#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Viktoria Mar. Gorka55011:185.8
2.Polotsk55011:155.2
3.Petrikov55021:55.2
4.Dnepr Rogachev5507:174.8
5.Energetik-BGATU5509:144.6
6.Gorki5507:83
7.Dnepr Mogilev44020:15.3
8.SMIavtotrans4404:144.5
9.Zhlobin4405:114
10.Osipovichi4408:73.8
11.BumProm Gomel44010:33.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Viktoria Mar. Gorka55011:185.8
2.Petrikov55021:55.2
3.Energetik-BGATU5509:144.6
4.Gorki5507:83
5.Dnepr Mogilev44020:15.3
6.Polotsk54111:155.2
7.Dnepr Rogachev5417:174.8
8.SMIavtotrans4404:144.5
9.Osipovichi4408:73.8
10.Zhlobin4315:114
11.BumProm Gomel43110:33.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Viktoria Mar. Gorka55011:185.8
2.Petrikov55021:55.2
3.Polotsk54111:155.2
4.Energetik-BGATU5419:144.6
5.Dnepr Rogachev5327:174.8
6.SMIavtotrans4314:144.5
7.Zhlobin4315:114
8.BumProm Gomel43110:33.3
9.Dnepr Mogilev42220:15.3
10.Osipovichi4228:73.8
11.Gorki5237:83
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Viktoria Mar. Gorka55011:185.8
2.Polotsk54111:155.2
3.Petrikov54121:55.2
4.Energetik-BGATU5419:144.6
5.Dnepr Rogachev5327:174.8
6.Zhlobin4315:114
7.BumProm Gomel43110:33.3
8.Dnepr Mogilev42220:15.3
9.SMIavtotrans4224:144.5
10.Osipovichi4228:73.8
11.Gorki5237:83
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Petrikov53221:55.2
2.Viktoria Mar. Gorka52311:185.8
3.Dnepr Mogilev42220:15.3
4.Polotsk52311:155.2
5.Dnepr Rogachev5237:174.8
6.Energetik-BGATU5239:144.6
7.SMIavtotrans4224:144.5
8.Zhlobin4135:114
9.Osipovichi4138:73.8
10.Gorki5147:83
11.BumProm Gomel40410:33.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Viktoria Mar. Gorka52311:185.8
2.Dnepr Mogilev42220:15.3
3.Polotsk52311:155.2
4.Petrikov52321:55.2
5.Dnepr Rogachev5237:174.8
6.Energetik-BGATU5239:144.6
7.SMIavtotrans4224:144.5
8.Zhlobin4135:114
9.Osipovichi4138:73.8
10.BumProm Gomel40410:33.3
11.Gorki5057:83
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Viktoria Mar. Gorka52311:185.8
2.Dnepr Mogilev42220:15.3
3.Polotsk52311:155.2
4.Petrikov52321:55.2
5.Dnepr Rogachev5237:174.8
6.Energetik-BGATU5149:144.6
7.SMIavtotrans4134:144.5
8.Zhlobin4135:114
9.Osipovichi4138:73.8
10.BumProm Gomel40410:33.3
11.Gorki5057:83