#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star1010010:172.7
2.Dongguan Guanlian1010012:41.6
3.Jiangxi Dark Horse109110:142.4
4.Taian Tiankuang109116:72.3
5.Inner Mongolia10915:111.6
6.Zhuhai Qinao10917:71.4
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hunan Billows101005:303.5
2.Shaoxing Shangyu1010012:233.5
3.Nantong Haimen1010020:82.8
4.Wuhan Jiangcheng1010016:112.7
5.Wuxi Wugou109120:62.6
6.Dandong Tengyue109114:92.3
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou1010020:72.7
2.Yanbian Longding1010013:112.4
3.Hubei Istar101007:91.6
4.Quanzhou Yassin109111:92
5.Qingdao Red Lions10824:172.1
6.Zibo Qisheng10738:101.8
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star107310:172.7
2.Jiangxi Dark Horse106410:142.4
3.Taian Tiankuang105516:72.3
4.Inner Mongolia10465:111.6
5.Dongguan Guanlian104612:41.6
6.Zhuhai Qinao10467:71.4
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hunan Billows101005:303.5
2.Nantong Haimen109120:82.8
3.Shaoxing Shangyu108212:233.5
4.Wuxi Wugou108220:62.6
5.Wuhan Jiangcheng107316:112.7
6.Dandong Tengyue106414:92.3
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou108220:72.7
2.Yanbian Longding108213:112.4
3.Qingdao Red Lions10734:172.1
4.Quanzhou Yassin107311:92
5.Zibo Qisheng10648:101.8
6.Hubei Istar10467:91.6
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star105510:172.7
2.Jiangxi Dark Horse105510:142.4
3.Taian Tiankuang105516:72.3
4.Inner Mongolia10285:111.6
5.Dongguan Guanlian102812:41.6
6.Zhuhai Qinao10197:71.4
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hunan Billows10825:303.5
2.Shaoxing Shangyu107312:233.5
3.Wuhan Jiangcheng105516:112.7
4.Wuxi Wugou105520:62.6
5.Dandong Tengyue105514:92.3
6.Nantong Haimen104620:82.8
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou106420:72.7
2.Yanbian Longding104613:112.4
3.Zibo Qisheng10468:101.8
4.Qingdao Red Lions10374:172.1
5.Quanzhou Yassin103711:92
6.Hubei Istar10287:91.6
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star103710:172.7
2.Jiangxi Dark Horse102810:142.4
3.Taian Tiankuang102816:72.3
4.Inner Mongolia10195:111.6
5.Dongguan Guanlian1001012:41.6
6.Zhuhai Qinao100107:71.4
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shaoxing Shangyu105512:233.5
2.Hunan Billows10375:303.5
3.Nantong Haimen103720:82.8
4.Wuhan Jiangcheng102816:112.7
5.Wuxi Wugou102820:62.6
6.Dandong Tengyue101914:92.3
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou103720:72.7
2.Qingdao Red Lions10374:172.1
3.Yanbian Longding102813:112.4
4.Quanzhou Yassin101911:92
5.Zibo Qisheng10198:101.8
6.Hubei Istar100107:91.6
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star102810:172.7
2.Jiangxi Dark Horse102810:142.4
3.Taian Tiankuang102816:72.3
4.Inner Mongolia100105:111.6
5.Dongguan Guanlian1001012:41.6
6.Zhuhai Qinao100107:71.4
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shaoxing Shangyu103712:233.5
2.Hunan Billows10285:303.5
3.Wuhan Jiangcheng102816:112.7
4.Nantong Haimen101920:82.8
5.Wuxi Wugou101920:62.6
6.Dandong Tengyue101914:92.3
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou1001020:72.7
2.Yanbian Longding1001013:112.4
3.Qingdao Red Lions100104:172.1
4.Quanzhou Yassin1001011:92
5.Zibo Qisheng100108:101.8
6.Hubei Istar100107:91.6
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star1001010:172.7
2.Jiangxi Dark Horse1001010:142.4
3.Taian Tiankuang1001016:72.3
4.Inner Mongolia100105:111.6
5.Dongguan Guanlian1001012:41.6
6.Zhuhai Qinao100107:71.4
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hunan Billows10285:303.5
2.Shaoxing Shangyu102812:233.5
3.Nantong Haimen101920:82.8
4.Wuhan Jiangcheng101916:112.7
5.Wuxi Wugou101920:62.6
6.Dandong Tengyue101914:92.3
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou1001020:72.7
2.Yanbian Longding1001013:112.4
3.Qingdao Red Lions100104:172.1
4.Quanzhou Yassin1001011:92
5.Zibo Qisheng100108:101.8
6.Hubei Istar100107:91.6
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star1001010:172.7
2.Jiangxi Dark Horse1001010:142.4
3.Taian Tiankuang1001016:72.3
4.Inner Mongolia100105:111.6
5.Dongguan Guanlian1001012:41.6
6.Zhuhai Qinao100107:71.4
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hunan Billows100105:303.5
2.Shaoxing Shangyu1001012:233.5
3.Nantong Haimen1001020:82.8
4.Wuhan Jiangcheng1001016:112.7
5.Wuxi Wugou1001020:62.6
6.Dandong Tengyue1001014:92.3
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou1001020:72.7
2.Yanbian Longding1001013:112.4
3.Qingdao Red Lions100104:172.1
4.Quanzhou Yassin1001011:92
5.Zibo Qisheng100108:101.8
6.Hubei Istar100107:91.6