#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hredle77029:115.7
2.Hostoun B77021:155.1
3.Tatran Rakovnik77012:224.9
4.Zavidov77024:74.4
5.Libusin77016:83.4
6.Svermov77015:93.4
7.Tuchomerice66035:16
8.Vrany66023:85.2
9.Roztoky6607:194.3
10.Lany66014:104
11.SK Lhota76110:113
12.Lubna6605:133
13.Braskov66012:32.5
14.Msec6517:133.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hredle77029:115.7
2.Hostoun B77021:155.1
3.Tatran Rakovnik77012:224.9
4.Zavidov77024:74.4
5.Tuchomerice66035:16
6.Roztoky6607:194.3
7.Lany66014:104
8.Libusin76116:83.4
9.Svermov76115:93.4
10.SK Lhota76110:113
11.Vrany65123:85.2
12.Msec6517:133.3
13.Lubna6515:133
14.Braskov65112:32.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hostoun B77021:155.1
2.Tatran Rakovnik77012:224.9
3.Hredle76129:115.7
4.Roztoky6607:194.3
5.Tuchomerice65135:16
6.Vrany65123:85.2
7.Zavidov75224:74.4
8.Lany65114:104
9.Libusin75216:83.4
10.Svermov75215:93.4
11.Msec6517:133.3
12.SK Lhota75210:113
13.Lubna6515:133
14.Braskov63312:32.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hredle75229:115.7
2.Hostoun B75221:155.1
3.Zavidov75224:74.4
4.Roztoky6517:194.3
5.Tuchomerice64235:16
6.Vrany64223:85.2
7.Tatran Rakovnik74312:224.9
8.Lany64214:104
9.Libusin73416:83.4
10.Svermov73415:93.4
11.Msec6337:133.3
12.SK Lhota72510:113
13.Lubna6245:133
14.Braskov61512:32.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hredle75229:115.7
2.Hostoun B75221:155.1
3.Tuchomerice64235:16
4.Vrany64223:85.2
5.Zavidov74324:74.4
6.Tatran Rakovnik73412:224.9
7.Lany63314:104
8.Roztoky6247:194.3
9.Msec6247:133.3
10.Libusin71616:83.4
11.Svermov71615:93.4
12.SK Lhota71610:113
13.Lubna6065:133
14.Braskov60612:32.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Vrany64223:85.2
2.Hostoun B74321:155.1
3.Tuchomerice63335:16
4.Hredle73429:115.7
5.Tatran Rakovnik73412:224.9
6.Zavidov73424:74.4
7.Roztoky6157:194.3
8.Libusin71616:83.4
9.Svermov71615:93.4
10.SK Lhota71610:113
11.Lany60614:104
12.Msec6067:133.3
13.Lubna6065:133
14.Braskov60612:32.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tuchomerice63335:16
2.Hredle72529:115.7
3.Vrany62423:85.2
4.Hostoun B71621:155.1
5.Tatran Rakovnik71612:224.9
6.Libusin71616:83.4
7.Svermov71615:93.4
8.Zavidov70724:74.4
9.Roztoky6067:194.3
10.Lany60614:104
11.Msec6067:133.3
12.SK Lhota70710:113
13.Lubna6065:133
14.Braskov60612:32.5