3
Perth SC4Floreat Athena0
Sorrento1Perth Glory U213
Perth SC
Floreat Athena2Perth Glory U211
Perth SC6Floreat Athena3