• - team -
  • - nationality -
  • - position -
#PlayerTeamG
1.Dzhalilov M.Istiqlol Dushanbe17
2.Soirov R.Istiqlol Dushanbe15
3.Barotov I.Istaravshan13
3.Bozorov D.Khujand13
5.Serdyuk A.Khujand11
6.Sultonov A.Kuktosh10
7.Boronov A.Faizkand9
7.Dzhalilov A.Istiqlol Dushanbe9
7.Fatkhulloev F.CSKA Pomir Dushanbe9
7.Khamrokulov N.Khatlon9
7.Shervoni M.Istiqlol Dushanbe9
7.Turaev A.Eskhata9
13.Safarov A.Kuktosh7
14.Solekhov S.CSKA Pomir Dushanbe6
15.Baki-Akhunov P.Khatlon5
15.Khanonov V.Istiqlol Dushanbe5
15.Kingsley E.Ravshan5
15.Mukhammadsharifi S.Kuktosh5
15.Muminov M.Eskhata5
20.Ergashev D.Eskhata4
20.Ismoilov S.Khatlon4
20.Kamchinov A.Ravshan4
20.Menjana L.Dushanbe 834
20.Rashidbekov E.CSKA Pomir Dushanbe4
20.Shomurodov D.Ravshan4
20.Tursunov K.Khujand4
27.Abdugafarov M.Kuktosh3
27.Dzhuraboev Z.Istiqlol Dushanbe3
27.Edgorov D.Khujand3
27.Gaten J.Khatlon3
27.Izzatullo R.Dushanbe 833
27.Komroni M.CSKA Pomir Dushanbe3
27.Manesh Memari A.Dushanbe 833
27.Mukhammadiev N.Kuktosh3
27.Noma R.Istiqlol Dushanbe3
27.Rustamov H.Ravshan3
27.Sanginboev B.Eskhata3
27.Tagoyzoda T.Khatlon3
27.Zabirov A.Khujand3
40.Abdulloev K.Dushanbe 832
40.Abdurakhmonov B.Istaravshan2
40.Abdurakhmonov S.Eskhata2
40.Aliyev P.Eskhata2
40.Ashurmamadov S.Istiqlol Dushanbe2
40.Bobiev F.CSKA Pomir Dushanbe2
40.Bobodzhanov N.Khujand2
40.Daler Y.Kuktosh2
40.Gaforov S.CSKA Pomir Dushanbe2
40.Ismoilov J.Istaravshan2
40.Karimov O.Istaravshan2
Show more