#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Baykonur Kyzylorda6604:183.7
2.Arys66010:113.5
3.Aktobe66016:12.8
4.Altai Semey6605:82.2
5.FK Kyran6517:82.5
6.Ekibastuz6513:71.7
7.Maqtaaral6426:62
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sdyushor66014:124.3
2.Kairat Academy6606:143.3
3.Akademiya Ontustik6607:92.7
4.FK Akzhayik66011:42.5
5.Zhetysu 265111:73
6.Shakhtar Bulat6514:122.7
7.Atyrau6517:31.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Baykonur Kyzylorda6604:183.7
2.Arys66010:113.5
3.Altai Semey6605:82.2
4.Aktobe65116:12.8
5.FK Kyran6427:82.5
6.Ekibastuz6333:71.7
7.Maqtaaral6246:62
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sdyushor66014:124.3
2.Kairat Academy6516:143.3
3.Zhetysu 264211:73
4.Shakhtar Bulat6424:122.7
5.FK Akzhayik64211:42.5
6.Akademiya Ontustik6337:92.7
7.Atyrau6337:31.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Baykonur Kyzylorda6514:183.7
2.Arys65110:113.5
3.FK Kyran6427:82.5
4.Aktobe62416:12.8
5.Maqtaaral6246:62
6.Ekibastuz6243:71.7
7.Altai Semey6155:82.2
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sdyushor65114:124.3
2.Zhetysu 264211:73
3.Shakhtar Bulat6424:122.7
4.Kairat Academy6336:143.3
5.Akademiya Ontustik6337:92.7
6.FK Akzhayik62411:42.5
7.Atyrau6247:31.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Baykonur Kyzylorda6334:183.7
2.Arys62410:113.5
3.Aktobe62416:12.8
4.FK Kyran6247:82.5
5.Maqtaaral6246:62
6.Altai Semey6065:82.2
7.Ekibastuz6063:71.7
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sdyushor64214:124.3
2.Kairat Academy6336:143.3
3.Zhetysu 263311:73
4.Shakhtar Bulat6244:122.7
5.Akademiya Ontustik6247:92.7
6.FK Akzhayik62411:42.5
7.Atyrau6067:31.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Baykonur Kyzylorda6244:183.7
2.Aktobe62416:12.8
3.Maqtaaral6246:62
4.Arys61510:113.5
5.FK Kyran6067:82.5
6.Altai Semey6065:82.2
7.Ekibastuz6063:71.7
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sdyushor63314:124.3
2.Kairat Academy6246:143.3
3.Zhetysu 262411:73
4.Akademiya Ontustik6247:92.7
5.Shakhtar Bulat6154:122.7
6.FK Akzhayik61511:42.5
7.Atyrau6067:31.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Arys61510:113.5
2.Baykonur Kyzylorda6064:183.7
3.Aktobe60616:12.8
4.FK Kyran6067:82.5
5.Altai Semey6065:82.2
6.Maqtaaral6066:62
7.Ekibastuz6063:71.7
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sdyushor62414:124.3
2.Kairat Academy6156:143.3
3.Zhetysu 260611:73
4.Shakhtar Bulat6064:122.7
5.Akademiya Ontustik6067:92.7
6.FK Akzhayik60611:42.5
7.Atyrau6067:31.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Baykonur Kyzylorda6064:183.7
2.Arys60610:113.5
3.Aktobe60616:12.8
4.FK Kyran6067:82.5
5.Altai Semey6065:82.2
6.Maqtaaral6066:62
7.Ekibastuz6063:71.7
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sdyushor60614:124.3
2.Kairat Academy6066:143.3
3.Zhetysu 260611:73
4.Shakhtar Bulat6064:122.7
5.Akademiya Ontustik6067:92.7
6.FK Akzhayik60611:42.5
7.Atyrau6067:31.7