#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Energetik-BGATU4409:125.3
2.Dnepr Rogachev3306:157
3.Petrikov33010:24
4.Viktoria Mar. Gorka2203:148.5
5.Dnepr Mogilev2209:04.5
6.Polotsk2201:74
7.Zhlobin2201:74
8.Osipovichi2202:43
9.BumProm Gomel2205:02.5
10.Gorki2203:12
11.SMIavtotrans1100:22
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Energetik-BGATU4409:125.3
2.Dnepr Rogachev3306:157
3.Petrikov33010:24
4.Viktoria Mar. Gorka2203:148.5
5.Dnepr Mogilev2209:04.5
6.Zhlobin2201:74
7.Osipovichi2202:43
8.Gorki2203:12
9.Polotsk2111:74
10.BumProm Gomel2115:02.5
11.SMIavtotrans1100:22
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Energetik-BGATU4409:125.3
2.Dnepr Rogachev3306:157
3.Petrikov33010:24
4.Viktoria Mar. Gorka2203:148.5
5.Zhlobin2201:74
6.Dnepr Mogilev2119:04.5
7.Polotsk2111:74
8.Osipovichi2112:43
9.BumProm Gomel2115:02.5
10.Gorki2023:12
11.SMIavtotrans1010:22
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Energetik-BGATU4409:125.3
2.Dnepr Rogachev3306:157
3.Viktoria Mar. Gorka2203:148.5
4.Zhlobin2201:74
5.Petrikov32110:24
6.Dnepr Mogilev2119:04.5
7.Polotsk2111:74
8.Osipovichi2112:43
9.BumProm Gomel2115:02.5
10.Gorki2023:12
11.SMIavtotrans1010:22
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Viktoria Mar. Gorka2203:148.5
2.Dnepr Rogachev3216:157
3.Energetik-BGATU4229:125.3
4.Dnepr Mogilev2119:04.5
5.Polotsk2111:74
6.Petrikov31210:24
7.Zhlobin2021:74
8.Osipovichi2022:43
9.BumProm Gomel2025:02.5
10.Gorki2023:12
11.SMIavtotrans1010:22
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Viktoria Mar. Gorka2203:148.5
2.Dnepr Rogachev3216:157
3.Energetik-BGATU4229:125.3
4.Dnepr Mogilev2119:04.5
5.Polotsk2111:74
6.Zhlobin2021:74
7.Petrikov30310:24
8.Osipovichi2022:43
9.BumProm Gomel2025:02.5
10.Gorki2023:12
11.SMIavtotrans1010:22
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Viktoria Mar. Gorka2203:148.5
2.Dnepr Rogachev3216:157
3.Energetik-BGATU4139:125.3
4.Dnepr Mogilev2119:04.5
5.Polotsk2111:74
6.Zhlobin2021:74
7.Petrikov30310:24
8.Osipovichi2022:43
9.BumProm Gomel2025:02.5
10.Gorki2023:12
11.SMIavtotrans1010:22