#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kopidlno77029:136
2.Vrchlabi B77021:165.3
3.Rudnik77013:235.1
4.Dolni Kalna77020:104.3
5.Nova Paka77017:73.4
6.Novy Bydzov B77019:53.4
7.Stara Paka66027:157
8.Nepolisy66016:134.8
9.Jicin B66013:164.8
10.Kobylice66010:174.5
11.Kosicky66013:103.8
12.Upice76111:103
13.Dvur Kralove B66010:72.8
14.Skrivany55010:53
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kopidlno77029:136
2.Vrchlabi B77021:165.3
3.Rudnik77013:235.1
4.Dolni Kalna77020:104.3
5.Stara Paka66027:157
6.Nepolisy66016:134.8
7.Jicin B66013:164.8
8.Kobylice66010:174.5
9.Kosicky66013:103.8
10.Novy Bydzov B76119:53.4
11.Upice76111:103
12.Nova Paka74317:73.4
13.Skrivany54110:53
14.Dvur Kralove B64210:72.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kopidlno77029:136
2.Vrchlabi B77021:165.3
3.Dolni Kalna77020:104.3
4.Stara Paka66027:157
5.Rudnik76113:235.1
6.Nepolisy65116:134.8
7.Jicin B65113:164.8
8.Kobylice65110:174.5
9.Novy Bydzov B75219:53.4
10.Kosicky64213:103.8
11.Nova Paka74317:73.4
12.Upice74311:103
13.Dvur Kralove B64210:72.8
14.Skrivany53210:53
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kopidlno77029:136
2.Vrchlabi B77021:165.3
3.Stara Paka66027:157
4.Rudnik75213:235.1
5.Jicin B65113:164.8
6.Kobylice65110:174.5
7.Dolni Kalna75220:104.3
8.Nepolisy64216:134.8
9.Novy Bydzov B74319:53.4
10.Kosicky63313:103.8
11.Nova Paka73417:73.4
12.Upice73411:103
13.Dvur Kralove B63310:72.8
14.Skrivany52310:53
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Stara Paka66027:157
2.Kopidlno76129:136
3.Vrchlabi B75221:165.3
4.Jicin B65113:164.8
5.Rudnik73413:235.1
6.Nepolisy63316:134.8
7.Kobylice63310:174.5
8.Dolni Kalna73420:104.3
9.Nova Paka73417:73.4
10.Kosicky62413:103.8
11.Novy Bydzov B71619:53.4
12.Upice71611:103
13.Skrivany51410:53
14.Dvur Kralove B60610:72.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Stara Paka65127:157
2.Kopidlno75229:136
3.Vrchlabi B73421:165.3
4.Nova Paka73417:73.4
5.Rudnik72513:235.1
6.Nepolisy62416:134.8
7.Kobylice62410:174.5
8.Jicin B61513:164.8
9.Dolni Kalna71620:104.3
10.Kosicky61513:103.8
11.Novy Bydzov B71619:53.4
12.Upice71611:103
13.Skrivany50510:53
14.Dvur Kralove B60610:72.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Stara Paka63327:157
2.Kopidlno72529:136
3.Rudnik72513:235.1
4.Nepolisy62416:134.8
5.Vrchlabi B71621:165.3
6.Jicin B61513:164.8
7.Kosicky61513:103.8
8.Kobylice60610:174.5
9.Dolni Kalna70720:104.3
10.Nova Paka70717:73.4
11.Novy Bydzov B70719:53.4
12.Upice70711:103
13.Skrivany50510:53
14.Dvur Kralove B60610:72.8