#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Vysoke Myto88025:114.5
2.Caslav88011:203.9
3.Horky nad Jizerou8808:233.9
4.Poricany8807:233.8
5.Dvur Kralove88014:153.6
6.Trutnov8809:203.6
7.Nachod88019:83.4
8.Libis8808:193.4
9.Kutna Hora8805:213.3
10.Kolin88012:123
11.Letohrad88013:113
12.Ostra88011:112.8
13.Benatky n. Jiz.88014:62.5
14.Nymburk8803:162.4
15.Hlinsko8718:152.9
16.Velke Hamry8716:162.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Vysoke Myto88025:114.5
2.Caslav88011:203.9
3.Poricany8807:233.8
4.Nachod88019:83.4
5.Horky nad Jizerou8718:233.9
6.Dvur Kralove87114:153.6
7.Trutnov8719:203.6
8.Libis8718:193.4
9.Kutna Hora8715:213.3
10.Letohrad87113:113
11.Ostra87111:112.8
12.Kolin86212:123
13.Hlinsko8628:152.9
14.Velke Hamry8626:162.8
15.Benatky n. Jiz.86214:62.5
16.Nymburk8623:162.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Horky nad Jizerou8718:233.9
2.Dvur Kralove87114:153.6
3.Trutnov8719:203.6
4.Libis8718:193.4
5.Vysoke Myto86225:114.5
6.Poricany8627:233.8
7.Caslav85311:203.9
8.Nachod85319:83.4
9.Kutna Hora8535:213.3
10.Kolin85312:123
11.Hlinsko8538:152.9
12.Letohrad84413:113
13.Ostra84411:112.8
14.Benatky n. Jiz.84414:62.5
15.Velke Hamry8356:162.8
16.Nymburk8353:162.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Trutnov8539:203.6
2.Vysoke Myto84425:114.5
3.Caslav84411:203.9
4.Poricany8447:233.8
5.Libis8448:193.4
6.Kolin84412:123
7.Horky nad Jizerou8358:233.9
8.Dvur Kralove83514:153.6
9.Nachod83519:83.4
10.Kutna Hora8355:213.3
11.Letohrad83513:113
12.Hlinsko8358:152.9
13.Velke Hamry8266:162.8
14.Ostra82611:112.8
15.Benatky n. Jiz.81714:62.5
16.Nymburk8173:162.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Vysoke Myto83525:114.5
2.Caslav83511:203.9
3.Horky nad Jizerou8358:233.9
4.Poricany8357:233.8
5.Dvur Kralove82614:153.6
6.Kutna Hora8265:213.3
7.Letohrad82613:113
8.Hlinsko8268:152.9
9.Velke Hamry8266:162.8
10.Trutnov8179:203.6
11.Nachod81719:83.4
12.Libis8178:193.4
13.Kolin81712:123
14.Ostra81711:112.8
15.Benatky n. Jiz.81714:62.5
16.Nymburk8173:162.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Vysoke Myto83525:114.5
2.Caslav83511:203.9
3.Horky nad Jizerou8268:233.9
4.Velke Hamry8266:162.8
5.Poricany8177:233.8
6.Dvur Kralove81714:153.6
7.Trutnov8179:203.6
8.Nachod81719:83.4
9.Kutna Hora8175:213.3
10.Libis8088:193.4
11.Kolin80812:123
12.Letohrad80813:113
13.Hlinsko8088:152.9
14.Ostra80811:112.8
15.Benatky n. Jiz.80814:62.5
16.Nymburk8083:162.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Vysoke Myto83525:114.5
2.Horky nad Jizerou8178:233.9
3.Dvur Kralove81714:153.6
4.Nachod81719:83.4
5.Caslav80811:203.9
6.Poricany8087:233.8
7.Trutnov8089:203.6
8.Libis8088:193.4
9.Kutna Hora8085:213.3
10.Kolin80812:123
11.Letohrad80813:113
12.Hlinsko8088:152.9
13.Velke Hamry8086:162.8
14.Ostra80811:112.8
15.Benatky n. Jiz.80814:62.5
16.Nymburk8083:162.4