#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Merkaz1111021:133.1
2.Al Amari1111013:203
3.Markaz Tulkarm111109:222.8
4.Shabab Al-Dhahiriya1111010:162.4
5.Ahli Al-Khalil1111015:102.3
6.Albirah1111011:132.2
7.Wadi Al-Nes1111013:102.1
8.Thaqafi Tulkarem1110113:142.5
9.Al Khaleel1110116:72.1
10.Shabab Alsamu119222:153.4
11.Al Quds119226:83.1
12.Jabal Al Mukaber119212:162.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Markaz Tulkarm111019:222.8
2.Shabab Alsamu119222:153.4
3.Merkaz119221:133.1
4.Al Quds118326:83.1
5.Thaqafi Tulkarem118313:142.5
6.Shabab Al-Dhahiriya118310:162.4
7.Wadi Al-Nes118313:102.1
8.Al Amari117413:203
9.Jabal Al Mukaber117412:162.5
10.Ahli Al-Khalil117415:102.3
11.Al Khaleel117416:72.1
12.Albirah115611:132.2
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Merkaz118321:133.1
2.Shabab Alsamu117422:153.4
3.Jabal Al Mukaber117412:162.5
4.Al Quds116526:83.1
5.Markaz Tulkarm11659:222.8
6.Al Amari115613:203
7.Thaqafi Tulkarem115613:142.5
8.Ahli Al-Khalil115615:102.3
9.Albirah115611:132.2
10.Al Khaleel115616:72.1
11.Shabab Al-Dhahiriya113810:162.4
12.Wadi Al-Nes113813:102.1
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shabab Alsamu115622:153.4
2.Al Quds114726:83.1
3.Al Amari114713:203
4.Markaz Tulkarm11479:222.8
5.Jabal Al Mukaber114712:162.5
6.Merkaz113821:133.1
7.Thaqafi Tulkarem113813:142.5
8.Ahli Al-Khalil112915:102.3
9.Shabab Al-Dhahiriya1111010:162.4
10.Albirah1111011:132.2
11.Wadi Al-Nes1111013:102.1
12.Al Khaleel1111016:72.1
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Al Quds114726:83.1
2.Al Amari114713:203
3.Shabab Alsamu112922:153.4
4.Merkaz112921:133.1
5.Jabal Al Mukaber1111012:162.5
6.Thaqafi Tulkarem1111013:142.5
7.Shabab Al-Dhahiriya1111010:162.4
8.Albirah1111011:132.2
9.Markaz Tulkarm110119:222.8
10.Ahli Al-Khalil1101115:102.3
11.Wadi Al-Nes1101113:102.1
12.Al Khaleel1101116:72.1
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Al Quds113826:83.1
2.Shabab Alsamu1111022:153.4
3.Merkaz1111021:133.1
4.Al Amari1111013:203
5.Shabab Al-Dhahiriya1111010:162.4
6.Albirah1111011:132.2
7.Markaz Tulkarm110119:222.8
8.Jabal Al Mukaber1101112:162.5
9.Thaqafi Tulkarem1101113:142.5
10.Ahli Al-Khalil1101115:102.3
11.Wadi Al-Nes1101113:102.1
12.Al Khaleel1101116:72.1
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shabab Alsamu1111022:153.4
2.Al Amari1111013:203
3.Shabab Al-Dhahiriya1111010:162.4
4.Al Quds1101126:83.1
5.Merkaz1101121:133.1
6.Markaz Tulkarm110119:222.8
7.Jabal Al Mukaber1101112:162.5
8.Thaqafi Tulkarem1101113:142.5
9.Ahli Al-Khalil1101115:102.3
10.Albirah1101111:132.2
11.Wadi Al-Nes1101113:102.1
12.Al Khaleel1101116:72.1