#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Roztoky7709:346.1
2.Msec77018:195.3
3.Braskov77024:94.7
4.Vrany77013:184.4
5.Lubna7706:244.3
6.Lany77014:164.3
7.Tuchomerice77019:73.7
8.Tatran Rakovnik6602:305.3
9.Zavidov6607:163.8
10.Svermov6601:213.7
11.Hostoun B6606:123
12.Libusin66016:12.8
13.SK Lhota6515:173.7
14.Hredle65110:62.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Roztoky7709:346.1
2.Msec77018:195.3
3.Braskov77024:94.7
4.Vrany77013:184.4
5.Lubna7706:244.3
6.Tuchomerice77019:73.7
7.Lany76114:164.3
8.Zavidov6607:163.8
9.Libusin66016:12.8
10.Tatran Rakovnik6512:305.3
11.SK Lhota6515:173.7
12.Svermov6511:213.7
13.Hostoun B6516:123
14.Hredle64210:62.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Roztoky7709:346.1
2.Msec77018:195.3
3.Lubna7706:244.3
4.Tuchomerice77019:73.7
5.Braskov76124:94.7
6.Zavidov6607:163.8
7.Tatran Rakovnik6512:305.3
8.Vrany75213:184.4
9.Lany75214:164.3
10.SK Lhota6515:173.7
11.Hostoun B6426:123
12.Hredle64210:62.7
13.Svermov6331:213.7
14.Libusin63316:12.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Roztoky7619:346.1
2.Msec76118:195.3
3.Braskov75224:94.7
4.Vrany75213:184.4
5.Lubna7526:244.3
6.Tatran Rakovnik6422:305.3
7.Lany74314:164.3
8.SK Lhota6335:173.7
9.Svermov6331:213.7
10.Zavidov6247:163.8
11.Tuchomerice72519:73.7
12.Hostoun B6246:123
13.Hredle62410:62.7
14.Libusin61516:12.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Roztoky7619:346.1
2.Braskov74324:94.7
3.Tatran Rakovnik6332:305.3
4.Msec73418:195.3
5.Lubna7346:244.3
6.Lany73414:164.3
7.SK Lhota6335:173.7
8.Vrany72513:184.4
9.Zavidov6247:163.8
10.Svermov6241:213.7
11.Tuchomerice71619:73.7
12.Hostoun B6156:123
13.Libusin61516:12.8
14.Hredle61510:62.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Roztoky7529:346.1
2.Tatran Rakovnik6332:305.3
3.Msec73418:195.3
4.Braskov73424:94.7
5.Lany73414:164.3
6.Vrany72513:184.4
7.Lubna7166:244.3
8.Zavidov6157:163.8
9.SK Lhota6155:173.7
10.Svermov6151:213.7
11.Tuchomerice71619:73.7
12.Hostoun B6066:123
13.Libusin60616:12.8
14.Hredle60610:62.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Roztoky7349:346.1
2.Tatran Rakovnik6242:305.3
3.Msec71618:195.3
4.Braskov71624:94.7
5.Vrany71613:184.4
6.Lany71614:164.3
7.Svermov6151:213.7
8.Tuchomerice71619:73.7
9.Lubna7076:244.3
10.Zavidov6067:163.8
11.SK Lhota6065:173.7
12.Hostoun B6066:123
13.Libusin60616:12.8
14.Hredle60610:62.7