#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Svetla nad Sazavou77010:275.3
2.SK Kostelec77016:184.9
3.Sokol Lipa77010:224.6
4.Novy Rychnov77014:184.6
5.Telc77012:204.6
6.Rozsochatec77010:224.6
7.Mirovka77015:154.3
8.Stoky77014:164.3
9.Trest77012:164
10.Havlickuv Brod B77011:163.9
11.Pohled77015:123.9
12.Pacov77013:133.7
13.Kosetice7617:122.7
14.Humpolec B7527:163.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Svetla nad Sazavou77010:275.3
2.SK Kostelec77016:184.9
3.Sokol Lipa77010:224.6
4.Rozsochatec77010:224.6
5.Mirovka77015:154.3
6.Trest77012:164
7.Havlickuv Brod B77011:163.9
8.Pohled77015:123.9
9.Pacov77013:133.7
10.Telc76112:204.6
11.Stoky76114:164.3
12.Novy Rychnov75214:184.6
13.Humpolec B7527:163.3
14.Kosetice7527:122.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.SK Kostelec77016:184.9
2.Mirovka77015:154.3
3.Sokol Lipa76110:224.6
4.Telc76112:204.6
5.Rozsochatec76110:224.6
6.Stoky76114:164.3
7.Pohled76115:123.9
8.Svetla nad Sazavou75210:275.3
9.Novy Rychnov75214:184.6
10.Trest75212:164
11.Humpolec B7527:163.3
12.Kosetice7527:122.7
13.Havlickuv Brod B74311:163.9
14.Pacov74313:133.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.SK Kostelec76116:184.9
2.Svetla nad Sazavou75210:275.3
3.Sokol Lipa75210:224.6
4.Novy Rychnov75214:184.6
5.Telc75212:204.6
6.Mirovka75215:154.3
7.Stoky75214:164.3
8.Trest75212:164
9.Rozsochatec74310:224.6
10.Havlickuv Brod B74311:163.9
11.Pohled74315:123.9
12.Humpolec B7437:163.3
13.Pacov73413:133.7
14.Kosetice7257:122.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Svetla nad Sazavou75210:275.3
2.SK Kostelec74316:184.9
3.Telc74312:204.6
4.Novy Rychnov73414:184.6
5.Rozsochatec73410:224.6
6.Trest73412:164
7.Pacov73413:133.7
8.Humpolec B7347:163.3
9.Sokol Lipa72510:224.6
10.Mirovka72515:154.3
11.Stoky72514:164.3
12.Havlickuv Brod B72511:163.9
13.Pohled72515:123.9
14.Kosetice7167:122.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Novy Rychnov73414:184.6
2.Svetla nad Sazavou72510:275.3
3.SK Kostelec72516:184.9
4.Sokol Lipa72510:224.6
5.Telc72512:204.6
6.Rozsochatec72510:224.6
7.Stoky72514:164.3
8.Pacov72513:133.7
9.Mirovka71615:154.3
10.Trest71612:164
11.Havlickuv Brod B71611:163.9
12.Pohled71615:123.9
13.Humpolec B7167:163.3
14.Kosetice7077:122.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Svetla nad Sazavou72510:275.3
2.Novy Rychnov72514:184.6
3.Rozsochatec72510:224.6
4.SK Kostelec71616:184.9
5.Sokol Lipa71610:224.6
6.Telc71612:204.6
7.Mirovka71615:154.3
8.Stoky71614:164.3
9.Havlickuv Brod B71611:163.9
10.Trest70712:164
11.Pohled70715:123.9
12.Pacov70713:133.7
13.Humpolec B7077:163.3
14.Kosetice7077:122.7