Japan

FC Osaka vs Ehime

  • 31.Tanaka Naoki
  • 15.Soneda Yutaka
    90+3.Kikuchi Shunsuke