#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kohoutovice B77023:196
2.Reckovice B77017:256
3.Bilovice n. S.77026:115.3
4.Chrlice B6609:377.7
5.MCV Brno B6609:296.3
6.Bosonohy B66019:125.2
7.Slatina B66022:54.5
8.Obrany B55015:64.2
9.Bystrc B65115:53.3
10.MCV Brno55011:53.2
11.Svratka Brno C44018:76.3
12.Horni Herspice B4408:104.5
13.Zebetin B5417:113.6
14.Jundrov B4317:73.5
15.Moravska Slavia B3214:84
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kohoutovice B77023:196
2.Reckovice B77017:256
3.Bilovice n. S.77026:115.3
4.Chrlice B6609:377.7
5.MCV Brno B6609:296.3
6.Bosonohy B66019:125.2
7.Slatina B65122:54.5
8.Obrany B55015:64.2
9.Bystrc B65115:53.3
10.Svratka Brno C44018:76.3
11.Horni Herspice B4408:104.5
12.Zebetin B5417:113.6
13.Jundrov B4317:73.5
14.MCV Brno53211:53.2
15.Moravska Slavia B3214:84
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kohoutovice B77023:196
2.Reckovice B77017:256
3.Bilovice n. S.77026:115.3
4.Chrlice B6609:377.7
5.MCV Brno B6609:296.3
6.Bosonohy B65119:125.2
7.Slatina B65122:54.5
8.Svratka Brno C44018:76.3
9.Horni Herspice B4408:104.5
10.Bystrc B64215:53.3
11.Obrany B53215:64.2
12.Zebetin B5327:113.6
13.MCV Brno53211:53.2
14.Moravska Slavia B3214:84
15.Jundrov B4227:73.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.MCV Brno B6609:296.3
2.Reckovice B76117:256
3.Bilovice n. S.76126:115.3
4.Chrlice B6519:377.7
5.Kohoutovice B75223:196
6.Svratka Brno C44018:76.3
7.Bosonohy B64219:125.2
8.Slatina B64222:54.5
9.Horni Herspice B4318:104.5
10.Obrany B53215:64.2
11.Zebetin B5327:113.6
12.Bystrc B63315:53.3
13.Moravska Slavia B3214:84
14.Jundrov B4227:73.5
15.MCV Brno52311:53.2
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chrlice B6519:377.7
2.MCV Brno B6519:296.3
3.Kohoutovice B75223:196
4.Reckovice B75217:256
5.Bilovice n. S.75226:115.3
6.Svratka Brno C44018:76.3
7.Bosonohy B63319:125.2
8.Zebetin B5327:113.6
9.Horni Herspice B4228:104.5
10.Slatina B62422:54.5
11.Obrany B52315:64.2
12.Moravska Slavia B3214:84
13.Jundrov B4227:73.5
14.Bystrc B62415:53.3
15.MCV Brno51411:53.2
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chrlice B6519:377.7
2.Kohoutovice B74323:196
3.Reckovice B74317:256
4.Bilovice n. S.74326:115.3
5.Svratka Brno C43118:76.3
6.MCV Brno B6339:296.3
7.Bosonohy B63319:125.2
8.Slatina B62422:54.5
9.Obrany B52315:64.2
10.Moravska Slavia B3214:84
11.Jundrov B4227:73.5
12.Horni Herspice B4138:104.5
13.Zebetin B5147:113.6
14.Bystrc B61515:53.3
15.MCV Brno51411:53.2
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chrlice B6429:377.7
2.Kohoutovice B73423:196
3.Reckovice B73417:256
4.MCV Brno B6249:296.3
5.Bosonohy B62419:125.2
6.Svratka Brno C41318:76.3
7.Bilovice n. S.71626:115.3
8.Slatina B61522:54.5
9.Obrany B51415:64.2
10.MCV Brno51411:53.2
11.Horni Herspice B4048:104.5
12.Moravska Slavia B3034:84
13.Zebetin B5057:113.6
14.Jundrov B4047:73.5
15.Bystrc B60615:53.3