#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Holon Yermiyahu77016:113.9
2.Shimshon Tel Aviv77014:83.1
3.Hapoel Azor7708:133
4.Hapoel Bnei Lod7708:122.9
5.Ashkelon7707:132.9
6.Hapoel Kfar Shalem77012:72.7
7.Maccabi Yavne66010:83
8.Nordia Jerusalem6607:92.7
9.Shimshon Kafr Qasim86216:42.5
10.Maccabi Jaffa7619:72.3
11.SC Dimona7617:82.1
12.H. Marmorek7618:51.9
13.Bnei Eilat5508:83.2
14.M. Ironi Ashdod6519:62.5
15.MS Ironi Kuseife5504:82.4
16.Maccabi Shaarayim FC65111:32.3
17.H. Bikat Hayarden5507:42.2
18.M. Herzliya6517:52
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Holon Yermiyahu77016:113.9
2.Shimshon Tel Aviv77014:83.1
3.Hapoel Azor7618:133
4.Hapoel Bnei Lod7618:122.9
5.Hapoel Kfar Shalem76112:72.7
6.Ashkelon7527:132.9
7.Nordia Jerusalem6517:92.7
8.Shimshon Kafr Qasim85316:42.5
9.SC Dimona7527:82.1
10.Bnei Eilat5418:83.2
11.Maccabi Yavne64210:83
12.M. Ironi Ashdod6429:62.5
13.MS Ironi Kuseife5414:82.4
14.Maccabi Jaffa7439:72.3
15.Maccabi Shaarayim FC64211:32.3
16.H. Bikat Hayarden5417:42.2
17.M. Herzliya6427:52
18.H. Marmorek7438:51.9
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Holon Yermiyahu75216:113.9
2.Hapoel Kfar Shalem75212:72.7
3.Shimshon Tel Aviv74314:83.1
4.Hapoel Azor7438:133
5.Nordia Jerusalem6427:92.7
6.Shimshon Kafr Qasim84416:42.5
7.Maccabi Jaffa7439:72.3
8.Bnei Eilat5328:83.2
9.Maccabi Yavne63310:83
10.Hapoel Bnei Lod7348:122.9
11.Ashkelon7347:132.9
12.SC Dimona7347:82.1
13.M. Ironi Ashdod6249:62.5
14.MS Ironi Kuseife5234:82.4
15.Maccabi Shaarayim FC62411:32.3
16.H. Bikat Hayarden5237:42.2
17.H. Marmorek7258:51.9
18.M. Herzliya6157:52
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Holon Yermiyahu74316:113.9
2.Hapoel Azor7348:133
3.Bnei Eilat5238:83.2
4.Shimshon Tel Aviv72514:83.1
5.Maccabi Yavne62410:83
6.Hapoel Bnei Lod7258:122.9
7.Ashkelon7257:132.9
8.M. Ironi Ashdod6249:62.5
9.Shimshon Kafr Qasim82616:42.5
10.Maccabi Jaffa7259:72.3
11.Hapoel Kfar Shalem71612:72.7
12.Nordia Jerusalem6157:92.7
13.MS Ironi Kuseife5144:82.4
14.Maccabi Shaarayim FC61511:32.3
15.SC Dimona7167:82.1
16.M. Herzliya6157:52
17.H. Marmorek7168:51.9
18.H. Bikat Hayarden5057:42.2
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Bnei Eilat5238:83.2
2.Maccabi Yavne62410:83
3.Ashkelon7257:132.9
4.Shimshon Kafr Qasim82616:42.5
5.Holon Yermiyahu71616:113.9
6.Shimshon Tel Aviv71614:83.1
7.Hapoel Azor7168:133
8.Hapoel Bnei Lod7168:122.9
9.M. Ironi Ashdod6159:62.5
10.Maccabi Shaarayim FC61511:32.3
11.M. Herzliya6157:52
12.Hapoel Kfar Shalem70712:72.7
13.Nordia Jerusalem6067:92.7
14.MS Ironi Kuseife5054:82.4
15.Maccabi Jaffa7079:72.3
16.H. Bikat Hayarden5057:42.2
17.SC Dimona7077:82.1
18.H. Marmorek7078:51.9
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Holon Yermiyahu71616:113.9
2.Shimshon Tel Aviv71614:83.1
3.Maccabi Yavne61510:83
4.Hapoel Bnei Lod7168:122.9
5.Ashkelon7167:132.9
6.M. Ironi Ashdod6159:62.5
7.Shimshon Kafr Qasim81716:42.5
8.Maccabi Shaarayim FC61511:32.3
9.Bnei Eilat5058:83.2
10.Hapoel Azor7078:133
11.Hapoel Kfar Shalem70712:72.7
12.Nordia Jerusalem6067:92.7
13.MS Ironi Kuseife5054:82.4
14.Maccabi Jaffa7079:72.3
15.H. Bikat Hayarden5057:42.2
16.SC Dimona7077:82.1
17.M. Herzliya6067:52
18.H. Marmorek7078:51.9
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Holon Yermiyahu71616:113.9
2.Bnei Eilat5058:83.2
3.Shimshon Tel Aviv70714:83.1
4.Hapoel Azor7078:133
5.Maccabi Yavne60610:83
6.Hapoel Bnei Lod7078:122.9
7.Ashkelon7077:132.9
8.Hapoel Kfar Shalem70712:72.7
9.Nordia Jerusalem6067:92.7
10.M. Ironi Ashdod6069:62.5
11.Shimshon Kafr Qasim80816:42.5
12.MS Ironi Kuseife5054:82.4
13.Maccabi Jaffa7079:72.3
14.Maccabi Shaarayim FC60611:32.3
15.H. Bikat Hayarden5057:42.2
16.SC Dimona7077:82.1
17.M. Herzliya6067:52
18.H. Marmorek7078:51.9