#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mirovka77027:196.6
2.Stoky77023:175.7
3.Pohled77028:85.1
4.Rozsochatec77012:224.9
5.Novy Rychnov77015:144.1
6.Telc77018:114.1
7.Humpolec B77016:124
8.SK Kostelec77016:124
9.Havlickuv Brod B77015:93.4
10.Sokol Lipa77010:113
11.Trest7709:112.9
12.Kosetice76119:94
13.Pacov76121:53.7
14.Svetla nad Sazavou76114:62.9
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mirovka77027:196.6
2.Stoky77023:175.7
3.Pohled77028:85.1
4.Rozsochatec77012:224.9
5.Telc77018:114.1
6.Humpolec B77016:124
7.SK Kostelec77016:124
8.Havlickuv Brod B77015:93.4
9.Novy Rychnov76115:144.1
10.Kosetice76119:94
11.Pacov76121:53.7
12.Sokol Lipa76110:113
13.Svetla nad Sazavou75214:62.9
14.Trest7529:112.9
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mirovka77027:196.6
2.Pohled77028:85.1
3.Stoky76123:175.7
4.Telc76118:114.1
5.Humpolec B76116:124
6.SK Kostelec76116:124
7.Pacov76121:53.7
8.Havlickuv Brod B76115:93.4
9.Rozsochatec75212:224.9
10.Novy Rychnov75215:144.1
11.Kosetice75219:94
12.Sokol Lipa74310:113
13.Svetla nad Sazavou74314:62.9
14.Trest7439:112.9
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mirovka77027:196.6
2.Pohled77028:85.1
3.Stoky75223:175.7
4.Telc75218:114.1
5.Kosetice75219:94
6.Humpolec B75216:124
7.SK Kostelec75216:124
8.Pacov75221:53.7
9.Rozsochatec74312:224.9
10.Novy Rychnov74315:144.1
11.Havlickuv Brod B73415:93.4
12.Sokol Lipa73410:113
13.Svetla nad Sazavou72514:62.9
14.Trest7259:112.9
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mirovka75227:196.6
2.Stoky75223:175.7
3.Pohled75228:85.1
4.Rozsochatec74312:224.9
5.Telc73418:114.1
6.Kosetice73419:94
7.Humpolec B73416:124
8.Novy Rychnov72515:144.1
9.SK Kostelec72516:124
10.Pacov72521:53.7
11.Svetla nad Sazavou72514:62.9
12.Havlickuv Brod B71615:93.4
13.Sokol Lipa71610:113
14.Trest7169:112.9
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mirovka74327:196.6
2.Stoky74323:175.7
3.Rozsochatec73412:224.9
4.Pohled72528:85.1
5.Novy Rychnov72515:144.1
6.Kosetice72519:94
7.Telc71618:114.1
8.SK Kostelec71616:124
9.Pacov71621:53.7
10.Svetla nad Sazavou71614:62.9
11.Trest7169:112.9
12.Humpolec B70716:124
13.Havlickuv Brod B70715:93.4
14.Sokol Lipa70710:113
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Mirovka74327:196.6
2.Rozsochatec73412:224.9
3.Stoky72523:175.7
4.Pohled71628:85.1
5.Novy Rychnov71615:144.1
6.Kosetice71619:94
7.Telc70718:114.1
8.Humpolec B70716:124
9.SK Kostelec70716:124
10.Pacov70721:53.7
11.Havlickuv Brod B70715:93.4
12.Sokol Lipa70710:113
13.Svetla nad Sazavou70714:62.9
14.Trest7079:112.9