#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Bukovyna1010014:193.3
2.Veres-Rivne1010019:72.6
3.Obolon 210919:213
4.Kalush109114:132.7
5.Uzhhorod109111:162.7
6.Nyva Vinnytsya109112:112.3
7.Chaika109113:82.1
8.Nyva Ternopil119213:81.9
9.Podillya Khmelnytskyi109110:51.5
10.Dinaz Vyshgorod98116:123.1
11.Zhytomyr108217:62.3
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.VPK-Agro1010031:53.6
2.Nova Kakhovka1010016:183.4
3.Krystal1010023:73
4.Kryvbas 20201010020:103
5.Alliance1010025:53
6.Tavriya101009:112
7.Real Pharma10913:222.5
8.Ch. Odessa 2108211:193
9.Mykolaiv 210828:162.4
10.Kramatorsk 210829:142.3
11.Nikopol108211:81.9
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Obolon 210919:213
2.Kalush109114:132.7
3.Bukovyna108214:193.3
4.Dinaz Vyshgorod97216:123.1
5.Uzhhorod107311:162.7
6.Veres-Rivne107319:72.6
7.Nyva Vinnytsya107312:112.3
8.Zhytomyr106417:62.3
9.Chaika106413:82.1
10.Nyva Ternopil115613:81.9
11.Podillya Khmelnytskyi104610:51.5
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.VPK-Agro109131:53.6
2.Nova Kakhovka109116:183.4
3.Krystal109123:73
4.Alliance109125:53
5.Ch. Odessa 2108211:193
6.Kryvbas 2020107320:103
7.Real Pharma10733:222.5
8.Mykolaiv 210738:162.4
9.Kramatorsk 210739:142.3
10.Tavriya10739:112
11.Nikopol107311:81.9
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Obolon 210919:213
2.Dinaz Vyshgorod97216:123.1
3.Bukovyna106414:193.3
4.Uzhhorod106411:162.7
5.Veres-Rivne105519:72.6
6.Chaika105513:82.1
7.Nyva Ternopil115613:81.9
8.Kalush104614:132.7
9.Nyva Vinnytsya104612:112.3
10.Zhytomyr103717:62.3
11.Podillya Khmelnytskyi102810:51.5
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.VPK-Agro108231:53.6
2.Nova Kakhovka107316:183.4
3.Kryvbas 2020107320:103
4.Alliance106425:53
5.Kramatorsk 210649:142.3
6.Ch. Odessa 2105511:193
7.Real Pharma10553:222.5
8.Krystal104623:73
9.Mykolaiv 210468:162.4
10.Tavriya10379:112
11.Nikopol102811:81.9
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Dinaz Vyshgorod94516:123.1
2.Bukovyna103714:193.3
3.Obolon 210379:213
4.Uzhhorod103711:162.7
5.Nyva Vinnytsya103712:112.3
6.Zhytomyr103717:62.3
7.Kalush102814:132.7
8.Veres-Rivne102819:72.6
9.Nyva Ternopil112913:81.9
10.Chaika101913:82.1
11.Podillya Khmelnytskyi1001010:51.5
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Nova Kakhovka106416:183.4
2.VPK-Agro105531:53.6
3.Krystal103723:73
4.Kryvbas 2020103720:103
5.Ch. Odessa 2103711:193
6.Alliance103725:53
7.Real Pharma10283:222.5
8.Mykolaiv 210198:162.4
9.Kramatorsk 210199:142.3
10.Nikopol101911:81.9
11.Tavriya100109:112
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Bukovyna102814:193.3
2.Dinaz Vyshgorod92716:123.1
3.Veres-Rivne102819:72.6
4.Zhytomyr102817:62.3
5.Kalush101914:132.7
6.Uzhhorod101911:162.7
7.Obolon 2100109:213
8.Nyva Vinnytsya1001012:112.3
9.Chaika1001013:82.1
10.Nyva Ternopil1101113:81.9
11.Podillya Khmelnytskyi1001010:51.5
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Ch. Odessa 2103711:193
2.VPK-Agro102831:53.6
3.Krystal102823:73
4.Kryvbas 2020102820:103
5.Alliance102825:53
6.Real Pharma10283:222.5
7.Nova Kakhovka101916:183.4
8.Mykolaiv 210198:162.4
9.Kramatorsk 210199:142.3
10.Nikopol101911:81.9
11.Tavriya100109:112
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Bukovyna101914:193.3
2.Kalush101914:132.7
3.Uzhhorod101911:162.7
4.Zhytomyr101917:62.3
5.Dinaz Vyshgorod90916:123.1
6.Obolon 2100109:213
7.Veres-Rivne1001019:72.6
8.Nyva Vinnytsya1001012:112.3
9.Chaika1001013:82.1
10.Nyva Ternopil1101113:81.9
11.Podillya Khmelnytskyi1001010:51.5
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.VPK-Agro102831:53.6
2.Ch. Odessa 2102811:193
3.Nova Kakhovka101916:183.4
4.Krystal101923:73
5.Kryvbas 2020101920:103
6.Mykolaiv 210198:162.4
7.Alliance1001025:53
8.Real Pharma100103:222.5
9.Kramatorsk 2100109:142.3
10.Tavriya100109:112
11.Nikopol1001011:81.9
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Bukovyna101914:193.3
2.Kalush101914:132.7
3.Dinaz Vyshgorod90916:123.1
4.Obolon 2100109:213
5.Uzhhorod1001011:162.7
6.Veres-Rivne1001019:72.6
7.Nyva Vinnytsya1001012:112.3
8.Zhytomyr1001017:62.3
9.Chaika1001013:82.1
10.Nyva Ternopil1101113:81.9
11.Podillya Khmelnytskyi1001010:51.5
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Krystal101923:73
2.Ch. Odessa 2101911:193
3.Mykolaiv 210198:162.4
4.VPK-Agro1001031:53.6
5.Nova Kakhovka1001016:183.4
6.Kryvbas 20201001020:103
7.Alliance1001025:53
8.Real Pharma100103:222.5
9.Kramatorsk 2100109:142.3
10.Tavriya100109:112
11.Nikopol1001011:81.9