#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Reporyje101009:344.3
2.Stodulky99012:203.6
3.Stresovice88031:176
4.Branik88022:104
5.Nebusice88011:173.5
6.Cechie Smichov98110:183.1
7.Slivenec77017:154.6
8.Predni Kopanina B87114:214.4
9.Libus77016:144.3
10.Vltavin B87111:234.3
11.Aritma Prague B77012:164
12.Zlichov87116:153.9
13.1999 Prague8718:223.8
14.Dolni Chabry87115:143.6
15.SK Zbraslav7707:143
16.Modrany8717:142.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Stresovice88031:176
2.Reporyje10829:344.3
3.Branik88022:104
4.Nebusice88011:173.5
5.Predni Kopanina B87114:214.4
6.Libus77016:144.3
7.Vltavin B87111:234.3
8.Aritma Prague B77012:164
9.Zlichov87116:153.9
10.1999 Prague8718:223.8
11.Dolni Chabry87115:143.6
12.Stodulky97212:203.6
13.Cechie Smichov97210:183.1
14.Slivenec76117:154.6
15.SK Zbraslav7617:143
16.Modrany8627:142.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Nebusice88011:173.5
2.Stresovice87131:176
3.Predni Kopanina B87114:214.4
4.Libus77016:144.3
5.Reporyje10739:344.3
6.Dolni Chabry87115:143.6
7.Stodulky97212:203.6
8.Slivenec76117:154.6
9.Vltavin B86211:234.3
10.Branik86222:104
11.Aritma Prague B76112:164
12.Zlichov86216:153.9
13.1999 Prague8628:223.8
14.Cechie Smichov96310:183.1
15.Modrany8447:142.6
16.SK Zbraslav7347:143
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Reporyje10739:344.3
2.Stresovice86231:176
3.Vltavin B86211:234.3
4.Stodulky96312:203.6
5.Libus75216:144.3
6.Branik85322:104
7.Aritma Prague B75212:164
8.Zlichov85316:153.9
9.Slivenec74317:154.6
10.Predni Kopanina B84414:214.4
11.1999 Prague8448:223.8
12.Dolni Chabry84415:143.6
13.Cechie Smichov94510:183.1
14.Nebusice83511:173.5
15.SK Zbraslav7347:143
16.Modrany8357:142.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Reporyje10559:344.3
2.Stresovice84431:176
3.Predni Kopanina B84414:214.4
4.Vltavin B84411:234.3
5.Branik84422:104
6.1999 Prague8448:223.8
7.Slivenec73417:154.6
8.Libus73416:144.3
9.Aritma Prague B73412:164
10.Zlichov83516:153.9
11.Dolni Chabry82615:143.6
12.Cechie Smichov92710:183.1
13.Stodulky91812:203.6
14.Nebusice81711:173.5
15.SK Zbraslav7167:143
16.Modrany8177:142.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Stresovice84431:176
2.Predni Kopanina B83514:214.4
3.Vltavin B83511:234.3
4.Reporyje10379:344.3
5.Slivenec72517:154.6
6.Zlichov82616:153.9
7.1999 Prague8268:223.8
8.Libus71616:144.3
9.Branik81722:104
10.Dolni Chabry81715:143.6
11.Stodulky91812:203.6
12.Cechie Smichov91810:183.1
13.SK Zbraslav7167:143
14.Aritma Prague B70712:164
15.Nebusice80811:173.5
16.Modrany8087:142.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Stresovice83531:176
2.Predni Kopanina B83514:214.4
3.Slivenec72517:154.6
4.Reporyje10289:344.3
5.Vltavin B81711:234.3
6.Zlichov81716:153.9
7.Dolni Chabry81715:143.6
8.Stodulky91812:203.6
9.Libus70716:144.3
10.Branik80822:104
11.Aritma Prague B70712:164
12.1999 Prague8088:223.8
13.Nebusice80811:173.5
14.Cechie Smichov90910:183.1
15.SK Zbraslav7077:143
16.Modrany8087:142.6