#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chimik Svetlogorsk6512:152.8
2.Oshmyany4407:73.5
3.Mikashevichi4403:93
4.Lida4405:62.8
5.Krumkachy3305:63.7
6.Naftan4315:83.3
7.FC Gomel3307:12.7
8.FC Slonim4311:61.8
9.Volna Pinsk3301:41.7
10.Smorgon4313:11
11.Lokomotiv Gomel2206:45
12.Arsenal Dzyarzhynsk2202:32.5
13.Sputnik2202:11.5
14.Orsha2111:21.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Oshmyany4407:73.5
2.Mikashevichi4403:93
3.Krumkachy3305:63.7
4.Chimik Svetlogorsk6332:152.8
5.Lida4315:62.8
6.FC Gomel3307:12.7
7.Lokomotiv Gomel2206:45
8.Naftan4225:83.3
9.Arsenal Dzyarzhynsk2202:32.5
10.FC Slonim4221:61.8
11.Volna Pinsk3211:41.7
12.Orsha2111:21.5
13.Sputnik2112:11.5
14.Smorgon4133:11
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Krumkachy3305:63.7
2.Oshmyany4317:73.5
3.Chimik Svetlogorsk6332:152.8
4.Lokomotiv Gomel2206:45
5.Naftan4225:83.3
6.Mikashevichi4223:93
7.Lida4225:62.8
8.FC Slonim4221:61.8
9.FC Gomel3127:12.7
10.Arsenal Dzyarzhynsk2112:32.5
11.Orsha2111:21.5
12.Volna Pinsk3031:41.7
13.Sputnik2022:11.5
14.Smorgon4043:11
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chimik Svetlogorsk6332:152.8
2.Lokomotiv Gomel2206:45
3.Krumkachy3215:63.7
4.Oshmyany4227:73.5
5.Naftan4225:83.3
6.Mikashevichi4133:93
7.Lida4135:62.8
8.FC Gomel3127:12.7
9.Arsenal Dzyarzhynsk2022:32.5
10.FC Slonim4041:61.8
11.Volna Pinsk3031:41.7
12.Orsha2021:21.5
13.Sputnik2022:11.5
14.Smorgon4043:11
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Lokomotiv Gomel2206:45
2.Naftan4225:83.3
3.Chimik Svetlogorsk6242:152.8
4.Oshmyany4137:73.5
5.Mikashevichi4133:93
6.Lida4135:62.8
7.Krumkachy3035:63.7
8.FC Gomel3037:12.7
9.Arsenal Dzyarzhynsk2022:32.5
10.FC Slonim4041:61.8
11.Volna Pinsk3031:41.7
12.Orsha2021:21.5
13.Sputnik2022:11.5
14.Smorgon4043:11
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Naftan4225:83.3
2.Chimik Svetlogorsk6152:152.8
3.Lokomotiv Gomel2026:45
4.Krumkachy3035:63.7
5.Oshmyany4047:73.5
6.Mikashevichi4043:93
7.Lida4045:62.8
8.FC Gomel3037:12.7
9.Arsenal Dzyarzhynsk2022:32.5
10.FC Slonim4041:61.8
11.Volna Pinsk3031:41.7
12.Orsha2021:21.5
13.Sputnik2022:11.5
14.Smorgon4043:11
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Lokomotiv Gomel2026:45
2.Krumkachy3035:63.7
3.Oshmyany4047:73.5
4.Naftan4045:83.3
5.Mikashevichi4043:93
6.Chimik Svetlogorsk6062:152.8
7.Lida4045:62.8
8.FC Gomel3037:12.7
9.Arsenal Dzyarzhynsk2022:32.5
10.FC Slonim4041:61.8
11.Volna Pinsk3031:41.7
12.Orsha2021:21.5
13.Sputnik2022:11.5
14.Smorgon4043:11