#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Pershiy Region4403:41.8
2.Ivatsevichi3302:166
3.Ostrovets3306:43.3
4.Meliorator Zhitkovichi3309:13.3
5.Chayka Zelva2200:2311.5
6.Brest Malorita2206:45
7.Molodechno2204:54.5
8.BGU Minsk2201:84.5
9.Stanles Pinsk2205:44.5
10.Kronon Stolbtsy2201:53
11.Baranovici0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Ivatsevichi3302:166
2.Ostrovets3306:43.3
3.Meliorator Zhitkovichi3309:13.3
4.Chayka Zelva2200:2311.5
5.Brest Malorita2206:45
6.Molodechno2204:54.5
7.BGU Minsk2201:84.5
8.Stanles Pinsk2205:44.5
9.Kronon Stolbtsy2201:53
10.Pershiy Region4223:41.8
11.Baranovici0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chayka Zelva2200:2311.5
2.Ivatsevichi3212:166
3.Brest Malorita2206:45
4.Molodechno2204:54.5
5.BGU Minsk2201:84.5
6.Stanles Pinsk2205:44.5
7.Ostrovets3216:43.3
8.Meliorator Zhitkovichi3219:13.3
9.Kronon Stolbtsy2111:53
10.Pershiy Region4133:41.8
11.Baranovici0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chayka Zelva2200:2311.5
2.Ivatsevichi3212:166
3.Brest Malorita2206:45
4.Stanles Pinsk2205:44.5
5.Molodechno2114:54.5
6.BGU Minsk2111:84.5
7.Ostrovets3126:43.3
8.Meliorator Zhitkovichi3129:13.3
9.Kronon Stolbtsy2111:53
10.Pershiy Region4043:41.8
11.Baranovici0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chayka Zelva2200:2311.5
2.Ivatsevichi3212:166
3.Brest Malorita2206:45
4.Molodechno2114:54.5
5.BGU Minsk2111:84.5
6.Stanles Pinsk2115:44.5
7.Ostrovets3126:43.3
8.Meliorator Zhitkovichi3129:13.3
9.Kronon Stolbtsy2021:53
10.Pershiy Region4043:41.8
11.Baranovici0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chayka Zelva2200:2311.5
2.Ivatsevichi3212:166
3.Molodechno2114:54.5
4.BGU Minsk2111:84.5
5.Brest Malorita2026:45
6.Stanles Pinsk2025:44.5
7.Ostrovets3036:43.3
8.Meliorator Zhitkovichi3039:13.3
9.Kronon Stolbtsy2021:53
10.Pershiy Region4043:41.8
11.Baranovici0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chayka Zelva2200:2311.5
2.Ivatsevichi3122:166
3.Brest Malorita2026:45
4.Molodechno2024:54.5
5.BGU Minsk2021:84.5
6.Stanles Pinsk2025:44.5
7.Ostrovets3036:43.3
8.Meliorator Zhitkovichi3039:13.3
9.Kronon Stolbtsy2021:53
10.Pershiy Region4043:41.8
11.Baranovici0000:00