Russia

Znamya Truda vs Velikiy Novgorod

  • 53.Betyuzhnov Anton
    70.Ponomarenko Nikita
  • 22.Antsiferov Ilya