Ukraine

Veres Rivne vs Oleksandriya

  • 19.Dakhnovskyi Vitaliy
    23.Morozko Yevgeniy
  • 12.Mykhaylenko Mykola(penalty kick)
    79.Mykhaylenko Mykola(penalty kick)