#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Zirov99015:365.7
2.Nova Cerekev99013:335.1
3.Budikov99026:164.7
4.Kosetice B99012:203.6
5.Cernovice B88014:386.5
6.Humpolec C88028:216.1
7.Zeliv88021:265.9
8.Plackov88027:175.5
9.Horepnik88012:214.1
10.Horni Ves98110:264
11.Cejov98120:133.7
12.Bozejov8718:152.9
13.Novy Rychnov B0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Zirov99015:365.7
2.Nova Cerekev99013:335.1
3.Budikov99026:164.7
4.Cernovice B88014:386.5
5.Humpolec C88028:216.1
6.Plackov88027:175.5
7.Cejov98120:133.7
8.Zeliv87121:265.9
9.Horepnik87112:214.1
10.Horni Ves97210:264
11.Kosetice B97212:203.6
12.Bozejov8628:152.9
13.Novy Rychnov B0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Zirov98115:365.7
2.Plackov88027:175.5
3.Nova Cerekev98113:335.1
4.Budikov98126:164.7
5.Cernovice B87114:386.5
6.Humpolec C87128:216.1
7.Zeliv87121:265.9
8.Horni Ves97210:264
9.Kosetice B97212:203.6
10.Horepnik86212:214.1
11.Cejov96320:133.7
12.Bozejov8448:152.9
13.Novy Rychnov B0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Nova Cerekev98113:335.1
2.Cernovice B87114:386.5
3.Zeliv87121:265.9
4.Zirov97215:365.7
5.Plackov87127:175.5
6.Horni Ves97210:264
7.Humpolec C86228:216.1
8.Budikov95426:164.7
9.Horepnik85312:214.1
10.Cejov95420:133.7
11.Kosetice B95412:203.6
12.Bozejov8448:152.9
13.Novy Rychnov B0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Cernovice B87114:386.5
2.Zeliv87121:265.9
3.Plackov87127:175.5
4.Zirov96315:365.7
5.Horni Ves96310:264
6.Nova Cerekev95413:335.1
7.Humpolec C84428:216.1
8.Budikov94526:164.7
9.Cejov94520:133.7
10.Horepnik83512:214.1
11.Kosetice B92712:203.6
12.Bozejov8178:152.9
13.Novy Rychnov B0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Cernovice B85314:386.5
2.Zeliv85321:265.9
3.Budikov94526:164.7
4.Humpolec C83528:216.1
5.Plackov83527:175.5
6.Zirov92715:365.7
7.Nova Cerekev92713:335.1
8.Cejov92720:133.7
9.Horepnik81712:214.1
10.Horni Ves91810:264
11.Kosetice B91812:203.6
12.Bozejov8178:152.9
13.Novy Rychnov B0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Cernovice B84414:386.5
2.Zeliv84421:265.9
3.Humpolec C83528:216.1
4.Zirov92715:365.7
5.Plackov82627:175.5
6.Nova Cerekev92713:335.1
7.Budikov92726:164.7
8.Horepnik81712:214.1
9.Kosetice B91812:203.6
10.Horni Ves90910:264
11.Cejov90920:133.7
12.Bozejov8088:152.9
13.Novy Rychnov B0000:00