4
Morderger T./Morderger Y. (1) (Bye)
Gadient N./Ryser V.0Sakellaridi S./Scilipoti S.2
Duerst J./Granwehr A. (4) (Bye)
Cvetkovic K./Kozakova K.1Cembranos P./Tothova E.2
Ceschi G./Grymalska A.0Bayerlova M./Evtimova D.2
(Bye)Kung L./Seibold E. (3)
(Bye)Bulgaru M./Fruhvirtova B.
(Bye)Nagy A./Wagner A. (2)
Morderger T./Morderger Y. (1)2Sakellaridi S./Scilipoti S.0
Duerst J./Granwehr A. (4)1Cembranos P./Tothova E.2
Bayerlova M./Evtimova D.2Kung L./Seibold E. (3)1
Bulgaru M./Fruhvirtova B.2Nagy A./Wagner A. (2)1
Morderger T./Morderger Y. (WO.) (1)Cembranos P./Tothova E.
Bayerlova M./Evtimova D.0Bulgaru M./Fruhvirtova B.2
Morderger T./Morderger Y. (1)0Bulgaru M./Fruhvirtova B.2