#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Dandong Tengyue7709:112.9
2.Xian Wolves77013:62.7
3.Inner Mongolia7709:92.6
4.Hubei Istar7702:162.6
5.Guangxi Pingguo Haliao77015:32.6
6.Hebei Kungfu7709:41.9
7.Shaoxing Keqiao Yuejia7619:82.4
8.Shanxi Longjin76111:32
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kunming Zheng He Shipman7705:193.4
2.China U2077010:82.6
3.Qingdao Manatee77011:32
4.Shaanxi Beyond7616:102.3
5.Yichun Grand Tiger7617:61.9
6.Dongguan Guanlian7617:61.9
7.Wuxi Wugou7526:61.7
8.Hebei Zhuoao7439:11.4
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shanghai Jiading Huilong77013:52.6
2.Xiamen Egret Island77013:42.4
3.Qingdao Youth Island77010:62.3
4.Sichuan Minzu7619:62.1
5.Qingdao Red Lions7617:72
6.Quanzhou Yassin7615:81.9
7.Yanbian Longding7612:111.9
8.Hunan Billows7525:71.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Dandong Tengyue7709:112.9
2.Hubei Istar7702:162.6
3.Inner Mongolia7619:92.6
4.Xian Wolves75213:62.7
5.Guangxi Pingguo Haliao75215:32.6
6.Shanxi Longjin75211:32
7.Shaoxing Keqiao Yuejia7439:82.4
8.Hebei Kungfu7439:41.9
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kunming Zheng He Shipman7615:193.4
2.Shaanxi Beyond7616:102.3
3.Qingdao Manatee76111:32
4.China U2074310:82.6
5.Yichun Grand Tiger7437:61.9
6.Dongguan Guanlian7437:61.9
7.Wuxi Wugou7346:61.7
8.Hebei Zhuoao7349:11.4
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Xiamen Egret Island76113:42.4
2.Qingdao Youth Island75210:62.3
3.Qingdao Red Lions7527:72
4.Yanbian Longding7522:111.9
5.Shanghai Jiading Huilong74313:52.6
6.Sichuan Minzu7349:62.1
7.Quanzhou Yassin7345:81.9
8.Hunan Billows7345:71.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Xian Wolves75213:62.7
2.Dandong Tengyue7439:112.9
3.Inner Mongolia7439:92.6
4.Hubei Istar7342:162.6
5.Guangxi Pingguo Haliao73415:32.6
6.Shaoxing Keqiao Yuejia7349:82.4
7.Shanxi Longjin72511:32
8.Hebei Kungfu7259:41.9
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kunming Zheng He Shipman7345:193.4
2.China U2073410:82.6
3.Shaanxi Beyond7346:102.3
4.Dongguan Guanlian7347:61.9
5.Wuxi Wugou7346:61.7
6.Yichun Grand Tiger7257:61.9
7.Hebei Zhuoao7259:11.4
8.Qingdao Manatee71611:32
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shanghai Jiading Huilong74313:52.6
2.Xiamen Egret Island73413:42.4
3.Sichuan Minzu7349:62.1
4.Qingdao Red Lions7347:72
5.Hunan Billows7345:71.7
6.Qingdao Youth Island72510:62.3
7.Quanzhou Yassin7255:81.9
8.Yanbian Longding7252:111.9
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Dandong Tengyue7259:112.9
2.Xian Wolves72513:62.7
3.Shaoxing Keqiao Yuejia7259:82.4
4.Inner Mongolia7169:92.6
5.Hubei Istar7162:162.6
6.Guangxi Pingguo Haliao71615:32.6
7.Shanxi Longjin71611:32
8.Hebei Kungfu7079:41.9
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kunming Zheng He Shipman7345:193.4
2.China U2073410:82.6
3.Shaanxi Beyond7166:102.3
4.Yichun Grand Tiger7167:61.9
5.Wuxi Wugou7166:61.7
6.Hebei Zhuoao7169:11.4
7.Qingdao Manatee70711:32
8.Dongguan Guanlian7077:61.9
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shanghai Jiading Huilong72513:52.6
2.Sichuan Minzu7259:62.1
3.Quanzhou Yassin7255:81.9
4.Xiamen Egret Island71613:42.4
5.Qingdao Youth Island71610:62.3
6.Hunan Billows7165:71.7
7.Qingdao Red Lions7077:72
8.Yanbian Longding7072:111.9
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Guangxi Pingguo Haliao71615:32.6
2.Shaoxing Keqiao Yuejia7169:82.4
3.Dandong Tengyue7079:112.9
4.Xian Wolves70713:62.7
5.Inner Mongolia7079:92.6
6.Hubei Istar7072:162.6
7.Shanxi Longjin70711:32
8.Hebei Kungfu7079:41.9
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kunming Zheng He Shipman7345:193.4
2.China U2071610:82.6
3.Shaanxi Beyond7076:102.3
4.Qingdao Manatee70711:32
5.Yichun Grand Tiger7077:61.9
6.Dongguan Guanlian7077:61.9
7.Wuxi Wugou7076:61.7
8.Hebei Zhuoao7079:11.4
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shanghai Jiading Huilong71613:52.6
2.Qingdao Youth Island71610:62.3
3.Sichuan Minzu7169:62.1
4.Xiamen Egret Island70713:42.4
5.Qingdao Red Lions7077:72
6.Quanzhou Yassin7075:81.9
7.Yanbian Longding7072:111.9
8.Hunan Billows7075:71.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Guangxi Pingguo Haliao71615:32.6
2.Shaoxing Keqiao Yuejia7169:82.4
3.Dandong Tengyue7079:112.9
4.Xian Wolves70713:62.7
5.Inner Mongolia7079:92.6
6.Hubei Istar7072:162.6
7.Shanxi Longjin70711:32
8.Hebei Kungfu7079:41.9
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kunming Zheng He Shipman7255:193.4
2.China U2070710:82.6
3.Shaanxi Beyond7076:102.3
4.Qingdao Manatee70711:32
5.Yichun Grand Tiger7077:61.9
6.Dongguan Guanlian7077:61.9
7.Wuxi Wugou7076:61.7
8.Hebei Zhuoao7079:11.4
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shanghai Jiading Huilong70713:52.6
2.Xiamen Egret Island70713:42.4
3.Qingdao Youth Island70710:62.3
4.Sichuan Minzu7079:62.1
5.Qingdao Red Lions7077:72
6.Quanzhou Yassin7075:81.9
7.Yanbian Longding7072:111.9
8.Hunan Billows7075:71.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Dandong Tengyue7079:112.9
2.Xian Wolves70713:62.7
3.Inner Mongolia7079:92.6
4.Hubei Istar7072:162.6
5.Guangxi Pingguo Haliao70715:32.6
6.Shaoxing Keqiao Yuejia7079:82.4
7.Shanxi Longjin70711:32
8.Hebei Kungfu7079:41.9
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kunming Zheng He Shipman7075:193.4
2.China U2070710:82.6
3.Shaanxi Beyond7076:102.3
4.Qingdao Manatee70711:32
5.Yichun Grand Tiger7077:61.9
6.Dongguan Guanlian7077:61.9
7.Wuxi Wugou7076:61.7
8.Hebei Zhuoao7079:11.4
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shanghai Jiading Huilong70713:52.6
2.Xiamen Egret Island70713:42.4
3.Qingdao Youth Island70710:62.3
4.Sichuan Minzu7079:62.1
5.Qingdao Red Lions7077:72
6.Quanzhou Yassin7075:81.9
7.Yanbian Longding7072:111.9
8.Hunan Billows7075:71.7