#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hovorcovice77013:204.7
2.Benatky n. Jiz. B77017:164.7
3.Pecice77017:154.6
4.Zaryby77011:194.3
5.FC Melnik77011:174
6.Luzec n. V.77010:133.3
7.Rejsice77014:83.1
8.Velvary B66010:225.3
9.Bysice66010:194.8
10.Kosmonosy B66018:94.5
11.Libcice6605:153.3
12.Bakov nad Jizerou6605:133
13.Chotetov6607:92.7
14.Vsestudy6429:113.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hovorcovice77013:204.7
2.Benatky n. Jiz. B77017:164.7
3.Pecice77017:154.6
4.Velvary B66010:225.3
5.Bysice66010:194.8
6.Kosmonosy B66018:94.5
7.Libcice6605:153.3
8.Luzec n. V.76110:133.3
9.Rejsice76114:83.1
10.Zaryby75211:194.3
11.Bakov nad Jizerou6515:133
12.FC Melnik74311:174
13.Vsestudy6429:113.3
14.Chotetov6427:92.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hovorcovice77013:204.7
2.Velvary B66010:225.3
3.Bysice66010:194.8
4.Benatky n. Jiz. B76117:164.7
5.Pecice76117:154.6
6.Kosmonosy B66018:94.5
7.Zaryby75211:194.3
8.FC Melnik74311:174
9.Libcice6425:153.3
10.Luzec n. V.74310:133.3
11.Vsestudy6429:113.3
12.Rejsice74314:83.1
13.Bakov nad Jizerou6425:133
14.Chotetov6337:92.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hovorcovice77013:204.7
2.Benatky n. Jiz. B75217:164.7
3.Velvary B64210:225.3
4.Bysice64210:194.8
5.Pecice74317:154.6
6.Zaryby74311:194.3
7.FC Melnik73411:174
8.Vsestudy6339:113.3
9.Rejsice73414:83.1
10.Bakov nad Jizerou6335:133
11.Kosmonosy B62418:94.5
12.Libcice6245:153.3
13.Luzec n. V.72510:133.3
14.Chotetov6247:92.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Benatky n. Jiz. B75217:164.7
2.Velvary B64210:225.3
3.Hovorcovice74313:204.7
4.Pecice74317:154.6
5.Zaryby74311:194.3
6.Bysice63310:194.8
7.FC Melnik73411:174
8.Vsestudy6339:113.3
9.Kosmonosy B62418:94.5
10.Libcice6245:153.3
11.Luzec n. V.72510:133.3
12.Rejsice72514:83.1
13.Chotetov6157:92.7
14.Bakov nad Jizerou6065:133
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Velvary B63310:225.3
2.Zaryby73411:194.3
3.Benatky n. Jiz. B72517:164.7
4.Pecice72517:154.6
5.Kosmonosy B62418:94.5
6.FC Melnik72511:174
7.Vsestudy6249:113.3
8.Bysice61510:194.8
9.Hovorcovice71613:204.7
10.Luzec n. V.71610:133.3
11.Libcice6065:153.3
12.Rejsice70714:83.1
13.Bakov nad Jizerou6065:133
14.Chotetov6067:92.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Velvary B62410:225.3
2.Kosmonosy B62418:94.5
3.Zaryby72511:194.3
4.Bysice61510:194.8
5.Benatky n. Jiz. B71617:164.7
6.Pecice71617:154.6
7.FC Melnik71611:174
8.Luzec n. V.71610:133.3
9.Hovorcovice70713:204.7
10.Libcice6065:153.3
11.Vsestudy6069:113.3
12.Rejsice70714:83.1
13.Bakov nad Jizerou6065:133
14.Chotetov6067:92.7