4
Liutarevich I./Manafov V. (1)2Erel Y./Fomin S.0
Kedryuk A./Sidorov N.2Kiyamov T./Sharipov M.0
Dembek M./Poljak D. (4)2Kivattsev K./Philippov E.0
Palan D./Tashbulatov D.2Batyutenko M./Maulenov T.0
Felker D./Kolganov K.0Dubrivnyy A./Lomakin G.2
Denisov I./Khabibulin T.0Bondarevskiy Y./Fayziev S. (3)2
Ratniuk M./Tkemaladze Z.1Bar Biryukov P./Karlovskiy E.2
Binda A./Gakhov I.2Yevseyev D./Zhukayev B. (2)1
Liutarevich I./Manafov V. (1)2Kedryuk A./Sidorov N.0
Dembek M./Poljak D. (4)2Palan D./Tashbulatov D.1
Dubrivnyy A./Lomakin G.1Bondarevskiy Y./Fayziev S. (3)2
Bar Biryukov P./Karlovskiy E.2Binda A./Gakhov I.0
Liutarevich I./Manafov V. (1)2Dembek M./Poljak D. (4)0
Bondarevskiy Y./Fayziev S. (3)1Bar Biryukov P./Karlovskiy E.2
Liutarevich I./Manafov V. (1)2Bar Biryukov P./Karlovskiy E.1