#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Nyva Vinnytsya1313018:132.4
2.Chaika1413116:162.3
3.Bukovyna1413112:182.1
4.Kalush1312114:202.6
5.Podillya Khmelnytskyi1412212:212.4
6.Nyva Ternopil1412215:132
7.Zhytomyr1312116:81.8
8.Minaj1311213:162.2
9.Cherkashchyna1311212:111.8
10.Veres-Rivne1411314:71.5
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mykolaiv 21414011:323.1
2.Real Pharma1414010:323
3.Nova Kakhovka1413117:222.8
4.MFC Metalurh1313019:172.8
5.Nikopol141317:302.6
6.Hornostayivka1313016:172.5
7.Kremin1312125:132.9
8.Krystal1312113:172.3
9.Kryvbas 20201312119:112.3
10.Tavriya1410413:162.1
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kalush1310314:202.6
2.Bukovyna1410412:182.1
3.Nyva Vinnytsya139418:132.4
4.Chaika149516:162.3
5.Podillya Khmelnytskyi148612:212.4
6.Minaj138513:162.2
7.Nyva Ternopil148615:132
8.Cherkashchyna136712:111.8
9.Zhytomyr136716:81.8
10.Veres-Rivne145914:71.5
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Real Pharma1413110:323
2.Mykolaiv 21411311:323.1
3.Nova Kakhovka1411317:222.8
4.Kryvbas 20201311219:112.3
5.Kremin1310325:132.9
6.MFC Metalurh1310319:172.8
7.Nikopol141047:302.6
8.Hornostayivka139416:172.5
9.Krystal139413:172.3
10.Tavriya149513:162.1
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kalush137614:202.6
2.Chaika147716:162.3
3.Podillya Khmelnytskyi146812:212.4
4.Minaj136713:162.2
5.Nyva Vinnytsya135818:132.4
6.Bukovyna145912:182.1
7.Nyva Ternopil1441015:132
8.Cherkashchyna134912:111.8
9.Zhytomyr134916:81.8
10.Veres-Rivne1441014:71.5
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Real Pharma149510:323
2.Nova Kakhovka149517:222.8
3.MFC Metalurh137619:172.8
4.Mykolaiv 2146811:323.1
5.Kremin136725:132.9
6.Nikopol14687:302.6
7.Krystal136713:172.3
8.Hornostayivka135816:172.5
9.Kryvbas 2020135819:112.3
10.Tavriya145913:162.1
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Podillya Khmelnytskyi145912:212.4
2.Kalush1331014:202.6
3.Nyva Vinnytsya1331018:132.4
4.Chaika1421216:162.3
5.Minaj1321113:162.2
6.Bukovyna1421212:182.1
7.Cherkashchyna1321112:111.8
8.Zhytomyr1321116:81.8
9.Nyva Ternopil1411315:132
10.Veres-Rivne1411314:71.5
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Real Pharma145910:323
2.Kremin135825:132.9
3.MFC Metalurh135819:172.8
4.Mykolaiv 21441011:323.1
5.Nikopol144107:302.6
6.Nova Kakhovka1431117:222.8
7.Hornostayivka1331016:172.5
8.Krystal1321113:172.3
9.Kryvbas 20201321119:112.3
10.Tavriya1421213:162.1
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kalush1321114:202.6
2.Podillya Khmelnytskyi1421212:212.4
3.Minaj1321113:162.2
4.Nyva Vinnytsya1311218:132.4
5.Chaika1411316:162.3
6.Nyva Ternopil1411315:132
7.Bukovyna1401412:182.1
8.Cherkashchyna1301312:111.8
9.Zhytomyr1301316:81.8
10.Veres-Rivne1401414:71.5
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mykolaiv 21431111:323.1
2.Kremin1331025:132.9
3.Nikopol143117:302.6
4.Hornostayivka1331016:172.5
5.Tavriya1421213:162.1
6.Real Pharma1411310:323
7.Nova Kakhovka1411317:222.8
8.MFC Metalurh1311219:172.8
9.Krystal1311213:172.3
10.Kryvbas 20201301319:112.3
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Nyva Ternopil1411315:132
2.Kalush1301314:202.6
3.Nyva Vinnytsya1301318:132.4
4.Podillya Khmelnytskyi1401412:212.4
5.Chaika1401416:162.3
6.Minaj1301313:162.2
7.Bukovyna1401412:182.1
8.Cherkashchyna1301312:111.8
9.Zhytomyr1301316:81.8
10.Veres-Rivne1401414:71.5
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mykolaiv 21411311:323.1
2.Kremin1311225:132.9
3.Nova Kakhovka1411317:222.8
4.Nikopol141137:302.6
5.Tavriya1411313:162.1
6.Real Pharma1401410:323
7.MFC Metalurh1301319:172.8
8.Hornostayivka1301316:172.5
9.Krystal1301313:172.3
10.Kryvbas 20201301319:112.3
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Nyva Ternopil1411315:132
2.Kalush1301314:202.6
3.Nyva Vinnytsya1301318:132.4
4.Podillya Khmelnytskyi1401412:212.4
5.Chaika1401416:162.3
6.Minaj1301313:162.2
7.Bukovyna1401412:182.1
8.Cherkashchyna1301312:111.8
9.Zhytomyr1301316:81.8
10.Veres-Rivne1401414:71.5
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mykolaiv 21411311:323.1
2.Kremin1311225:132.9
3.Nova Kakhovka1411317:222.8
4.Real Pharma1401410:323
5.MFC Metalurh1301319:172.8
6.Nikopol140147:302.6
7.Hornostayivka1301316:172.5
8.Krystal1301313:172.3
9.Kryvbas 20201301319:112.3
10.Tavriya1401413:162.1