#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chotesov77017:205.3
2.Blovice87121:174.8
3.Bolesiny77012:204.6
4.Strazov77014:174.4
5.Stenovice7702:284.3
6.Mecholupy77019:94
7.Losina77014:144
8.Sveradice6607:306.2
9.Klatovy B66012:215.5
10.Pacejov6606:234.8
11.Chanovice55013:196.4
12.Horazdovice65111:164.5
13.Dobrany65115:83.8
14.Svatobor Hradek6428:52.2
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chotesov77017:205.3
2.Blovice87121:174.8
3.Bolesiny77012:204.6
4.Strazov77014:174.4
5.Stenovice7702:284.3
6.Mecholupy77019:94
7.Losina77014:144
8.Sveradice6607:306.2
9.Klatovy B66012:215.5
10.Chanovice55013:196.4
11.Pacejov6516:234.8
12.Horazdovice65111:164.5
13.Dobrany64215:83.8
14.Svatobor Hradek6428:52.2
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Blovice87121:174.8
2.Mecholupy77019:94
3.Klatovy B66012:215.5
4.Chotesov76117:205.3
5.Bolesiny76112:204.6
6.Stenovice7612:284.3
7.Losina76114:144
8.Chanovice55013:196.4
9.Sveradice6517:306.2
10.Pacejov6516:234.8
11.Horazdovice65111:164.5
12.Strazov75214:174.4
13.Dobrany64215:83.8
14.Svatobor Hradek6248:52.2
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chanovice55013:196.4
2.Sveradice6517:306.2
3.Chotesov75217:205.3
4.Blovice85321:174.8
5.Pacejov6516:234.8
6.Bolesiny75212:204.6
7.Horazdovice65111:164.5
8.Strazov75214:174.4
9.Mecholupy75219:94
10.Losina75214:144
11.Klatovy B64212:215.5
12.Stenovice7432:284.3
13.Dobrany63315:83.8
14.Svatobor Hradek6158:52.2
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sveradice6517:306.2
2.Chanovice54113:196.4
3.Klatovy B64212:215.5
4.Blovice84421:174.8
5.Pacejov6426:234.8
6.Strazov74314:174.4
7.Bolesiny73412:204.6
8.Horazdovice63311:164.5
9.Chotesov72517:205.3
10.Stenovice7252:284.3
11.Losina72514:144
12.Dobrany62415:83.8
13.Mecholupy71619:94
14.Svatobor Hradek6158:52.2
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Blovice84421:174.8
2.Chanovice53213:196.4
3.Sveradice6337:306.2
4.Klatovy B63312:215.5
5.Horazdovice63311:164.5
6.Chotesov72517:205.3
7.Pacejov6246:234.8
8.Bolesiny72512:204.6
9.Strazov72514:174.4
10.Stenovice7252:284.3
11.Dobrany62415:83.8
12.Mecholupy71619:94
13.Losina71614:144
14.Svatobor Hradek6158:52.2
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chanovice53213:196.4
2.Blovice83521:174.8
3.Sveradice6247:306.2
4.Klatovy B62412:215.5
5.Chotesov72517:205.3
6.Pacejov6246:234.8
7.Stenovice7252:284.3
8.Dobrany62415:83.8
9.Bolesiny71612:204.6
10.Horazdovice61511:164.5
11.Strazov71614:174.4
12.Mecholupy70719:94
13.Losina70714:144
14.Svatobor Hradek6068:52.2