6
Andrianjafitrimo T. (1) (Bye)
Nadel N.0Kozaki F. (Q)2
Curovic T.1Vicens Mas R.2
(Bye)Moratelli A. (14)
Samir S. (10) (Bye)
Natsvlishvili N. (WC)1Avanesyan E.2
Tjandramulia O.2Stevens L. (Q)0
(Bye)Astakhova D. (8)
Okamura K. (3) (Bye)
Visscher S. J. (Q)2Falkner Z.0
Partaud M.2Leykina P.1
(Bye)Park S. (13)
Herdzelas D. (11) (Bye)
Vedder E.2Kereselidze H. (WC)0
Lys E.2Topalova G.1
(Bye)Gjorcheska L. (6)
Plipuech P. (5) (Bye)
Kimchi S. (Q)2Spigarelli M. (Q)1
Kulambayeva Z.0Zolotareva A. (Q)2
(Bye)Lamens S. (9)
Strakhova V. (16) (Bye)
Makarova E.2Morvayova V.0
Sonmez Z.2Osborne A. (Q)0
(Bye)Contreras Gomez F. (4)
Shapatava S. (7) (Bye)
Gagoshidze T. (WC)0Kardava Z. (WC)2
Kudashova D. (Q)1Mikulskyte J.2
(Bye)Cavalle-Reimers Y. (12)
Bosio V. (15) (Bye)
Dalakishvili M. (WC)2Lukacs V.1
Malygina E.2Colmegna M.1
(Bye)Grammatikopoulou V. (2)
Andrianjafitrimo T. (1)2Kozaki F.0
Vicens Mas R.2Moratelli A. (14)1
Samir S. (10)0Avanesyan E.2
Tjandramulia O.0Astakhova D. (8)2
Okamura K. (3)2Visscher S. J.0
Partaud M. (RET.)0Park S. (13)1
Herdzelas D. (11)2Vedder E.1
Lys E.1Gjorcheska L. (6)2
Plipuech P. (5)0Kimchi S.2
Zolotareva A.2Lamens S. (9)0
Strakhova V. (16)2Makarova E.0
Sonmez Z.0Contreras Gomez F. (4)2
Shapatava S. (7)2Kardava Z.1
Mikulskyte J.2Cavalle-Reimers Y. (12)0
Bosio V. (15)2Dalakishvili M.0
Malygina E.1Grammatikopoulou V. (2)2
Andrianjafitrimo T. (1)2Vicens Mas R.0
Avanesyan E.1Astakhova D. (8)2
Okamura K. (3)2Park S. (13)0
Herdzelas D. (11)2Gjorcheska L. (6)1
Kimchi S.2Zolotareva A.0
Strakhova V. (16)0Contreras Gomez F. (4)2
Shapatava S. (7)0Mikulskyte J.2
Bosio V. (15)0Grammatikopoulou V. (2)2
Andrianjafitrimo T. (1)2Astakhova D. (8)0
Okamura K. (3)1Herdzelas D. (11)2
Kimchi S.0Contreras Gomez F. (4)2
Mikulskyte J. (RET.)0Grammatikopoulou V. (2)1
Andrianjafitrimo T. (1)1Herdzelas D. (RET.) (11)0
Contreras Gomez F. (4)0Grammatikopoulou V. (2)2
Andrianjafitrimo T. (1)0Grammatikopoulou V. (2)2