Russia

Liga Pro - Short Hockey 2020Liga Pro - Short Hockey

  • Next matches
   B's1X2  
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon   12 FIN1:2
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi   6 FIN7:4
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy   8 FIN6:5
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy   12 FIN5:3
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry   14 INT.4:3 INT.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry   12 Today 10:40
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi   13 Today 11:50
Shest Trolley - Molotoboytsy   10 Today 18:50
Moskovskiy Eshelon - Chetyre Ledokola   10 Today 19:50
Chetyre Ledokola - Shest Trolley   10 Today 20:55
Molotoboytsy - Moskovskiy Eshelon   10 Today 21:55
Moskovskiy Eshelon - Shest Trolley   10 Today 23:05
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy   10 Tomorrow 00:05
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front           Tomorrow 06:00
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny           Tomorrow 07:10
Kalininsky Front - Beliye Ldiny           Tomorrow 08:20
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya           Tomorrow 09:30
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya           Tomorrow 10:40
Beliye Ldiny - Kalininsky Front           Tomorrow 11:50
Ice Banda - Molotoboytsy           Tomorrow 18:50
Shest Trolley - Chetyre Ledokola           Tomorrow 19:50
Shest Trolley - Ice Banda           Tomorrow 20:55
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy           Tomorrow 21:55
Ice Banda - Chetyre Ledokola           Tomorrow 23:05
Molotoboytsy - Shest Trolley           15.08. 00:05
Tables/draw will be added later.
  • Results
  • Show last:
  • Sort by:
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya4:5Yesterday
Beliye Ldiny - Kalininsky Front6:5 pen.Yesterday
Chetyre Ledokola - Shest Trolley5:2Yesterday
Ice Banda - Chetyre Ledokola1:2Yesterday
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya4:6Yesterday
Kalininsky Front - Beliye Ldiny3:4Yesterday
Molotoboytsy - Ice Banda4:6Yesterday
Moskovskiy Eshelon - Ice Banda2:3 pen.Yesterday
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny5:6Yesterday
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front3:4Yesterday
Shest Trolley - Ice Banda1:3Yesterday
Shest Trolley - Moskovskiy Eshelon2:5Yesterday
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon4:311.08.
Molotoboytsy - Shest Trolley1:411.08.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi3:611.08.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry3:411.08.
Moskovskiy Eshelon - Molotoboytsy6:211.08.
Moskovskiy Eshelon - Shest Trolley0:411.08.
Moskovskiy Eshelon - Molotoboytsy2:3 pen.11.08.
Shest Trolley - Ice Banda3:211.08.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy3:611.08.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi3:511.08.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry4:3 pen.11.08.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy3:511.08.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front4:610.08.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya6:110.08.
Chetyre Ledokola - Ice Banda3:2 pen.10.08.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon3:110.08.
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon4:210.08.
Ice Banda - Chetyre Ledokola3:210.08.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya2:3   10.08.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny5:6 pen.   10.08.
Molotoboytsy - Ice Banda4:610.08.
Molotoboytsy - Chetyre Ledokola2:510.08.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny5:610.08.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front4:510.08.
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy4:309.08.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon4:009.08.
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon1:409.08.
Molotoboytsy - Moskovskiy Eshelon6:5 pen.09.08.
Molotoboytsy - Ice Banda3:4 pen.09.08.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi4:509.08.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry5:409.08.
Moskovskiy Eshelon - Chetyre Ledokola4:3 pen.09.08.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi7:509.08.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy7:509.08.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry6:409.08.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy3:409.08.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya4:608.08.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front4:508.08.
Chetyre Ledokola - Shest Trolley4:208.08.
Ice Banda - Chetyre Ledokola3:4 pen.08.08.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny6:808.08.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya4:608.08.
Molotoboytsy - Shest Trolley3:508.08.
Moskovskiy Eshelon - Ice Banda1:408.08.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny4:608.08.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front5:4 pen.   08.08.
Shest Trolley - Moskovskiy Eshelon6:408.08.
Shest Trolley - Ice Banda4:308.08.
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy4:207.08.
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy4:5 pen.07.08.
Ice Banda - Chetyre Ledokola3:007.08.
Ice Banda - Molotoboytsy4:3 pen.07.08.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi8:607.08.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry6:407.08.
Shest Trolley - Ice Banda1:407.08.
Shest Trolley - Chetyre Ledokola2:3 pen.07.08.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy5:607.08.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi5:6 pen.07.08.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry6:407.08.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy2:507.08.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya5:306.08.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front3:506.08.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon3:406.08.
Chetyre Ledokola - Shest Trolley4:206.08.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya4:206.08.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny6:706.08.
Molotoboytsy - Moskovskiy Eshelon3:406.08.
Moskovskiy Eshelon - Chetyre Ledokola3:006.08.
Moskovskiy Eshelon - Shest Trolley1:006.08.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny5:306.08.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front8:406.08.
Shest Trolley - Molotoboytsy3:4 pen.06.08.
Chetyre Ledokola - Shest Trolley0:305.08.
Ice Banda - Chetyre Ledokola4:205.08.
Molotoboytsy - Ice Banda1:405.08.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry3:205.08.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi5:205.08.
Moskovskiy Eshelon - Ice Banda2:105.08.
Shest Trolley - Moskovskiy Eshelon4:605.08.
Shest Trolley - Ice Banda0:305.08.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy6:405.08.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi8:605.08.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry5:405.08.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy6:405.08.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya3:704.08.
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon3:2 pen.04.08.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya3:4 pen.04.08.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny4:504.08.
Molotoboytsy - Shest Trolley0:504.08.
Moskovskiy Eshelon - Molotoboytsy2:004.08.
Moskovskiy Eshelon - Molotoboytsy3:204.08.
Moskovskiy Eshelon - Shest Trolley1:504.08.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny4:304.08.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front6:4   04.08.
Shest Trolley - Ice Banda4:304.08.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon1:503.08.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon0:303.08.
Ice Banda - Chetyre Ledokola1:2 pen.03.08.
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon2:503.08.
Molotoboytsy - Ice Banda2:1 pen.03.08.
Molotoboytsy - Chetyre Ledokola2:403.08.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi5:703.08.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry6:303.08.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy2:603.08.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi8:303.08.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy6:403.08.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry3:403.08.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front7:802.08.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya5:402.08.
Chetyre Ledokola - Shest Trolley4:3   02.08.
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy6:7 pen.02.08.
Ice Banda - Chetyre Ledokola1:302.08.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya7:502.08.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny3:802.08.
Moskovskiy Eshelon - Ice Banda1:402.08.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny3:502.08.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front4:3 pen.02.08.
Shest Trolley - Moskovskiy Eshelon3:4 pen.02.08.
Shest Trolley - Ice Banda3:4 pen.02.08.
Chetyre Ledokola - Shest Trolley2:301.08.
Molotoboytsy - Ice Banda6:201.08.
Molotoboytsy - Moskovskiy Eshelon2:301.08.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry2:401.08.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi6:301.08.
Moskovskiy Eshelon - Chetyre Ledokola4:301.08.
Moskovskiy Eshelon - Shest Trolley4:501.08.
Shest Trolley - Molotoboytsy2:101.08.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi5:301.08.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy0:601.08.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy5:401.08.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry4:301.08.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front4:631.07.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya6:331.07.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon2:3 pen.31.07.
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon2:331.07.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny5:6 pen.31.07.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya3:631.07.
Molotoboytsy - Shest Trolley2:431.07.
Moskovskiy Eshelon - Molotoboytsy6:231.07.
Moskovskiy Eshelon - Shest Trolley3:2 pen.31.07.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front4:631.07.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny8:7 pen.31.07.
Shest Trolley - Ice Banda3:231.07.
Chetyre Ledokola - Shest Trolley1:330.07.
Ice Banda - Chetyre Ledokola2:530.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry6:530.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi4:530.07.
Moskovskiy Eshelon - Ice Banda3:4 pen.30.07.
Moskovskiy Eshelon - Molotoboytsy3:530.07.
Shest Trolley - Ice Banda3:4 pen.30.07.
Shest Trolley - Moskovskiy Eshelon2:330.07.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi4:530.07.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy4:230.07.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy4:530.07.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry3:430.07.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front4:529.07.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya5:329.07.
Chetyre Ledokola - Ice Banda1:529.07.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon2:329.07.
Ice Banda - Chetyre Ledokola5:329.07.
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon1:329.07.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny4:329.07.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya3:529.07.
Molotoboytsy - Ice Banda3:2 pen.29.07.
Molotoboytsy - Chetyre Ledokola4:3 pen.29.07.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny5:629.07.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front5:329.07.
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy2:128.07.
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon4:328.07.
Molotoboytsy - Moskovskiy Eshelon5:6 pen.28.07.
Molotoboytsy - Ice Banda4:5 pen.28.07.
Molotoboytsy - Shest Trolley6:328.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry5:328.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi5:4 pen.28.07.
Moskovskiy Eshelon - Chetyre Ledokola3:428.07.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy5:428.07.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi3:228.07.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry3:128.07.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy5:428.07.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya2:427.07.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front5:727.07.
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy2:527.07.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon3:427.07.
Ice Banda - Chetyre Ledokola4:327.07.
Ice Banda - Molotoboytsy6:227.07.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny3:227.07.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya6:327.07.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front4:527.07.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny4:527.07.
Shest Trolley - Ice Banda4:127.07.
Shest Trolley - Chetyre Ledokola4:127.07.
Chetyre Ledokola - Shest Trolley2:326.07.
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy4:126.07.
Ice Banda - Chetyre Ledokola4:5 pen.26.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi6:326.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry7:326.07.
Moskovskiy Eshelon - Ice Banda1:226.07.
Shest Trolley - Ice Banda3:426.07.
Shest Trolley - Moskovskiy Eshelon1:0 pen.26.07.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi5:326.07.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy5:426.07.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry5:426.07.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy4:526.07.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya2:425.07.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front2:425.07.
Chetyre Ledokola - Shest Trolley1:225.07.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny5:625.07.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya6:425.07.
Molotoboytsy - Ice Banda5:225.07.
Molotoboytsy - Moskovskiy Eshelon6:025.07.
Moskovskiy Eshelon - Shest Trolley3:525.07.
Moskovskiy Eshelon - Chetyre Ledokola0:225.07.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front1:525.07.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny2:525.07.
Shest Trolley - Molotoboytsy3:4 pen.25.07.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon4:524.07.
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon4:324.07.
Ice Banda - Moskovskie KremlevtsyCAN.24.07.
Molotoboytsy - Shest Trolley1:324.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi1:524.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry6:724.07.
Moskovskie Kremlevtsy - MolotoboytsyCAN.24.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Shest TrolleyCAN.24.07.
Moskovskiy Eshelon - Molotoboytsy2:124.07.
Moskovskiy Eshelon - Shest Trolley3:424.07.
Shest Trolley - Ice Banda3:424.07.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi3:4 pen.24.07.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy5:324.07.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry4:324.07.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy5:324.07.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front6:223.07.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya6:323.07.
Chetyre Ledokola - Shest Trolley1:2 pen.23.07.
Ice Banda - Chetyre Ledokola2:3 pen.23.07.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny5:423.07.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya5:6 pen.23.07.
Moskovskiy Eshelon - Ice Banda2:323.07.
Moskovskiy Eshelon - Molotoboytsy1:423.07.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny3:523.07.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front8:223.07.
Shest Trolley - Ice Banda1:323.07.
Shest Trolley - Moskovskiy Eshelon3:123.07.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon3:2 pen.22.07.
Chetyre Ledokola - Ice Banda4:122.07.
Ice Banda - Chetyre Ledokola4:3 pen.22.07.
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon4:5 pen.22.07.
Molotoboytsy - Ice Banda1:522.07.
Molotoboytsy - Chetyre Ledokola2:122.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi4:5 pen.22.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry4:222.07.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy5:322.07.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi4:322.07.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy5:622.07.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry5:422.07.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya5:621.07.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front6:5 pen.21.07.
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy4:321.07.
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon1:2 pen.21.07.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya4:521.07.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny4:521.07.
Molotoboytsy - Shest Trolley4:3 pen.21.07.
Molotoboytsy - Moskovskiy Eshelon5:121.07.
Molotoboytsy - Ice Banda4:121.07.
Moskovskiy Eshelon - Chetyre Ledokola7:6 pen.21.07.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny5:621.07.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front2:3 pen.21.07.
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy3:2 pen.20.07.
Chetyre Ledokola - Ice Banda4:120.07.
Ice Banda - Molotoboytsy1:420.07.
Ice Banda - Chetyre Ledokola4:3 pen.20.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry4:520.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi7:520.07.
Shest Trolley - Chetyre Ledokola1:520.07.
Shest Trolley - Ice Banda4:020.07.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi3:220.07.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy5:320.07.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry4:3 pen.20.07.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy3:820.07.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya5:419.07.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front6:419.07.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon5:319.07.
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy3:2 pen.19.07.
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon1:219.07.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny5:419.07.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya3:419.07.
Molotoboytsy - Ice Banda0:119.07.
Molotoboytsy - Moskovskiy Eshelon2:519.07.
Moskovskiy Eshelon - Chetyre Ledokola1:419.07.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front4:519.07.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny4:519.07.
Chetyre Ledokola - Shest Trolley2:118.07.
Ice Banda - Chetyre Ledokola0:318.07.
Molotoboytsy - Shest Trolley6:7 pen.18.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi8:318.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry6:5 pen.18.07.
Moskovskiy Eshelon - Ice Banda3:218.07.
Shest Trolley - Ice Banda1:318.07.
Shest Trolley - Moskovskiy Eshelon3:118.07.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy2:318.07.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi5:4 pen.18.07.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy2:3 pen.18.07.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry4:318.07.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front4:317.07.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya4:3 pen.17.07.
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy5:217.07.
Chetyre Ledokola - Molotoboytsy5:217.07.
Ice Banda - Molotoboytsy5:217.07.
Ice Banda - Chetyre Ledokola5:417.07.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny3:217.07.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya4:3 pen.17.07.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny3:117.07.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front2:317.07.
Shest Trolley - Ice Banda4:317.07.
Shest Trolley - Chetyre Ledokola1:317.07.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon4:3 pen.16.07.
Chetyre Ledokola - Shest Trolley7:116.07.
Molotoboytsy - Moskovskiy Eshelon2:3 pen.16.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi4:316.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry6:816.07.
Moskovskiy Eshelon - Shest Trolley0:316.07.
Moskovskiy Eshelon - Chetyre Ledokola2:416.07.
Shest Trolley - Molotoboytsy3:016.07.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy1:516.07.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi6:516.07.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy3:516.07.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry4:216.07.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front5:415.07.
Beliye Ldiny - Proletarii Hokkeya2:315.07.
Chetyre Ledokola - Shest Trolley3:115.07.
Ice Banda - Chetyre Ledokola1:2 pen.15.07.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya1:415.07.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny3:4 pen.15.07.
Molotoboytsy - Ice Banda6:215.07.
Moskovskiy Eshelon - Ice Banda6:315.07.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front4:115.07.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny2:3 pen.15.07.
Shest Trolley - Ice Banda5:115.07.
Shest Trolley - Moskovskiy Eshelon2:415.07.
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon7:6 pen.14.07.
Molotoboytsy - Shest Trolley3:4 pen.14.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Tsentrovye Kulturologi2:314.07.
Moskovskie Kremlevtsy - Sinie Tigry6:314.07.
Moskovskiy Eshelon - Molotoboytsy2:1 pen.14.07.
Moskovskiy Eshelon - Shest Trolley4:114.07.
Moskovskiy Eshelon - Molotoboytsy3:414.07.
Shest Trolley - Ice Banda2:114.07.
Sinie Tigry - Tsentrovye Kulturologi4:314.07.
Sinie Tigry - Moskovskie Kremlevtsy5:414.07.
Tsentrovye Kulturologi - Moskovskie Kremlevtsy5:614.07.
Tsentrovye Kulturologi - Sinie Tigry4:514.07.
Beliye Ldiny - Kalininsky Front5:313.07.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon2:3 pen.13.07.
Chetyre Ledokola - Moskovskiy Eshelon1:413.07.
Ice Banda - Chetyre Ledokola2:1 pen.13.07.
Ice Banda - Moskovskiy Eshelon3:513.07.
Kalininsky Front - Proletarii Hokkeya3:413.07.
Kalininsky Front - Beliye Ldiny3:2 pen.13.07.
Molotoboytsy - Ice Banda6:413.07.
Molotoboytsy - Chetyre Ledokola0:513.07.
Proletarii Hokkeya - Beliye Ldiny4:3 pen.13.07.
Proletarii Hokkeya - Kalininsky Front3:413.07.
  • Head-to-head
OddsPortal.comBetting odds service provided in cooperation with OddsPortal.com
Help: This page serves to display overall, home, away, form and other Hockey tables relating to Liga Pro - Short Hockey 2020 which is sorted in Russia category of BetExplorer sports stats service. Apart from Hockey tables, statistics and results, you can see archive odds of previous games in Liga Pro - Short Hockey 2020. The tabs on top of page let you see complete results of Liga Pro - Short Hockey 2020, fixtures and league stats informing of trends for the whole competition. Use Hockey item in the main navigation to browse through other Hockey leagues and to find more competitions from Russia category, including history results, tables and statistics.