• - team -
  • - nationality -
  • - position -
#PlayerTeamG
1.Dzhalilov M.Istiqlol Dushanbe16
2.Bozorov D.Eskhata12
3.Ergashev D.Khujand10
4.Khotam S.Faizkand9
4.Shervoni M.Istiqlol Dushanbe9
6.Boronov A.Ravshan8
6.Khamrokulov N.Khatlon8
8.Rikhsiboev S.Eskhata7
8.Zaripov B.Ravshan Zafarabad7
10.Safarov A.Istaravshan6
11.Deudoni M. S.Istaravshan5
11.Fatkhulloev F.Regar-TadAZ5
11.Solekhov S.CSKA Pomir Dushanbe5
11.Tagoyzoda T.Khatlon5
11.Zokirov O.Istaravshan5
16.Aliyev J.Ravshan Zafarabad4
16.Ergashev D.Faizkand4
16.Murodov S.Ravshan4
16.Ritacco G. G.Istiqlol Dushanbe4
16.Safarov A.Faizkand4
16.Tskanyan S.Khujand4
22.Abdulloev K.CSKA Pomir Dushanbe3
22.Azizboev M.Ravshan3
22.Bozorov K.Khujand3
22.Dzhuraev K.CSKA Pomir Dushanbe3
22.Innocent K.Ravshan3
22.Komroni M.Ravshan3
22.Malodustov T.Khujand3
22.Mongbet A.CSKA Pomir Dushanbe3
22.Ruziev I.CSKA Pomir Dushanbe3
22.Soirov R.Istiqlol Dushanbe3
32.Baki-Akhunov P.Khatlon2
32.Bikatal T.Khatlon2
32.Dekhkonov P.Ravshan Zafarabad2
32.Feumba J.Faizkand2
32.Ismoilov J.Istaravshan2
32.Karomatullozoda A.Istiqlol Dushanbe2
32.Kurbonboev J.Ravshan Zafarabad2
32.Murodov A.Regar-TadAZ2
32.Rakhimov M.Istiqlol Dushanbe2
32.Safarov V.CSKA Pomir Dushanbe2
32.Sharipov A.CSKA Pomir Dushanbe2
32.Yodgorov D.Khujand2
44.Abbos A.Ravshan1
44.Abdugafarov M.Ravshan1
44.Abdugafarov O.Eskhata1
44.Abdurakhmonov S.Eskhata1
44.Aliyev P.CSKA Pomir Dushanbe1
44.Ayni A.Regar-TadAZ1
44.Bobomurodov A.Regar-TadAZ1
Show more