Japan

Thespakusatsu Gunma vs SC Sagamihara

  • 13.Kitagawa Shuto
    96.Wada Masashi
    111.Wada Masashi
    120+4.Sagawa Kosuke
  • 32.Bruno Santos(penalty kick)