#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Ricmanice66019:176
2.Start Brno B66020:84.7
3.Turany B55023:137.2
4.Horni Herspice55022:116.6
5.Chrlice55020:106
6.Medlanky B55010:155
7.Reckovice5507:174.8
8.CAFC Zidenice Brno55010:124.4
9.Slovan Brno B5509:114
10.Sobesice B5502:153.4
11.Obrany5505:82.6
12.Lisen C44018:55.8
13.Jundrov44011:74.5
14.Stary Liskovec5416:133.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Ricmanice66019:176
2.Start Brno B66020:84.7
3.Turany B55023:137.2
4.Chrlice55020:106
5.Medlanky B55010:155
6.CAFC Zidenice Brno55010:124.4
7.Slovan Brno B5509:114
8.Sobesice B5502:153.4
9.Horni Herspice54122:116.6
10.Lisen C44018:55.8
11.Reckovice5417:174.8
12.Stary Liskovec5416:133.8
13.Obrany5415:82.6
14.Jundrov43111:74.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Ricmanice66019:176
2.Turany B55023:137.2
3.Chrlice55020:106
4.Medlanky B55010:155
5.Start Brno B65120:84.7
6.Horni Herspice54122:116.6
7.Reckovice5417:174.8
8.CAFC Zidenice Brno54110:124.4
9.Slovan Brno B5419:114
10.Lisen C43118:55.8
11.Jundrov43111:74.5
12.Sobesice B5322:153.4
13.Stary Liskovec5236:133.8
14.Obrany5235:82.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Turany B55023:137.2
2.Ricmanice65119:176
3.Chrlice55020:106
4.Horni Herspice54122:116.6
5.Medlanky B54110:155
6.Lisen C43118:55.8
7.Reckovice5327:174.8
8.Start Brno B63320:84.7
9.Jundrov43111:74.5
10.CAFC Zidenice Brno53210:124.4
11.Slovan Brno B5329:114
12.Sobesice B5322:153.4
13.Stary Liskovec5236:133.8
14.Obrany5145:82.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Turany B55023:137.2
2.Ricmanice65119:176
3.Chrlice54120:106
4.Horni Herspice53222:116.6
5.Reckovice5327:174.8
6.Lisen C42218:55.8
7.Medlanky B52310:155
8.Start Brno B62420:84.7
9.Jundrov42211:74.5
10.CAFC Zidenice Brno52310:124.4
11.Slovan Brno B5239:114
12.Stary Liskovec5236:133.8
13.Sobesice B5142:153.4
14.Obrany5145:82.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Turany B54123:137.2
2.Ricmanice64219:176
3.Horni Herspice52322:116.6
4.Chrlice52320:106
5.Lisen C42218:55.8
6.Medlanky B52310:155
7.Reckovice5237:174.8
8.Start Brno B62420:84.7
9.Stary Liskovec5236:133.8
10.Jundrov41311:74.5
11.CAFC Zidenice Brno51410:124.4
12.Slovan Brno B5149:114
13.Sobesice B5052:153.4
14.Obrany5055:82.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Turany B54123:137.2
2.Horni Herspice52322:116.6
3.Ricmanice62419:176
4.Chrlice52320:106
5.Lisen C42218:55.8
6.Stary Liskovec5236:133.8
7.Medlanky B51410:155
8.Reckovice5147:174.8
9.Start Brno B61520:84.7
10.Jundrov41311:74.5
11.CAFC Zidenice Brno51410:124.4
12.Slovan Brno B5059:114
13.Sobesice B5052:153.4
14.Obrany5055:82.6