#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Bukovyna1010011:172.8
2.Nyva Vinnytsya1010010:172.7
3.Obolon 2101009:172.6
4.Dinaz Vyshgorod1110111:122.1
5.Podillya Khmelnytskyi109113:203.3
6.Veres-Rivne109115:163.1
7.Chaika109112:132.5
8.Kalush109112:71.9
9.Uzhhorod10828:202.8
10.Zhytomyr108211:51.6
11.Nyva Ternopil97214:42
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kramatorsk 2101009:243.3
2.Alliance1010026:73.3
3.Tavriya101003:242.7
4.VPK-Agro1010017:102.7
5.Krystal109124:103.4
6.Ch. Odessa 210916:232.9
7.Nikopol109111:162.7
8.Mykolaiv 2109110:162.6
9.Real Pharma10917:162.3
10.Kryvbas 2020108213:122.5
11.Nova Kakhovka10829:81.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Podillya Khmelnytskyi108213:203.3
2.Veres-Rivne108215:163.1
3.Bukovyna108211:172.8
4.Uzhhorod10828:202.8
5.Nyva Vinnytsya108210:172.7
6.Chaika107312:132.5
7.Obolon 210649:172.6
8.Dinaz Vyshgorod116511:122.1
9.Kalush106412:71.9
10.Nyva Ternopil95414:42
11.Zhytomyr105511:51.6
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kramatorsk 2101009:243.3
2.Krystal109124:103.4
3.Alliance109126:73.3
4.Tavriya10823:242.7
5.Nikopol108211:162.7
6.VPK-Agro108217:102.7
7.Mykolaiv 2108210:162.6
8.Ch. Odessa 210736:232.9
9.Kryvbas 2020107313:122.5
10.Real Pharma10647:162.3
11.Nova Kakhovka10649:81.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Uzhhorod10738:202.8
2.Podillya Khmelnytskyi106413:203.3
3.Veres-Rivne106415:163.1
4.Bukovyna106411:172.8
5.Nyva Vinnytsya106410:172.7
6.Obolon 210559:172.6
7.Chaika105512:132.5
8.Dinaz Vyshgorod114711:122.1
9.Nyva Ternopil94514:42
10.Kalush104612:71.9
11.Zhytomyr103711:51.6
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Krystal108224:103.4
2.Kramatorsk 210649:243.3
3.Alliance106426:73.3
4.Ch. Odessa 210646:232.9
5.Nikopol106411:162.7
6.Tavriya10553:242.7
7.Mykolaiv 2105510:162.6
8.Kryvbas 2020105513:122.5
9.VPK-Agro104617:102.7
10.Real Pharma10467:162.3
11.Nova Kakhovka10289:81.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Podillya Khmelnytskyi105513:203.3
2.Uzhhorod10468:202.8
3.Obolon 210469:172.6
4.Veres-Rivne103715:163.1
5.Bukovyna103711:172.8
6.Nyva Vinnytsya102810:172.7
7.Chaika102812:132.5
8.Nyva Ternopil92714:42
9.Dinaz Vyshgorod1111011:122.1
10.Kalush1001012:71.9
11.Zhytomyr1001011:51.6
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Ch. Odessa 210556:232.9
2.Alliance104626:73.3
3.Krystal103724:103.4
4.Nikopol103711:162.7
5.Real Pharma10377:162.3
6.Kramatorsk 210289:243.3
7.VPK-Agro102817:102.7
8.Mykolaiv 2102810:162.6
9.Kryvbas 2020102813:122.5
10.Tavriya10193:242.7
11.Nova Kakhovka10199:81.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Podillya Khmelnytskyi103713:203.3
2.Veres-Rivne101915:163.1
3.Bukovyna101911:172.8
4.Uzhhorod10198:202.8
5.Nyva Vinnytsya101910:172.7
6.Obolon 210199:172.6
7.Chaika101912:132.5
8.Dinaz Vyshgorod1111011:122.1
9.Nyva Ternopil90914:42
10.Kalush1001012:71.9
11.Zhytomyr1001011:51.6
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Alliance103726:73.3
2.Krystal102824:103.4
3.Kramatorsk 210289:243.3
4.Ch. Odessa 210286:232.9
5.VPK-Agro102817:102.7
6.Kryvbas 2020102813:122.5
7.Tavriya10193:242.7
8.Nikopol101911:162.7
9.Mykolaiv 2101910:162.6
10.Real Pharma10197:162.3
11.Nova Kakhovka100109:81.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Podillya Khmelnytskyi101913:203.3
2.Veres-Rivne101915:163.1
3.Chaika101912:132.5
4.Dinaz Vyshgorod1111011:122.1
5.Bukovyna1001011:172.8
6.Uzhhorod100108:202.8
7.Nyva Vinnytsya1001010:172.7
8.Obolon 2100109:172.6
9.Nyva Ternopil90914:42
10.Kalush1001012:71.9
11.Zhytomyr1001011:51.6
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kramatorsk 210289:243.3
2.Krystal101924:103.4
3.Alliance101926:73.3
4.Tavriya10193:242.7
5.VPK-Agro101917:102.7
6.Mykolaiv 2101910:162.6
7.Kryvbas 2020101913:122.5
8.Ch. Odessa 2100106:232.9
9.Nikopol1001011:162.7
10.Real Pharma100107:162.3
11.Nova Kakhovka100109:81.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Podillya Khmelnytskyi101913:203.3
2.Veres-Rivne101915:163.1
3.Bukovyna1001011:172.8
4.Uzhhorod100108:202.8
5.Nyva Vinnytsya1001010:172.7
6.Obolon 2100109:172.6
7.Chaika1001012:132.5
8.Dinaz Vyshgorod1101111:122.1
9.Nyva Ternopil90914:42
10.Kalush1001012:71.9
11.Zhytomyr1001011:51.6
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Krystal101924:103.4
2.Kramatorsk 210199:243.3
3.Tavriya10193:242.7
4.Alliance1001026:73.3
5.Ch. Odessa 2100106:232.9
6.Nikopol1001011:162.7
7.VPK-Agro1001017:102.7
8.Mykolaiv 21001010:162.6
9.Kryvbas 20201001013:122.5
10.Real Pharma100107:162.3
11.Nova Kakhovka100109:81.7