lutkovskii R. - Saplin K.2:011.05.
Martinkevich A. - Riman E.0:211.05.
Matsulevich I. - Abou Khamis M. K.0:211.05.
Mishenev N. - Sokolov I.0:2  11.05.
Mokrousov M. - Lutkovskii S.0:211.05.
Nazarchuk E. - Khitrov M.2:011.05.
Ovchinnikov V. - Lutkovskii S.2:0  11.05.
Ovchinnikov V. - Yakovlev A.1:2  11.05.
Petrovskij P. - Sosim A.0:211.05.
Petuhov A. - Shirko S.2:0  11.05.
Predushchenko E. - Novik S.2:011.05.
Proshin S. - Sandrkin V.2:011.05.
Proshin S. - Abramov E.2:011.05.
Raitsov V. - Gest Y.2:1  11.05.
Saplin K. - Lutkovskii R.1:211.05.
Sharlay S. - Martinkevich Z.0:211.05.
Sokolov A. - Dubinin A.1:3  11.05.
Sosnovskiy A. - Bardzin A.1:1 RET.11.05.
Stryukov M. - Kremnev A.0:2  11.05.
Sudrab V. - Yanovski A.0:2  11.05.
Sudrab V. - Yanovski A.2:0  11.05.
Susha S. - Molcan K.2:011.05.
Tatarnikov P. - Shirokov N.3:211.05.
Vlasiuk O. - Druzhchenko I.1:211.05.
Vlasiuk O. - Sudrab V.2:1  11.05.
Vlasiuk O. - Yanovski A.0:211.05.
Zaharkin D. - Sandrkin V.1:211.05.
Zhorov D. - Antonovich E.0:211.05.
Avsievich A. - Gumenyuk R.2:0  10.05.
Avsievich A. - Budov D.2:010.05.
Bardzin A. - Malakhovich M.2:0  10.05.
Biaskosty E. - Narkevich Y.0:2  10.05.
Bondarev E. - Palko A.2:1  10.05.
Bondarev E. - Oksentyuk A.0:2  10.05.
Budov D. - Riman E.0:210.05.
Filin P. - Shyla Y.0:210.05.
Firsin G. - Budov D.0:210.05.
Gobrej R. - Klymenko S.2:1  10.05.
Gorban D. - Voronov I.2:0  10.05.
Gumenyuk R. - Budov D.0:210.05.
Ionov M. - Ksenevich A.1:210.05.
Kamenev A. - Stasyuk V.2:1  10.05.
Korban S. - Chebotarev V.0:210.05.
Kremnev A. - Dmitriev A.0:210.05.
Kshenin A. - Akchurin I.1:3  10.05.
Laska A. - Malakhovich M.CAN.10.05.
Laska A. - Bardzin A.2:110.05.
Lobanov P. - Saplin K.CAN.  10.05.
Lobanov P. - Saplin K.2:110.05.
Lutkovskii S. - Mokrousov M.2:0  10.05.
Malakhovich M. - Urbanovich H.2:110.05.
Martinkevich A. - Malakhovich M.0:2  10.05.
Mikulenok V. - Zhudro D.2:110.05.
Petkevich A. - Zhevnyak A.0:210.05.
Petrovskij P. - Kolobukhov A.2:110.05.
Pripeten A. - Molcan K.0:210.05.
Riman E. - Sharlay S.0:2  10.05.
Riman E. - Gumenyuk R.0:2  10.05.
Sharlay S. - Firsin G.2:0  10.05.
Shyla Y. - Volodkevich I.2:110.05.
Skindzer Z. - Sosnovskiy A.0:210.05.
Skindzer Z. - Biaskosty E.2:0  10.05.
Smolyarchuk E. - Lopatko V.1:210.05.
Sosim V. - Mateyuk P.2:110.05.
Sosnovskiy A. - Narkevich Y.0:210.05.
Susha S. - Ermalinsky D.0:210.05.
Tretyak E. - Andryushchenko V.0:210.05.
Vasilyuk A. - Shutov E.1:3  10.05.
Vlasiuk O. - Oksentyuk A.2:0  10.05.
Vlasyuk O. - Palko A.1:2  10.05.
Yakovlev A. - Lutkovskii R.2:010.05.
Zatolgutsky S. - Shusha V.2:010.05.
Abou Khamis M. K. - Lopatko V.0:209.05.
Afanasenko A. - Lavrentiev R.2:1  09.05.
Afanasenko A. - Tsvetkov K.2:0  09.05.
Bezkorovayniy A. - Yanovski A.0:2  09.05.
Bezkorovayniy A. - Dobrinskiy R.0:2  09.05.
Bezkorovayniy A. - Sudrab V.0:2  09.05.
Biaskosty E. - Bardzin A.0:2  09.05.
Cintl A. - Tarabrin V.2:009.05.
Davidov V. - Bogdanov M.1:309.05.
Dubinin A. - Kurmaev M.0:3  09.05.
Ermalinsky D. - Molcan K.2:009.05.
Filin P. - Sosnovskiy A.0:2  09.05.
Gajewski K. - Adamek M.2:009.05.
Gumenyuk R. - Riman E.2:009.05.
Gumenyuk R. - Sosnovskiy A.0:2  09.05.
Ionov M. - Mikulenok V.2:009.05.
Kalinin A. - Golinko A.1:2  09.05.
Ksenevich A. - Zaharevich V.0:209.05.
Laska A. - Bardzin A.1:209.05.
Laska A. - Golinko A.0:2  09.05.
Laska A. - Paliukhovich P.2:0  09.05.
Lavrentiev R. - Raitsov V.2:1  09.05.
Malakhovich M. - Budov D.2:0  09.05.
Matsulevich I. - Glebov L.1:209.05.
Medenko N. - Kremnev A.0:2  09.05.
Mlazga A. - Bedra M.2:109.05.
Mokrousov M. - Lutkovskii R.0:209.05.
Mokrousov M. - Lutkovskii R.1:2  09.05.
Ovchinnikov V. - Yakovlev A.0:2  09.05.
Pripeten A. - Lebedev A.0:209.05.
Proshin S. - Abramov E.2:0  09.05.
Rakov S. - Kryshkin A.0:3  09.05.
Riman E. - Budov D.1:2  09.05.
Shichko Y. - Nazarchuk E.1:2  09.05.
Shirokov N. - Tatarnikov P.0:3  09.05.
Smolyarchuk E. - Izotov A.1:209.05.
Sosim A. - Belov A.2:009.05.
Stryukov M. - Dmitriev M.0:2  09.05.
Sudrab V. - Yanovski A.2:0  09.05.
Sudrab V. - Dobrinskiy R.0:2  09.05.
Terczynski M. - Wojcik Y.2:109.05.
Tsvetkov K. - Raitsov V.0:2  09.05.
Urbanovich H. - Sosnovskiy A.2:0  09.05.
Volodkevich I. - Urbanovich H.1:209.05.
Yanovski A. - Dobrinskiy R.2:1  09.05.
Zaharkin D. - Sandrkin V.0:2  09.05.
Zatolgutsky S. - Chebotarev V.0:209.05.
Zavrainov S. - Mateyuk P.1:209.05.
Antonovich E. - Cintl A.0:208.05.
Bandaryk A. - Maksimenko Y.CAN.  08.05.
Bardzin A. - Laska A.0:208.05.
Bardzin A. - Sosnovskiy A.0:208.05.
Basalyha T. - Skindzer Z.1:208.05.
Bedra M. - Mlazga A.0:208.05.
Belov A. - Kislyi P.2:008.05.
Bogdanov M. - Kurmaev M.3:008.05.
Boytsov I. - Kuritsyn A.2:0  08.05.
Budov D. - Torsunov I.0:2  08.05.
Burchin A. - Golovin A.1:208.05.
Burchin A. - Golovin A.1:2  08.05.
Bzarov A. - Petuhov A.2:0  08.05.
Chebotarev V. - Andryushchenko V.1:208.05.
Dorozhkin S. - Saplin K.1:208.05.
Dubinin A. - Dzhalilov A.3:2  08.05.
Gajewski K. - Adamek M.2:008.05.
Gumenyuk R. - Paliukhovich P.2:008.05.
Kamenev A. - Likhtetskiy S.1:2  08.05.
Kamenev A. - Stasyuk V.2:0  08.05.
Kolobukhov I. - Sosim V.0:208.05.
Kuritsyn A. - Kokorin D.2:0  08.05.
Likhtetskiy S. - Pustovoyt I.2:0  08.05.
Likhtetskiy S. - Stasyuk V.1:2  08.05.
Lobanov P. - Lutkovskii S.1:208.05.
Lopatko V. - Smolyarchuk M.2:108.05.
Matyush A. - Golinko A.0:208.05.
Mikulenok V. - Kolobukhov A.2:0  08.05.
Narkevich Y. - Shyla Y.1:208.05.
Nazarchuk E. - Shichko Y.2:108.05.
Novik S. - Bahatrishvili Z.0:208.05.
Ovchinnikov V. - Komarov K.1:2  08.05.
Ovchinnikov V. - Komarov K.0:2  08.05.
Palko A. - Yanovski A.0:2  08.05.
Palko A. - Pustovoyt I.1:2  08.05.
Petrovskij P. - Hval G.1:208.05.
Pripeten A. - Korban S.0:208.05.
Pustovoyt I. - Yanovski A.0:2  08.05.
Pustovoyt I. - Stasyuk V.2:1  08.05.
Riman E. - Budov D.0:208.05.
Sharlay S. - Sholomitski I.2:0  08.05.
Sheiko A. - Slizhevskii I.2:108.05.
Shutov E. - Davidov V.1:308.05.
Smolyarchuk M. - Maksimenko I.1:208.05.
Sokolov A. - Kshenin A.1:3  08.05.
Sosim A. - Tarabrin V.1:208.05.
Sosnovskiy A. - Basalyha T.1:208.05.
Vlasiuk O. - Pustovoyt I.0:2  08.05.
Volodkevich I. - Bardzin A.2:108.05.
Volov I. - Riman E.2:108.05.
Wojcik Y. - Terczynski M.0:208.05.
Zaharevich V. - Abou Khamis M. K.0:208.05.
Zaharevich V. - Sukhotski P.CAN.  08.05.
Adamek M. - Terczynski M.0:207.05.
Adamek M. - Bedra M.1:0 RET.07.05.
Antonovich E. - Lebedev A.2:007.05.
Avsievich A. - Ichshenko D.2:1  07.05.
Bahatrishvili Z. - Predushchenko E.2:107.05.
Balmashev M. - Dorozhkin S.2:107.05.
Balmashev M. - Dorozhkin S.2:1  07.05.
Bandaryk A. - Maksimenko Y.0:1 RET.07.05.
Bardzin A. - Sosnovskiy A.0:207.05.
Basalyha T. - Bardzin A.0:207.05.
Bedra M. - Wojcik Y.0:207.05.
Budov D. - Riman E.2:007.05.
Dobrovolsky A. - Pripeten A.2:007.05.
Dzhalilov A. - Kshenin A.3:207.05.
Gajewski K. - Terczynski M.2:107.05.
Isaev K. - Kalinin I.0:2  07.05.
Krivalcevich A. - Krivko V.2:007.05.
Ksenevich A. - Kolobukhov I.0:207.05.
Kuksov T. - Urbanovich H.0:2  07.05.
Kuksov T. - Laska A.0:2  07.05.
Kurmaev M. - Davidov V.0:307.05.
Laska A. - Golinko A.0:2  07.05.
Matsulevich I. - Mateyuk P.1:207.05.
Merkulov D. - Lelyakov D.1:307.05.
Mikulenok V. - Petrovskij P.0:207.05.
Mishenev N. - Kuritsyn A.0:2  07.05.
Mlazga A. - Wojcik Y.0:207.05.
Mlazga A. - Gajewski K.0:207.05.
Mokrousov M. - Lutkovskii R.1:2  07.05.
Mokrousov M. - Lutkovskii R.1:207.05.
Molcan K. - Rozhkov D.0:207.05.
Narkevich Y. - Matyush A.2:0  07.05.
Paliukhovich P. - Budov D.0:207.05.
Petkevich A. - Panasik A.0:207.05.
Riman E. - Gumenyuk R.0:2  07.05.
Saplin K. - Komarov K.0:207.05.
Saplin K. - Komarov K.0:2  07.05.
Sazankov A. - Tatarnikov P.2:3  07.05.
Sheiko A. - Susha S.2:007.05.
Shichko Y. - Martinkevich A.0:207.05.
Shutov E. - Bogdanov M.1:3  07.05.
Shyla Y. - Volodkevich I.2:0  07.05.
Slelin E. - Grebenyuk V.1:2  07.05.
Smolyarchuk M. - Glebov L.2:007.05.
Stryukov M. - Fomichev F.0:2  07.05.
Suba M. - Mishenev N.2:0  07.05.
Torsunov I. - Sharlay S.2:0  07.05.
Yakovlev A. - Lutkovskii S.0:1 RET.  07.05.
Yakovlev A. - Lutkovskii S.0:207.05.
Yanushkevich I. - Malakhovich M.0:207.05.
Zmeevsky M. - Skindzer Z.0:2  07.05.
Abramov E. - Proshin S.0:206.05.
Adamek M. - Wojcik Y.1:206.05.
Andryushchenko V. - Krivko V.2:006.05.
Group 2412 
Avsievich A. - Malakhovich M.2:0  06.05.
OddsPortal.comBetting odds service provided in cooperation with OddsPortal.com
Help: This page serves to display overall, home, away, form and other Tennis tables relating to Others matches 2020 which is sorted in Exhibition - Men category of BetExplorer sports stats service. Apart from Tennis tables, statistics and results, you can see archive odds of previous games in Others matches 2020. The tabs on top of page let you see complete results of Others matches 2020, fixtures and league stats informing of trends for the whole competition. Use Tennis item in the main navigation to browse through other Tennis leagues and to find more competitions from Exhibition - Men category, including history results, tables and statistics.