#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Polotsk33010:86
2.SMIavtotrans3304:125.3
3.Viktoria Mar. Gorka3308:44
4.Gorki3304:73.7
5.Petrikov22011:37
6.Dnepr Mogilev22011:16
7.Osipovichi2206:34.5
8.Zhlobin2204:44
9.BumProm Gomel2205:34
10.Dnepr Rogachev2201:21.5
11.Energetik-BGATU1100:22
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Polotsk33010:86
2.SMIavtotrans3304:125.3
3.Viktoria Mar. Gorka3308:44
4.Gorki3304:73.7
5.Petrikov22011:37
6.Dnepr Mogilev22011:16
7.Osipovichi2206:34.5
8.BumProm Gomel2205:34
9.Zhlobin2114:44
10.Energetik-BGATU1100:22
11.Dnepr Rogachev2111:21.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Polotsk33010:86
2.SMIavtotrans3304:125.3
3.Viktoria Mar. Gorka3308:44
4.Petrikov22011:37
5.BumProm Gomel2205:34
6.Gorki3214:73.7
7.Dnepr Mogilev21111:16
8.Osipovichi2116:34.5
9.Zhlobin2114:44
10.Energetik-BGATU1010:22
11.Dnepr Rogachev2021:21.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Polotsk33010:86
2.Viktoria Mar. Gorka3308:44
3.Petrikov22011:37
4.SMIavtotrans3214:125.3
5.BumProm Gomel2205:34
6.Gorki3214:73.7
7.Dnepr Mogilev21111:16
8.Osipovichi2116:34.5
9.Zhlobin2114:44
10.Energetik-BGATU1010:22
11.Dnepr Rogachev2021:21.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Petrikov22011:37
2.SMIavtotrans3214:125.3
3.Dnepr Mogilev21111:16
4.Polotsk31210:86
5.Osipovichi2116:34.5
6.Zhlobin2114:44
7.Gorki3124:73.7
8.Viktoria Mar. Gorka3038:44
9.BumProm Gomel2025:34
10.Energetik-BGATU1010:22
11.Dnepr Rogachev2021:21.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Petrikov22011:37
2.SMIavtotrans3214:125.3
3.Dnepr Mogilev21111:16
4.Polotsk31210:86
5.Osipovichi2116:34.5
6.Zhlobin2114:44
7.Viktoria Mar. Gorka3038:44
8.BumProm Gomel2025:34
9.Gorki3034:73.7
10.Energetik-BGATU1010:22
11.Dnepr Rogachev2021:21.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Petrikov22011:37
2.Dnepr Mogilev21111:16
3.Polotsk31210:86
4.SMIavtotrans3124:125.3
5.Osipovichi2116:34.5
6.Zhlobin2114:44
7.Viktoria Mar. Gorka3038:44
8.BumProm Gomel2025:34
9.Gorki3034:73.7
10.Energetik-BGATU1010:22
11.Dnepr Rogachev2021:21.5