#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mecholupy1010052:156.7
2.Buskovice B1010015:435.8
3.Lubenec1010038:165.4
4.Lisany1010022:325.4
5.Stankovice99026:286
6.Nepomysl99011:304.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mecholupy1010052:156.7
2.Stankovice99026:286
3.Buskovice B109115:435.8
4.Lubenec109138:165.4
5.Lisany109122:325.4
6.Nepomysl98111:304.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mecholupy1010052:156.7
2.Stankovice99026:286
3.Buskovice B109115:435.8
4.Lubenec109138:165.4
5.Lisany109122:325.4
6.Nepomysl98111:304.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mecholupy109152:156.7
2.Buskovice B108215:435.8
3.Stankovice97226:286
4.Lubenec107338:165.4
5.Lisany107322:325.4
6.Nepomysl96311:304.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mecholupy107352:156.7
2.Buskovice B107315:435.8
3.Lubenec106438:165.4
4.Lisany106422:325.4
5.Stankovice95426:286
6.Nepomysl95411:304.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mecholupy107352:156.7
2.Stankovice95426:286
3.Lubenec105538:165.4
4.Buskovice B104615:435.8
5.Lisany104622:325.4
6.Nepomysl93611:304.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Lubenec104638:165.4
2.Mecholupy103752:156.7
3.Stankovice93626:286
4.Lisany103722:325.4
5.Nepomysl92711:304.6
6.Buskovice B101915:435.8