3
Juventus41Dyn. Kyiv11
Manchester Utd10Monaco10
Dortmund10Bayern Munich00
Bayer Leverkusen01Real Madrid31
Juventus24Monaco31
Dortmund00Real Madrid02
Juventus0Real Madrid1