Russia

Comet Division - Short Hockey 2020Comet Division - Short Hockey

  • Next matches
   B's1X2  
Goryachiye Golovy - Gladiator           Today 05:50
Voiny Suomi - Beshenye Psy           Today 06:50
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya           Today 10:50
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant           Today 11:50
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry           Today 12:50
Ledoviy Desant - Stalker Moscow           Today 13:50
Krasnye Kryliya - Ledoviy Desant           Today 14:50
Ershistie Tigry - Stalker Moscow           Today 15:50
Bystrye Rysi - Ognennye Pantery           Today 16:50
Zvukovaja Ataka - Lyutye Vepri           Today 17:50
Zolotye Drakony - Snezhnye Medvedi           Today 20:50
Reaktivnye Bizony - Chernye Grifony           Today 21:50
Tables/draw will be added later.
  • Results
  • Show last:
  • Sort by:
Beshenye Psy - Gladiator2:6   Yesterday
Chernye Grifony - Reaktivnye Bizony6:7   Yesterday
Chernye Grifony - Snezhnye Medvedi7:8 pen.Yesterday
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant4:3Yesterday
Ershistie Tigry - Stalker Moscow4:3Yesterday
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry6:11Yesterday
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya4:0Yesterday
Ledoviy Desant - Stalker Moscow4:5Yesterday
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery5:2Yesterday
Lyutye Vepri - Bystrye Rysi11:3   Yesterday
Ognennye Pantery - Zvukovaja Ataka7:5   Yesterday
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi6:5 pen.   Yesterday
Reaktivnye Bizony - Zolotye Drakony6:7Yesterday
Snezhnye Medvedi - Zolotye Drakony5:6 pen.   Yesterday
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya3:1Yesterday
Voiny Suomi - Goryachiye Golovy7:4   Yesterday
Zvukovaja Ataka - Bystrye Rysi6:9Yesterday
Beshenye Psy - Gladiator6:305.06.
Bystrye Rysi - Lyutye VepriCAN.05.06.
Chernye Grifony - Zolotye Drakony3:2   05.06.
Chernye Grifony - Snezhnye Medvedi4:805.06.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow3:205.06.
Ershistie Tigry - Ledoviy DesantCAN.05.06.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy8:7 pen.   05.06.
Goryachiye Golovy - Beshenye PsyCAN.05.06.
Krasnye Kryliya - Ershistie TigryCAN.   05.06.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry2:105.06.
Krasnye Kryliya - Ledoviy DesantCAN.   05.06.
Ledoviy Desant - Stalker MoscowCAN.05.06.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya5:305.06.
Ledoviy Desant - Ershistie Tigry4:105.06.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery4:805.06.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye MedvediCAN.   05.06.
Reaktivnye Bizony - Zolotye Drakony9:605.06.
Stalker Moscow - Krasnye KryliyaCAN.05.06.
Stalker Moscow - Ershistie TigryCAN.   05.06.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya3:105.06.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant1:305.06.
Voiny Suomi - GladiatorCAN.05.06.
Voiny Suomi - Goryachiye Golovy4:5 pen.05.06.
Voiny Suomi - Gladiator9:1005.06.
Zolotye Drakony - Chernye GrifonyCAN.   05.06.
Zvukovaja Ataka - Ognennye PanteryCAN.   05.06.
Zvukovaja Ataka - Bystrye Rysi5:705.06.
Beshenye Psy - Goryachiye Golovy8:404.06.
Bystrye Rysi - Ognennye Pantery4:204.06.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant5:904.06.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow7:1004.06.
Goryachiye Golovy - Gladiator7:6   04.06.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry8:704.06.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya7:604.06.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery5:4 pen.   04.06.
Reaktivnye Bizony - Chernye Grifony2:604.06.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi9:3   04.06.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant6:804.06.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya3:504.06.
Voiny Suomi - Beshenye Psy6:8   04.06.
Zolotye Drakony - Snezhnye Medvedi6:504.06.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony3:7   04.06.
Zvukovaja Ataka - Lyutye Vepri4:004.06.
Zvukovaja Ataka - Bystrye Rysi5:7   04.06.
Bystrye Rysi - Ognennye Pantery7:103.06.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri6:5   03.06.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant3:803.06.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow1:503.06.
Gladiator - Voiny Suomi8:3   03.06.
Goryachiye Golovy - Gladiator6:303.06.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy5:7   03.06.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry8:403.06.
Krasnye Kryliya - Ledoviy Desant6:303.06.
Ledoviy Desant - Stalker Moscow7:803.06.
Ognennye Pantery - Zvukovaja Ataka0:4   03.06.
Reaktivnye Bizony - Chernye Grifony2:3   03.06.
Reaktivnye Bizony - Chernye Grifony3:4 pen.03.06.
Snezhnye Medvedi - Reaktivnye Bizony2:3   03.06.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya4:503.06.
Voiny Suomi - Beshenye Psy5:703.06.
Zolotye Drakony - Snezhnye Medvedi5:303.06.
Zvukovaja Ataka - Lyutye Vepri1:303.06.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri3:402.06.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant5:602.06.
Gladiator - Goryachiye Golovy5:402.06.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy7:302.06.
Krasnye Kryliya - Stalker Moscow6:7 pen.02.06.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry5:702.06.
Ledoviy Desant - Stalker Moscow4:802.06.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya6:302.06.
Ognennye Pantery - Bystrye Rysi2:4   02.06.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi4:202.06.
Snezhnye Medvedi - Zolotye Drakony7:3   02.06.
Stalker Moscow - Ershistie Tigry6:7 pen.02.06.
Voiny Suomi - Beshenye Psy4:5 pen.02.06.
Voiny Suomi - Gladiator4:902.06.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony0:602.06.
Zolotye Drakony - Reaktivnye Bizony5:3   02.06.
Zvukovaja Ataka - Lyutye Vepri4:7   02.06.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery5:402.06.
Beshenye Psy - Voiny Suomi3:5   01.06.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri4:101.06.
Bystrye Rysi - Ognennye Pantery6:7   01.06.
Chernye Grifony - Snezhnye Medvedi6:5 pen.   01.06.
Chernye Grifony - Snezhnye Medvedi11:8   01.06.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant7:501.06.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy5:601.06.
Goryachiye Golovy - Gladiator9:7   01.06.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry5:801.06.
Krasnye Kryliya - Ledoviy Desant7:601.06.
Ledoviy Desant - Stalker Moscow9:601.06.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery5:101.06.
Lyutye Vepri - Zvukovaja Ataka6:5   01.06.
Reaktivnye Bizony - Zolotye Drakony9:601.06.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi3:201.06.
Reaktivnye Bizony - Chernye Grifony6:401.06.
Stalker Moscow - Ershistie Tigry6:5 pen.01.06.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya5:901.06.
Voiny Suomi - Gladiator7:601.06.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony9:601.06.
Zolotye Drakony - Snezhnye Medvedi5:4 pen.01.06.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery5:601.06.
Beshenye Psy - Goryachiye Golovy7:3   31.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka6:4   31.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri3:2 pen.31.05.
Bystrye Rysi - Ognennye Pantery2:431.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow9:731.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant4:631.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator4:531.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry5:931.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya10:731.05.
Ognennye Pantery - Lyutye Vepri3:1   31.05.
Reaktivnye Bizony - Chernye Grifony4:531.05.
Snezhnye Medvedi - Reaktivnye Bizony3:6   31.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya9:631.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant6:531.05.
Voiny Suomi - Beshenye Psy7:431.05.
Voiny Suomi - Gladiator9:8 pen.   31.05.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony5:7   31.05.
Zolotye Drakony - Snezhnye Medvedi5:431.05.
Zvukovaja Ataka - Lyutye Vepri5:631.05.
Zvukovaja Ataka - Bystrye Rysi4:6   31.05.
Bystrye Rysi - Ognennye PanteryCAN.30.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri2:730.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant5:430.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow7:930.05.
Gladiator - Beshenye Psy5:6   30.05.
Goryachiye Golovy - Voiny Suomi6:5 pen.   30.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator9:530.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry8:630.05.
Krasnye Kryliya - Ledoviy Desant5:6 pen.30.05.
Ledoviy Desant - Stalker Moscow8:530.05.
Ognennye Pantery - Bystrye Rysi3:1   30.05.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi2:630.05.
Reaktivnye Bizony - Chernye Grifony1:5   30.05.
Snezhnye Medvedi - Zolotye Drakony3:2   30.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya8:730.05.
Voiny Suomi - Beshenye Psy10:630.05.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony5:430.05.
Zvukovaja Ataka - Lyutye Vepri1:3   30.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery3:2   30.05.
Zvukovaja Ataka - Lyutye VepriCAN.30.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka5:10   29.05.
Chernye Grifony - Snezhnye Medvedi6:329.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant8:329.05.
Gladiator - Goryachiye Golovy6:10   29.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy2:529.05.
Krasnye Kryliya - Stalker Moscow6:1029.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry6:1029.05.
Ledoviy Desant - Stalker Moscow10:729.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya8:729.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery8:3   29.05.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi0:229.05.
Stalker Moscow - Ershistie Tigry7:529.05.
Voiny Suomi - Beshenye Psy9:829.05.
Voiny Suomi - Gladiator9:429.05.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony5:829.05.
Zolotye Drakony - Reaktivnye Bizony5:3   29.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery5:429.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery3:629.05.
Beshenye Psy - Voiny Suomi6:4   28.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri6:1028.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka3:5   28.05.
Chernye Grifony - Reaktivnye Bizony4:328.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant4:3 pen.28.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator6:528.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy3:228.05.
Krasnye Kryliya - Ledoviy Desant5:228.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry9:528.05.
Ledoviy Desant - Stalker Moscow4:328.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery7:828.05.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi8:428.05.
Stalker Moscow - Ershistie Tigry5:728.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya4:528.05.
Voiny Suomi - Gladiator2:3 pen.28.05.
Zolotye Drakony - Snezhnye Medvedi8:1   28.05.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony3:628.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery5:6 pen.28.05.
Beshenye Psy - Voiny Suomi4:3   27.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka2:427.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri3:427.05.
Chernye Grifony - Snezhnye Medvedi5:7   27.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow1:527.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant8:427.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy3:127.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator6:327.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry4:5 pen.27.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya3:227.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery7:8   27.05.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi7:527.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant10:527.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya8:7 pen.27.05.
Voiny Suomi - Gladiator4:527.05.
Zolotye Drakony - Reaktivnye Bizony4:227.05.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony7:527.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery6:427.05.
Beshenye Psy - Gladiator2:6   26.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri4:026.05.
Bystrye Rysi - Ognennye Pantery7:6 pen.26.05.
Chernye Grifony - Reaktivnye Bizony6:8   26.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow15:726.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant5:226.05.
Goryachiye Golovy - Voiny Suomi5:4 pen.   26.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy7:826.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry2:826.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya3:426.05.
Lyutye Vepri - Zvukovaja Ataka6:9   26.05.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi8:9 pen.26.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya3:026.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant4:5 pen.26.05.
Voiny Suomi - Gladiator3:526.05.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony9:326.05.
Zolotye Drakony - Snezhnye Medvedi9:426.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery5:726.05.
Beshenye Psy - Voiny Suomi5:4   25.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka2:7   25.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri4:125.05.
Chernye Grifony - Reaktivnye Bizony4:5   25.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow7:425.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant7:325.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy5:425.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator3:6   25.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry1:525.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya1:225.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery3:9   25.05.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi6:825.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya4:225.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant2:425.05.
Voiny Suomi - Gladiator4:725.05.
Zolotye Drakony - Snezhnye Medvedi7:4   25.05.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony9:125.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery5:4 pen.25.05.
Beshenye Psy - Gladiator7:5   24.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri8:424.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka5:6   24.05.
Chernye Grifony - Reaktivnye Bizony9:8 pen.   24.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant5:324.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow5:824.05.
Goryachiye Golovy - Voiny Suomi5:8   24.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy2:624.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry3:424.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya5:224.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery7:4   24.05.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi3:524.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant3:224.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya6:424.05.
Voiny Suomi - Gladiator2:524.05.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony7:524.05.
Zolotye Drakony - Snezhnye Medvedi9:6   24.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery6:5 pen.24.05.
Beshenye Psy - Voiny Suomi3:4   23.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka0:1   23.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri6:123.05.
Chernye Grifony - Snezhnye Medvedi8:5   23.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant4:323.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow8:523.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy3:4 pen.23.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator4:6   23.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry4:623.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya4:223.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery5:6 pen.   23.05.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi4:123.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant6:1023.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya5:4 pen.23.05.
Voiny Suomi - Gladiator4:123.05.
Zolotye Drakony - Reaktivnye Bizony11:823.05.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony7:223.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka2:1 pen.   22.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri5:622.05.
Chernye Grifony - Snezhnye Medvedi5:4 pen.   22.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow7:522.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant11:522.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy2:522.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry2:722.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya4:322.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery4:6   22.05.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi6:222.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya3:622.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant2:322.05.
Voiny Suomi - Gladiator6:122.05.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony6:322.05.
Zolotye Drakony - Reaktivnye Bizony3:5   22.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery5:6 pen.22.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery6:322.05.
Beshenye Psy - Voiny Suomi7:10   21.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri4:321.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka6:4   21.05.
Chernye Grifony - Snezhnye Medvedi4:321.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow11:521.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant4:621.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy6:321.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator8:321.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry7:821.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya6:521.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery4:6   21.05.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi4:721.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya9:521.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant6:821.05.
Voiny Suomi - Gladiator3:521.05.
Zolotye Drakony - Reaktivnye Bizony2:6   21.05.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony3:421.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery1:521.05.
Beshenye Psy - Voiny Suomi7:11   20.05.
Bystrye Rysi - Ognennye Pantery5:1   20.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri2:3 pen.20.05.
Chernye Grifony - Snezhnye Medvedi6:5 pen.   20.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow5:1020.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant7:920.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy7:520.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator8:4   20.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry7:320.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya5:6 pen.20.05.
Lyutye Vepri - Zvukovaja Ataka3:6   20.05.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi2:620.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya6:820.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant6:1120.05.
Voiny Suomi - Gladiator2:320.05.
Zolotye Drakony - Reaktivnye Bizony6:4   20.05.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony4:520.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery5:120.05.
Beshenye Psy - Voiny Suomi5:6   19.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri4:719.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka8:319.05.
Chernye Grifony - Snezhnye Medvedi3:6   19.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow4:1019.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant6:819.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy10:419.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator10:4   19.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry3:519.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya5:819.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery5:3   19.05.
Reaktivnye Bizony - Snezhnye Medvedi5:8   19.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya7:519.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant10:419.05.
Voiny Suomi - Gladiator7:919.05.
Zolotye Drakony - Reaktivnye Bizony1:5   19.05.
Zolotye Drakony - Chernye Grifony0:219.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery6:219.05.
Beshenye Psy - Voiny Suomi7:6   18.05.
Bystrye Rysi - Ognennye Pantery7:5   18.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri3:618.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri5:418.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant3:618.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow4:618.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator7:5   18.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy6:7 pen.18.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry6:918.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya8:318.05.
Lyutye Vepri - Zvukovaja Ataka9:3   18.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya7:618.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant8:1018.05.
Voiny Suomi - Gladiator9:818.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery6:318.05.
Beshenye Psy - Gladiator6:2   17.05.
Bystrye Rysi - Ognennye Pantery6:317.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri9:417.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow3:417.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant6:517.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy7:417.05.
Goryachiye Golovy - Voiny Suomi1:617.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry6:517.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya9:717.05.
Lyutye Vepri - Zvukovaja Ataka3:8   17.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya4:3 pen.17.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant5:4 pen.17.05.
Voiny Suomi - Gladiator7:417.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery1:417.05.
Beshenye Psy - Gladiator5:716.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri3:116.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka4:7   16.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant10:616.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow9:616.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy4:5 pen.16.05.
Goryachiye Golovy - Voiny Suomi6:2   16.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry4:716.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya5:416.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery9:6   16.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya6:416.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant2:816.05.
Voiny Suomi - Gladiator4:616.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery6:316.05.
Beshenye Psy - Voiny Suomi5:6 pen.   15.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri4:615.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka6:4   15.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow8:515.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant10:9 pen.15.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator4:3   15.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy5:4 pen.15.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry4:515.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya3:715.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery8:7 pen.15.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya5:415.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant3:515.05.
Voiny Suomi - Gladiator2:3 pen.15.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery5:615.05.
Beshenye Psy - Gladiator7:314.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri7:614.05.
Bystrye Rysi - Ognennye Pantery7:214.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant4:214.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow6:314.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy2:314.05.
Goryachiye Golovy - Voiny Suomi7:6   14.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry3:214.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya2:314.05.
Lyutye Vepri - Zvukovaja Ataka4:6   14.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya6:214.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant7:6 pen.14.05.
Voiny Suomi - Gladiator4:814.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery5:914.05.
Beshenye Psy - Gladiator7:9   13.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri9:813.05.
Bystrye Rysi - Ognennye Pantery6:7 pen.   13.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow2:513.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant6:413.05.
Goryachiye Golovy - Voiny Suomi5:3   13.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy5:713.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry4:213.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya5:4 pen.13.05.
Lyutye Vepri - Zvukovaja Ataka5:8   13.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant3:013.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya5:213.05.
Voiny Suomi - Gladiator4:913.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery3:913.05.
Beshenye Psy - Gladiator2:3   12.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka7:612.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri7:612.05.
Bystrye Rysi - Ognennye PanteryCAN.   12.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant4:712.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow4:5 pen.12.05.
Goryachiye Golovy - Voiny Suomi9:6   12.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy5:712.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry7:8 pen.12.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya1:312.05.
Lyutye Vepri - Zvukovaja AtakaCAN.   12.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery9:11   12.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya2:712.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant1:212.05.
Voiny Suomi - Gladiator3:512.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery8:712.05.
Beshenye Psy - Voiny Suomi5:4   11.05.
Beshenye Psy - GladiatorCAN.11.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri1:611.05.
Bystrye Rysi - Ognennye Pantery4:8   11.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant4:311.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow3:411.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator7:9   11.05.
Goryachiye Golovy - Voiny SuomiCAN.11.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy7:1011.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry5:111.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya4:511.05.
Lyutye Vepri - Zvukovaja Ataka7:311.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant4:211.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya2:511.05.
Voiny Suomi - Gladiator4:311.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery6:511.05.
Beshenye Psy - Gladiator6:7   10.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka6:7 pen.10.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri5:410.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant8:410.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow10:210.05.
Goryachiye Golovy - Voiny Suomi11:6   10.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy10:610.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry2:510.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya6:810.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery8:5   10.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant7:510.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya4:3 pen.10.05.
Voiny Suomi - Gladiator5:4 pen.10.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery9:610.05.
Beshenye Psy - Gladiator10:7   09.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri5:6 pen.09.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka12:10   09.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant6:409.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow10:409.05.
Goryachiye Golovy - Voiny Suomi6:5   09.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy4:309.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry6:509.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya3:609.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery4:509.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya3:609.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant4:209.05.
Voiny Suomi - Gladiator6:309.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery4:909.05.
Beshenye Psy - Voiny Suomi2:4   08.05.
Bystrye Rysi - Ognennye Pantery10:508.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri6:208.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow4:108.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant4:508.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy5:4 pen.08.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator4:708.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry6:308.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya4:1108.05.
Lyutye Vepri - Zvukovaja Ataka3:7   08.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant7:608.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya11:708.05.
Voiny Suomi - Gladiator7:1008.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery5:608.05.
Beshenye Psy - Voiny Suomi6:1   07.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri8:407.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka4:3   07.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant8:507.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow6:5 pen.07.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator4:3   07.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy5:4 pen.07.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry5:907.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya5:807.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery8:6   07.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant4:307.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya5:4 pen.07.05.
Voiny Suomi - Gladiator5:907.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery6:5 pen.07.05.
Beshenye Psy - Voiny Suomi7:2   06.05.
Bystrye Rysi - Lyutye Vepri6:706.05.
Bystrye Rysi - Zvukovaja Ataka8:4   06.05.
Ershistie Tigry - Ledoviy Desant3:206.05.
Ershistie Tigry - Stalker Moscow7:406.05.
Goryachiye Golovy - Gladiator3:4 pen.   06.05.
Goryachiye Golovy - Beshenye Psy3:206.05.
Krasnye Kryliya - Ershistie Tigry10:406.05.
Ledoviy Desant - Krasnye Kryliya9:606.05.
Lyutye Vepri - Ognennye Pantery5:6 pen.   06.05.
Stalker Moscow - Krasnye Kryliya5:806.05.
Stalker Moscow - Ledoviy Desant5:6 pen.06.05.
Voiny Suomi - Gladiator5:706.05.
Zvukovaja Ataka - Ognennye Pantery3:706.05.
  • Head-to-head
OddsPortal.comBetting odds service provided in cooperation with OddsPortal.com
Help: This page serves to display overall, home, away, form and other Hockey tables relating to Comet Division - Short Hockey 2020 which is sorted in Russia category of BetExplorer sports stats service. Apart from Hockey tables, statistics and results, you can see archive odds of previous games in Comet Division - Short Hockey 2020. The tabs on top of page let you see complete results of Comet Division - Short Hockey 2020, fixtures and league stats informing of trends for the whole competition. Use Hockey item in the main navigation to browse through other Hockey leagues and to find more competitions from Russia category, including history results, tables and statistics.