#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kostany88018:336.4
2.Oldrichov B88023:245.9
3.Probostov B88015:325.9
4.Dubi88018:245.3
5.Sobedruhy88024:165
6.Sobechleby88016:214.6
7.Hrob88027:94.5
8.Lahost88018:184.5
9.Hrobcice88017:164.1
10.Branany8808:203.5
11.Rtyne n. B.77019:256.3
12.Novosedlice77032:106
13.Litvinov77032:95.9
14.Dubi77012:255.3
15.Kladruby77012:245.1
16.Horni Jiretin B77022:74.1
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kostany88018:336.4
2.Oldrichov B88023:245.9
3.Probostov B88015:325.9
4.Sobedruhy88024:165
5.Sobechleby88016:214.6
6.Hrob88027:94.5
7.Lahost88018:184.5
8.Hrobcice88017:164.1
9.Branany8808:203.5
10.Rtyne n. B.77019:256.3
11.Novosedlice77032:106
12.Litvinov77032:95.9
13.Dubi87118:245.3
14.Dubi77012:255.3
15.Kladruby77012:245.1
16.Horni Jiretin B76122:74.1
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kostany88018:336.4
2.Oldrichov B88023:245.9
3.Probostov B88015:325.9
4.Sobedruhy88024:165
5.Sobechleby88016:214.6
6.Lahost88018:184.5
7.Rtyne n. B.77019:256.3
8.Litvinov77032:95.9
9.Dubi87118:245.3
10.Kladruby77012:245.1
11.Hrobcice87117:164.1
12.Novosedlice76132:106
13.Dubi76112:255.3
14.Hrob86227:94.5
15.Branany8628:203.5
16.Horni Jiretin B73422:74.1
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kostany88018:336.4
2.Dubi87118:245.3
3.Sobedruhy87124:165
4.Novosedlice76132:106
5.Probostov B86215:325.9
6.Kladruby76112:245.1
7.Sobechleby86216:214.6
8.Hrob86227:94.5
9.Rtyne n. B.75219:256.3
10.Litvinov75232:95.9
11.Oldrichov B85323:245.9
12.Dubi75212:255.3
13.Lahost85318:184.5
14.Hrobcice83517:164.1
15.Horni Jiretin B72522:74.1
16.Branany8268:203.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kostany86218:336.4
2.Novosedlice76132:106
3.Dubi86218:245.3
4.Litvinov75232:95.9
5.Oldrichov B85323:245.9
6.Probostov B85315:325.9
7.Dubi75212:255.3
8.Sobechleby85316:214.6
9.Rtyne n. B.74319:256.3
10.Kladruby74312:245.1
11.Sobedruhy84424:165
12.Hrob84427:94.5
13.Lahost83518:184.5
14.Hrobcice83517:164.1
15.Horni Jiretin B72522:74.1
16.Branany8178:203.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kostany85318:336.4
2.Novosedlice75232:106
3.Litvinov75232:95.9
4.Probostov B85315:325.9
5.Rtyne n. B.74319:256.3
6.Oldrichov B84423:245.9
7.Sobedruhy84424:165
8.Dubi83518:245.3
9.Dubi73412:255.3
10.Kladruby73412:245.1
11.Hrob83527:94.5
12.Sobechleby82616:214.6
13.Hrobcice82617:164.1
14.Horni Jiretin B72522:74.1
15.Lahost81718:184.5
16.Branany8178:203.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kostany84418:336.4
2.Rtyne n. B.73419:256.3
3.Novosedlice73432:106
4.Litvinov73432:95.9
5.Oldrichov B83523:245.9
6.Dubi83518:245.3
7.Probostov B82615:325.9
8.Dubi72512:255.3
9.Kladruby72512:245.1
10.Horni Jiretin B72522:74.1
11.Sobedruhy81724:165
12.Hrob81727:94.5
13.Lahost81718:184.5
14.Hrobcice81717:164.1
15.Branany8178:203.5
16.Sobechleby80816:214.6