#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star5503:92.4
2.Taian Tiankuang5506:52.2
3.Inner Mongolia5504:62
4.Dongguan Guanlian5505:21.4
5.Jiangxi Dark Horse5416:82.8
6.Zhuhai Qinao5413:31.2
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Wuhan Jiangcheng55011:73.6
2.Nantong Haimen55012:43.2
3.Hunan Billows5501:132.8
4.Dandong Tengyue55010:42.8
5.Shaoxing Shangyu5504:72.2
6.Wuxi Wugou54110:42.8
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hubei Istar5505:62.2
2.Yanbian Longding5507:42.2
3.Jinan Xingzhou5507:42.2
4.Quanzhou Yassin5506:42
5.Qingdao Red Lions5413:102.6
6.Zibo Qisheng5324:31.4
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jiangxi Dark Horse5326:82.8
2.Hainan Star5323:92.4
3.Taian Tiankuang5326:52.2
4.Inner Mongolia5324:62
5.Dongguan Guanlian5235:21.4
6.Zhuhai Qinao5143:31.2
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Nantong Haimen55012:43.2
2.Hunan Billows5501:132.8
3.Wuhan Jiangcheng54111:73.6
4.Wuxi Wugou54110:42.8
5.Dandong Tengyue53210:42.8
6.Shaoxing Shangyu5324:72.2
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hubei Istar5415:62.2
2.Yanbian Longding5417:42.2
3.Quanzhou Yassin5416:42
4.Qingdao Red Lions5323:102.6
5.Jinan Xingzhou5327:42.2
6.Zibo Qisheng5234:31.4
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jiangxi Dark Horse5326:82.8
2.Taian Tiankuang5326:52.2
3.Hainan Star5233:92.4
4.Inner Mongolia5144:62
5.Zhuhai Qinao5143:31.2
6.Dongguan Guanlian5055:21.4
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Wuhan Jiangcheng54111:73.6
2.Hunan Billows5411:132.8
3.Dandong Tengyue53210:42.8
4.Nantong Haimen52312:43.2
5.Wuxi Wugou52310:42.8
6.Shaoxing Shangyu5234:72.2
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Qingdao Red Lions5323:102.6
2.Hubei Istar5235:62.2
3.Jinan Xingzhou5237:42.2
4.Zibo Qisheng5234:31.4
5.Yanbian Longding5147:42.2
6.Quanzhou Yassin5146:42
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jiangxi Dark Horse5236:82.8
2.Hainan Star5143:92.4
3.Inner Mongolia5144:62
4.Taian Tiankuang5056:52.2
5.Dongguan Guanlian5055:21.4
6.Zhuhai Qinao5053:31.2
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Wuhan Jiangcheng52311:73.6
2.Nantong Haimen52312:43.2
3.Wuxi Wugou52310:42.8
4.Dandong Tengyue51410:42.8
5.Shaoxing Shangyu5144:72.2
6.Hunan Billows5051:132.8
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Qingdao Red Lions5323:102.6
2.Yanbian Longding5147:42.2
3.Jinan Xingzhou5147:42.2
4.Hubei Istar5055:62.2
5.Quanzhou Yassin5056:42
6.Zibo Qisheng5054:31.4
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jiangxi Dark Horse5236:82.8
2.Hainan Star5143:92.4
3.Taian Tiankuang5056:52.2
4.Inner Mongolia5054:62
5.Dongguan Guanlian5055:21.4
6.Zhuhai Qinao5053:31.2
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Wuhan Jiangcheng52311:73.6
2.Nantong Haimen51412:43.2
3.Dandong Tengyue51410:42.8
4.Wuxi Wugou51410:42.8
5.Hunan Billows5051:132.8
6.Shaoxing Shangyu5054:72.2
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Qingdao Red Lions5053:102.6
2.Hubei Istar5055:62.2
3.Yanbian Longding5057:42.2
4.Jinan Xingzhou5057:42.2
5.Quanzhou Yassin5056:42
6.Zibo Qisheng5054:31.4
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jiangxi Dark Horse5056:82.8
2.Hainan Star5053:92.4
3.Taian Tiankuang5056:52.2
4.Inner Mongolia5054:62
5.Dongguan Guanlian5055:21.4
6.Zhuhai Qinao5053:31.2
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Wuhan Jiangcheng51411:73.6
2.Nantong Haimen51412:43.2
3.Dandong Tengyue51410:42.8
4.Wuxi Wugou51410:42.8
5.Hunan Billows5051:132.8
6.Shaoxing Shangyu5054:72.2
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Qingdao Red Lions5053:102.6
2.Hubei Istar5055:62.2
3.Yanbian Longding5057:42.2
4.Jinan Xingzhou5057:42.2
5.Quanzhou Yassin5056:42
6.Zibo Qisheng5054:31.4
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jiangxi Dark Horse5056:82.8
2.Hainan Star5053:92.4
3.Taian Tiankuang5056:52.2
4.Inner Mongolia5054:62
5.Dongguan Guanlian5055:21.4
6.Zhuhai Qinao5053:31.2
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Wuhan Jiangcheng50511:73.6
2.Nantong Haimen50512:43.2
3.Hunan Billows5051:132.8
4.Dandong Tengyue50510:42.8
5.Wuxi Wugou50510:42.8
6.Shaoxing Shangyu5054:72.2
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Qingdao Red Lions5053:102.6
2.Hubei Istar5055:62.2
3.Yanbian Longding5057:42.2
4.Jinan Xingzhou5057:42.2
5.Quanzhou Yassin5056:42
6.Zibo Qisheng5054:31.4