#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Gwangju FC88012:204
2.Sangju Sangmu8809:183.4
3.Daegu8809:142.9
4.Ulsan Hyundai77016:113.9
5.Pohang77011:103
6.Jeonbuk77011:52.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Ulsan Hyundai77016:113.9
2.Daegu8719:142.9
3.Gwangju FC86212:204
4.Sangju Sangmu8629:183.4
5.Pohang76111:103
6.Jeonbuk74311:52.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Ulsan Hyundai76116:113.9
2.Sangju Sangmu8539:183.4
3.Gwangju FC84412:204
4.Pohang73411:103
5.Daegu8359:142.9
6.Jeonbuk72511:52.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Ulsan Hyundai75216:113.9
2.Sangju Sangmu8449:183.4
3.Gwangju FC83512:204
4.Pohang72511:103
5.Daegu8269:142.9
6.Jeonbuk71611:52.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Gwangju FC83512:204
2.Sangju Sangmu8269:183.4
3.Pohang72511:103
4.Daegu8269:142.9
5.Ulsan Hyundai71616:113.9
6.Jeonbuk71611:52.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Gwangju FC82612:204
2.Ulsan Hyundai71616:113.9
3.Sangju Sangmu8179:183.4
4.Pohang71611:103
5.Daegu8179:142.9
6.Jeonbuk71611:52.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Gwangju FC82612:204
2.Sangju Sangmu8179:183.4
3.Ulsan Hyundai70716:113.9
4.Pohang70711:103
5.Daegu8089:142.9
6.Jeonbuk70711:52.3