#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.United Nordic1111027:174
2.Arameisk-Syrianska1111017:102.5
3.Rynninge1010018:365.4
4.IFK Eskilstuna1010023:194.2
5.Tyreso1110110:344
6.Eskilstuna City1010018:173.5
7.Karlslunds1110118:193.4
8.Huddinge1010024:103.4
9.Nykopings99031:155.1
10.Syrianska99024:134.1
11.Trosa-Vagnharads99023:123.9
12.Smedby99013:143
13.Varmbols98112:102.4
14.Motala107323:93.2
15.Mjolby AI FF87113:92.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.United Nordic1111027:174
2.Rynninge1010018:365.4
3.Tyreso1110110:344
4.Karlslunds1110118:193.4
5.IFK Eskilstuna109123:194.2
6.Syrianska99024:134.1
7.Smedby99013:143
8.Nykopings98131:155.1
9.Trosa-Vagnharads98123:123.9
10.Huddinge108224:103.4
11.Motala107323:93.2
12.Arameisk-Syrianska117417:102.5
13.Varmbols97212:102.4
14.Eskilstuna City106418:173.5
15.Mjolby AI FF86213:92.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rynninge1010018:365.4
2.United Nordic1110127:174
3.Syrianska99024:134.1
4.Karlslunds119218:193.4
5.IFK Eskilstuna108223:194.2
6.Tyreso118310:344
7.Nykopings97231:155.1
8.Trosa-Vagnharads96323:123.9
9.Huddinge106424:103.4
10.Motala106423:93.2
11.Arameisk-Syrianska116517:102.5
12.Mjolby AI FF85313:92.8
13.Eskilstuna City104618:173.5
14.Smedby94513:143
15.Varmbols94512:102.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rynninge1010018:365.4
2.United Nordic118327:174
3.Nykopings97231:155.1
4.Syrianska97224:134.1
5.IFK Eskilstuna106423:194.2
6.Trosa-Vagnharads96323:123.9
7.Tyreso115610:344
8.Karlslunds115618:193.4
9.Huddinge105524:103.4
10.Motala105523:93.2
11.Eskilstuna City104618:173.5
12.Smedby92713:143
13.Mjolby AI FF82613:92.8
14.Arameisk-Syrianska112917:102.5
15.Varmbols92712:102.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rynninge105518:365.4
2.Nykopings95431:155.1
3.IFK Eskilstuna105523:194.2
4.Eskilstuna City104618:173.5
5.Huddinge104624:103.4
6.Motala104623:93.2
7.Tyreso113810:344
8.United Nordic113827:174
9.Trosa-Vagnharads93623:123.9
10.Karlslunds113818:193.4
11.Syrianska92724:134.1
12.Smedby92713:143
13.Mjolby AI FF81713:92.8
14.Arameisk-Syrianska1111017:102.5
15.Varmbols91812:102.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Nykopings95431:155.1
2.Rynninge104618:365.4
3.IFK Eskilstuna103723:194.2
4.Tyreso113810:344
5.Eskilstuna City103718:173.5
6.Trosa-Vagnharads92723:123.9
7.Motala102823:93.2
8.Syrianska91824:134.1
9.United Nordic1111027:174
10.Huddinge101924:103.4
11.Smedby91813:143
12.Mjolby AI FF81713:92.8
13.Karlslunds1101118:193.4
14.Arameisk-Syrianska1101117:102.5
15.Varmbols90912:102.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rynninge103718:365.4
2.Nykopings93631:155.1
3.Eskilstuna City103718:173.5
4.Tyreso112910:344
5.IFK Eskilstuna101923:194.2
6.Trosa-Vagnharads91823:123.9
7.Motala101923:93.2
8.Syrianska90924:134.1
9.United Nordic1101127:174
10.Karlslunds1101118:193.4
11.Huddinge1001024:103.4
12.Smedby90913:143
13.Mjolby AI FF80813:92.8
14.Arameisk-Syrianska1101117:102.5
15.Varmbols90912:102.4