#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Slovan Brno B77014:357
2.Start Brno B77032:116.1
3.Obrany77023:165.6
4.Chrlice77013:214.9
5.Horni Herspice77025:94.9
6.Sobesice B77014:204.9
7.Medlanky B7708:102.6
8.Jundrov66014:256.5
9.Stary Liskovec6607:285.8
10.Turany B6607:235
11.Lisen C76123:84.4
12.CAFC Zidenice Brno66013:114
13.Reckovice65115:175.3
14.Ricmanice55010:134.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Slovan Brno B77014:357
2.Obrany77023:165.6
3.Chrlice77013:214.9
4.Sobesice B77014:204.9
5.Jundrov66014:256.5
6.Start Brno B76132:116.1
7.Stary Liskovec6607:285.8
8.Turany B6607:235
9.Horni Herspice76125:94.9
10.Lisen C76123:84.4
11.CAFC Zidenice Brno66013:114
12.Reckovice65115:175.3
13.Ricmanice55010:134.6
14.Medlanky B7528:102.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Slovan Brno B77014:357
2.Sobesice B77014:204.9
3.Stary Liskovec6607:285.8
4.Obrany76123:165.6
5.Turany B6607:235
6.Horni Herspice76125:94.9
7.Jundrov65114:256.5
8.Start Brno B75232:116.1
9.Reckovice65115:175.3
10.Chrlice75213:214.9
11.Lisen C75223:84.4
12.CAFC Zidenice Brno65113:114
13.Ricmanice53210:134.6
14.Medlanky B7258:102.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Slovan Brno B76114:357
2.Stary Liskovec6607:285.8
3.Sobesice B76114:204.9
4.Start Brno B75232:116.1
5.Obrany75223:165.6
6.Reckovice65115:175.3
7.Horni Herspice75225:94.9
8.Lisen C75223:84.4
9.Jundrov64214:256.5
10.Turany B6427:235
11.Chrlice74313:214.9
12.CAFC Zidenice Brno64213:114
13.Ricmanice53210:134.6
14.Medlanky B7168:102.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Slovan Brno B75214:357
2.Start Brno B75232:116.1
3.Stary Liskovec6517:285.8
4.Obrany75223:165.6
5.Reckovice65115:175.3
6.Jundrov64214:256.5
7.Horni Herspice74325:94.9
8.Sobesice B74314:204.9
9.Turany B6337:235
10.Ricmanice53210:134.6
11.CAFC Zidenice Brno63313:114
12.Chrlice72513:214.9
13.Lisen C72523:84.4
14.Medlanky B7168:102.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Slovan Brno B75214:357
2.Start Brno B75232:116.1
3.Horni Herspice74325:94.9
4.Jundrov63314:256.5
5.Stary Liskovec6337:285.8
6.Obrany73423:165.6
7.Reckovice63315:175.3
8.Sobesice B73414:204.9
9.Turany B6247:235
10.Chrlice72513:214.9
11.Ricmanice52310:134.6
12.Lisen C72523:84.4
13.Medlanky B7168:102.6
14.CAFC Zidenice Brno60613:114
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Slovan Brno B75214:357
2.Start Brno B75232:116.1
3.Jundrov63314:256.5
4.Stary Liskovec6247:285.8
5.Obrany72523:165.6
6.Reckovice62415:175.3
7.Chrlice72513:214.9
8.Lisen C72523:84.4
9.Turany B6157:235
10.Horni Herspice71625:94.9
11.Ricmanice51410:134.6
12.Medlanky B7168:102.6
13.Sobesice B70714:204.9
14.CAFC Zidenice Brno60613:114