#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sonderjyske Ishockey46460145:1326
2.Rungsted45450187:1146.7
3.Odense Bulldogs44440105:1846.6
4.Esbjerg44440177:1156.6
5.Aalborg44440154:1065.9
6.Frederikshavn43430136:1476.6
7.Herning Blue Fox42420129:1326.2
8.Herlev42420103:1506
9.Rodovre Mighty Bulls40400109:1656.9
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sonderjyske Ishockey46460145:1326
2.Rungsted45450187:1146.7
3.Odense Bulldogs44440105:1846.6
4.Esbjerg44440177:1156.6
5.Aalborg44440154:1065.9
6.Frederikshavn43430136:1476.6
7.Herning Blue Fox42420129:1326.2
8.Herlev42420103:1506
9.Rodovre Mighty Bulls40400109:1656.9
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Odense Bulldogs44440105:1846.6
2.Sonderjyske Ishockey46442145:1326
3.Rungsted45432187:1146.7
4.Frederikshavn43421136:1476.6
5.Herlev42420103:1506
6.Aalborg44422154:1065.9
7.Esbjerg44413177:1156.6
8.Rodovre Mighty Bulls40400109:1656.9
9.Herning Blue Fox42402129:1326.2
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sonderjyske Ishockey46424145:1326
2.Frederikshavn43412136:1476.6
3.Esbjerg44404177:1156.6
4.Rodovre Mighty Bulls40391109:1656.9
5.Rungsted45396187:1146.7
6.Odense Bulldogs44395105:1846.6
7.Herning Blue Fox42393129:1326.2
8.Aalborg44377154:1065.9
9.Herlev42366103:1506
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rungsted45369187:1146.7
2.Esbjerg44359177:1156.6
3.Herning Blue Fox42357129:1326.2
4.Frederikshavn43349136:1476.6
5.Odense Bulldogs443311105:1846.6
6.Rodovre Mighty Bulls40328109:1656.9
7.Herlev423111103:1506
8.Sonderjyske Ishockey463115145:1326
9.Aalborg443113154:1065.9
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rungsted453213187:1146.7
2.Esbjerg443212177:1156.6
3.Frederikshavn432716136:1476.6
4.Odense Bulldogs442717105:1846.6
5.Rodovre Mighty Bulls402614109:1656.9
6.Herning Blue Fox422418129:1326.2
7.Herlev422418103:1506
8.Sonderjyske Ishockey462422145:1326
9.Aalborg442420154:1065.9
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rungsted452322187:1146.7
2.Esbjerg442321177:1156.6
3.Frederikshavn432221136:1476.6
4.Rodovre Mighty Bulls401921109:1656.9
5.Odense Bulldogs441925105:1846.6
6.Sonderjyske Ishockey461729145:1326
7.Herning Blue Fox421626129:1326.2
8.Aalborg441628154:1065.9
9.Herlev421527103:1506
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Odense Bulldogs441727105:1846.6
2.Rungsted451629187:1146.7
3.Rodovre Mighty Bulls401426109:1656.9
4.Esbjerg441430177:1156.6
5.Aalborg441232154:1065.9
6.Frederikshavn431132136:1476.6
7.Sonderjyske Ishockey461135145:1326
8.Herning Blue Fox421032129:1326.2
9.Herlev42735103:1506
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Odense Bulldogs441133105:1846.6
2.Rodovre Mighty Bulls401030109:1656.9
3.Rungsted451035187:1146.7
4.Esbjerg44935177:1156.6
5.Frederikshavn43736136:1476.6
6.Herning Blue Fox42735129:1326.2
7.Sonderjyske Ishockey46739145:1326
8.Aalborg44737154:1065.9
9.Herlev42438103:1506